посилання на чинний наказ Державного комітету архівів України
від 06.05.2008 № 82
(зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2008 р. за N 730/15421)
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023