Список оцифрованих описів науково-дослідної документації ЦДНТА України 

№ комплексу № фонду Назва комплексу № опису

№№ одиниць зберігання

Крайні дати документів

Файл (PDF)
3-1 Р-9 Звіти по темах науково-дослідних робіт інституту «Діпрококс» 1 1-244 1937-1971 791 КВ
2 245-256 1958-1963 356 КВ
3 257-258 1962-1962 328 КВ
3-2 Р-11

Звіти про науково- дослідні роботи інституту «Південдіпроцемент»

1 1-857 1947-1965 5,10 МВ
3-3 Р-12 Звіти про науково- дослідні роботи інституту «Південдіпрогаз» 1 1-6 1966-1969 1,03 МВ
2 7-9 1958 1,40 МВ
3-4 Р-2 Звіти за темами НДР Харківського проектного та науково-дослідного інституту «ПромбудНДІпроект» 1 1-181 1954-1960 4,49 МВ
2 182-196 1963-1975 1,86 МВ
3 197-226 1967-1975 2,35 МВ
4 227-245 1969-1985 1,99 МВ
5 246-420 1939-1946 5,8 МВ
3-5 Р-13 Звіти про науково- дослідні роботи Інституту металів 1 1-695 1954-1960 2,77 МВ
2 697-776 1963-1975 650 КВ
3 777-918 1954-1977 8,27 МВ
4 919-1142 1930-1960 2,88 МВ
5 1143-1162 1948-1982 452 КВ
3-6 Р-14 Звіти про науково- дослідні роботи Донецького вугільного інституту «ДонВУГІ» 1 1-168 1945-1962 2,94 МВ
2 169-679 1956-1970 9,5 МВ
3 680-892 1950-1970 11,1 МВ
4 893-1251 1952-1973 4,47 МВ
5 1252-1501 1952-1975 12,9 МВ
6 1502-1751 1950-1975 5,14 МВ
3-7 Р-15 Звіти про науково- дослідні роботи науково-дослідного інституту вогнетривів імені А. С. Бережного  1 1-1781а 1928-1965 3,92 МВ
2 1782-2086 1961-1965 2,73 МВ
3 2087-2189 1966-1976 6,65 МВ
4 2190-2279 1977-1985 6,44 МВ
5  2280-2453 1986-1991 4,60 МВ
6 2454-2465 1961-1964 408 КВ
7 2466-2512 1968-2008 574 КВ
 3-8 Р-16 Звіти про науково- дослідні роботи НДІ харчової промисловості 1 1-248 1933-1972 4,74 МВ
3-9 Р-17 Звіти про науково- дослідні роботи вуглехімічного інституту "УХІН" 1 1-661а 1927-1973 1,76 МВ
2 662-897 1933-1967 5,19 МВ
3 898-1290а 1930-1985 1,32 МВ
4 1291-2024 1926-1965 10,2 МВ
2025-2818 12,1 МВ
5 2280-2453 1986-1991 13,6 МВ
6 3024-3073 1936-1962 1,86 MB
7 1-51 1947-1967 4,51 МВ
8 3125-3153 1940-1964 438 KB
3-10 Р-18 Звіти про науково- дослідні роботи НВО «Монокристалреактив» 1 1-203 1956-1963 4,76 МВ
2 204-298 1964-1975 5,73 МВ
3 299-315 1978-1985 1,95 МВ
4 316-326 1985-1990 345 KВ
3-11 Р-57 Звіти про науково- дослідні роботи Державного науково-дослідного інституту основної хімії «НІОХІМ» 1 1-158 1938-1967 9,55 МВ
2 159-258 1966-1976 7,35 МВ
3-12 Р-58 Звіти про науково- дослідні роботи Українського науково-дослідного інституту природних газів «УкрНДІгаз» 1 1-44 1959-1975 4,09 МВ
2 45-102 1960-1983 4,53 МВ
3 103-116 1982-1991 2,47 МВ
3-13 Р-61  Звіти про науково-дослідні роботи НВО «Автоматгірмаш»    1 1-80 1960-1963 3,02 МВ
2 81-120 1964-1966 3,06 МВ
3 121-139 1967-1968 1,44 МВ
4 140-185 1968-1970 2,23 МВ
3-14 Р-62 Звіти про науково-дослідні роботи Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут титану 1 1-47 1960-1976 5,92 МВ
3-15 Р-42 Звіти про науково- дослідні роботи ХПІ. Дослідження роботи котлоагрегатів 1 1-14 1946-1966 1,24 МВ
2 15-26 1960-1968 429 KВ
3 27-32 1942-1956 354 KВ
4 33-39 1969-1989 407 KВ
3-16 Р-67 Звіти про науково- дослідні роботи Інституту верстатів та інструментів 1 1-780 1963-1973 7,68 МВ
