Перелік нормативно-правових актів та методичних документів з архівної справи і діловодства розміщено на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України  за посиланням: 

https://archives.gov.ua/ua/нормативно-методична-база/

 

Для джерел формування Національного архівного фонду:

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023