3-17 Р-65 Звіти про науково- дослідні роботи Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування "НДІхіммаш", м. Сєвєродонецьк 1 1-58 1969-1970 2,29 МВ
2 59-76 1973-1994 493 KB
3-18 Р-66 Звіти про науково- дослідні роботи Інституту спеціальних сталей, сплавів та феросплавів  1 1-26 1964-1970 2,75 МВ
2 27-51 1989-1996 2,32 МВ
 3-19 Р-68  Звіти про науково-дослідні роботи НДІ механізації шахтного будівництва 1 1-8 1955-1969  1,02 МВ
3-20 Р-76 Звіти про науково- дослідні роботи Всесоюзного науково-дослідний інституту гірничої механіки ім. М.М. Федорова, м Донецьк 1 1-424 1937-1978 6,88 МВ
3-21 Р-71 Звіти про науково- дослідні роботи   1 1-108 1960-1976 12 МВ
 3-22 Р-78 Звіти про науково- дослідні роботи інституту «УкрНДІхіммаш»  1 1-220 1966-1976 12,5 МВ
2 221-628 1936-1969 15,3 МВ
629-1033 4,78 МВ
3 1034-1840 1973-1990 3,55 МВ
4 1841-1949 1989-2001 915 KВ
3-23 Р-79 Звіти про науково- дослідні роботи Харківської філії Всесоюзного науково-дослідного інституту жирів (ХФ «ВНДІЖ») 1 1-103 1957-1970 5,53 МВ
3-24 Р-83 Звіти про науково- дослідні роботи Київського відділення центрального науково-дослідного інституту зв’язку (КВНДІЗ) 1 1-92 1958-1980 8,88 МВ
2 93-112 1963-1981 2,88 МВ
3-25 Р-56 Звіти про науково- дослідні роботи інституту «Південдіпрошахт» 1 1-2 1955-1956 1,6 МВ
3-26 1 1 1953
3-27 Р-90 Звіти про науково- дослідні роботи інституту «Діпровугле автоматизація» 1 1-33 1962-1971 4,49 МВ
3-28  Р-92   Звіти про науково-дослідні роботи інституту «Діпровугле-автоматизація» (Ворошиловградський /Луганський/ філіал)    1 1-211 1960-1970 6,22 МВ
2 212-243 1970-1973 1,93 МВ
3 244-268 1974-1976 1,77 МВ
4 269-276 1976-1977 1,01 МВ
3-29 Р-93 Звіти про науково-дослідні роботи інституту «ВНДІгідропривід» 1 1-194 1969-1980 4,85 МВ
2 195-303 1979-1986 7,04 МВ
3 304-319 1987-2001 1,32 МВ
3-30 Р-94 Звіти за темами науково-дослідних робіт 1 1-39 1960-1975 7,98 МВ
3-31 Р-99 Звіти за темами науково-дослідних робіт по проблемах Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) 1 1-118 1945-1960 10,5 МВ
2 119-160 1953-1966 5,12 MB
3-32 Р-100 Звіти про науково-дослідні роботи Київського науково-дослідного і проектного інституту містобудування "КиївНДІПмістобудування" 1 1-162 1960-1979 9,51 MB
2 163-303 1963-1979 8,61 MB
3 304-307 1969-1974 461 КВ
3-33 Р-101 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ цукрової промисловості 1 1-40 1939-1954 4,62 МВ
2 41-142 1933-1966 8,72 МВ
3 143-216 1931-1968 6,41 МВ
4 218-266 1969-1975 4,47 МВ
3-34 Р-102 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ безпеки праці в гірничорудній промисловості 1 1-19 1959-1965 693 KВ
2 20-110 1966-1986 615 KВ
3 111-116 1990-2009 332 KВ
3-35 Р-106 Звіти про науково-дослідні роботи інституту трубної промисловості «ВНДТІ» 1 1-25 1968-1978 2,57 МВ
3-36 Р-107 Звіти за темами науково-дослідних робіт по проблемах Всесоюзного науково-дослідного інституту організації виробництва та праці чорної металургії "ВНДІОчормет"   1 1-59 1946-1960 3,33 МВ
2 60-210 1940-1951 6,99 МВ
3 211-868 1932-1963 3,36 МB
4 869-1456 1963-1968 2,38 МВ
5 1457-1875 1957-1972 1,94 МВ
6 1876-2452 1957-1978

2,50 МБ

7 2453-2830 1979-1981

1,48 МБ

3-37 Р-112 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ санітарної техніки та обладнання будинків 1 1-182  1957-1968 1,57 МВ
2 183-1175 1964-1996 2,92 МВ
3-38 Р-113 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ целюлозної та паперової промисловості 1 1-178 1946-1961 1,70 МВ
2 179-257 1961-1965 5,26 МВ
3

1-303  (258-560)

1965-1971 6,01 МВ
4 561-1188 1971-1982 1,93 МВ
5 1189-1395 1982-1986 775 KВ
6 1396-1593 1987-1991 739 KВ
7 1594-1735 1992-2008 715 KВ
3-39 Р-115 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ з безпеки робіт у гірничорудній промисловості 1 1-94 1980-1984 3,31 МВ
2 95-103 1980-1992 342 KВ
3-40 Р-130 Звіти за темами науково-дослідних робіт з гірничорятівної справи Науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи «НДІГС» НВО «Респіратор» 1 1-15 1969-1978 2,12 МВ
3-41 Р-127 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-228 1946-1962 6,51 МВ
3-42 Р-126 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-15 1967-1978 1,12 МВ
2 16-28 1979 1,13 МВ
3-43 Р-121 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-121 1963-1968 5,64 МВ
3-44  Р-68  Звіти про науково-дослідні роботи НДІ механізації шахтного будівництва   1 1-67 1960-1979 2,14 МВ
2 68-122 1961-1981 2,74 МВ
3 123-543 1947-1967 1,71 МВ
4 544-909 1946-1979 1,80 МВ
5 910-1701 1962-2009 1,59 МВ
3-45 Р-135  Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-298   1933-1961  12,8 МВ
299-582 11,2 МВ
3-46 Р-139 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ автоматизації керування та виробництва 1 1-339 1961-1976 11,1 МВ
2 340-399 1975-1988 1,52 МВ
3-47  Р-146   Звіти про науково-дослідні роботи  1 1-41 1948-1963  1,63 МВ
2 42-146 1964-1970 6,46 МВ
3-48 Р-147  Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-18 1946-1962 1,45 МВ
3-49 Р-148   Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-28 1959-1961 2,78 МВ
3-50 Р-151  Звіти про науково-дослідні роботи  1 1-9 1967-1973 774 КВ
3-51 Р-154 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-305 1960-1972 15,7 МВ
3-52 Р-96 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-83 1965-1976 7,08 МВ
3-53 Р-155 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-88 1960-1985 7,42 МВ
3-54 Р-160 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-15 1961-1965 2,45 МВ
3-55 Р-21 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ сільськогосподарського машинобудування 1 1-413 1965-1970 14,6 МВ
2 414-602 1969-1975 7,65 МВ
3 603-865 1976-1983 3,59 МВ
3-56 Р-171 Науково-дослідні роботи. Проблема: «Розробка рецептур технологічних процесів виробництва пластичних і технологічних мастил, мастильно-охолоджуючих рідин, присадок мастил і матеріалами, стандартизація та уніфікація їх асортименту»  1 1-23 1963-1965 1,46 МВ
 3-57 Р-172 Науково-дослідні роботи.
Проблема : "Створення конструкцій, рецептури гум, технологічних процесів і обладнання для виробництва великогабаритних і надвеликогабаритних автомобільних, будівельно-дорожних і сільськогосподарських машин, а також технології та обладнання для їх місцевого та відновного ремонту "
 1 1-185 1969-1983  8,32 МВ
 3-58 Р-95 Звіти про науково-дослідні роботи НДІ машин для виробництва синтетичних волокон 1 1-29  1965-1976 3,58 МВ
2 30-155 1967-1985 550 КВ
3 156-294 1985–1996, 1998-2000 586 КВ
3-59 Р-98 Звіти про науково-дослідні роботи   1 1-15 1972-1975 1,22 МВ
2 16-48 1971-1976 3,27 МВ
3 49-89 1972-1977 1,86 МВ
3-60 Р-179  Звіти про науково-дослідні роботи НДІ будівельних конструкцій 1 1-29 1966-1967 5,25 МВ
2 30-34 1982 393 KВ
3 35-36 1982-1983 281 KВ
4 3-60 1978-1983 381 KB
3-61 Р-180 Науково-дослідні роботи Українського науково-дослідного інституту механічної обробки деревини «УкрНІІМОД» 1 1-189 1931-1971 11,5 МВ
2 190-374 1972-1980 5,51 МВ
3 375-513 1981-1988 4,25 МВ
4 514-585 1989-2016 2,50 МВ
3-62 Р-182 Науково-дослідні роботи Запорізької філії Всесоюзного науково -дослідного і конструкторського інституту «Цветметавтоматіка» НВО «Союзкольорметавтоматика» 1 1-22 1967-1978 5,18 МВ
3-63 Р-141 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-33 1968-1984 7,62 МВ
3-64 Р-193

Науково-дослідні роботи Харківської філії «ВНДІливмаш»

1 1-7 1962-1968 4,06 МВ
2 8-29 1966-1977 6,99 МВ
3 30-97 1985-1995 678 KВ
3-65 Р-105 Звіти за темами науково-дослідних робіт по проблемах Зонального науково-дослідного та проектного інституту типового та експериментального проектування житлових і громадських будівель "КиївЗНДІЕП" 1 1-10 1980-1981 5,58 МВ
3-66 Р-204 Науково-дослідні роботи від Науково-дослідного інституту будівельного виробництва 1 1-3 1974-1979 3,07 МВ
2 4-34 1981-1987 530 KВ
3-67 Р-166 Звіти про науково-дослідні роботи 1 1-2 1966 2,67 МВ
3-68 Р-205 Звіти про науково-дослідні роботи дослідного інституту швейної промисловості "УКРНДІШВЕЙПРОМ"  1 1-8 1964-1967

3,49 МВ

3-69 Р-208 Звіти про науково-дослідні роботи НВО «Укргідроспецбуд» 1  1-10 1975-1979 5,58 МВ
2 11-225 1968-1990 1,29 МВ
3-71 Р-213 Звіти про науково-дослідні роботи Українського наукового центру охорони вод 1  1-414 1966-1982 6,67 МВ 
2 415-434 1983 467 КВ
3 435-454 1984-1986 541 КВ
4 455-536 1987-1996

681 КБ

3-72 Р-220  Звіти про науково-дослідні роботи Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту з обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції - "НДІкондиціонер" 1 1-89 1970-1993 4,27 МВ
3-73 Р-222 Звіти про науково-дослідні роботи Харківського спеціального конструкторсько-технологічного бюро "Машприладпластик" 1 1-2 1983-1990 1,94 МВ
3-74 Р-216 Звіти про науково-дослідні роботи Спеціального проектного конструкторсько-технологічного інституту по розробкам і впровадженню автоматизованих систем управління та обладнання, СПКТІ АС 1 1-2 1991 2,19 МВ
3-75 Р-159 Звіти за темами НДР ВАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"   1  1-36 1971-1986 371 КВ
2 37-47 1984-1990 285 КВ
3-76 Р-240 Звіти за темами НДР  1  1-63 1961-1992 499 КВ
3-78 Р-54 Звіти про науково-дослідні роботи  1 1-52 1980-1995  525 КВ
3-79 Р-69 Наукові дослідження в організації виробництва нафтогазової промисловості  1 1-8 1976-1989 412 КВ
3-80 Р-244 Звіти про науково-дослідні роботи  1 1-57 1978-1998 632 КВ
2 58-138 1997-2015 955 КВ
3-81 Р-125 Звіти по темам науково-дослідних робіт за проблемою: "Узагальнюючі роботи по розвитку та удосконаленню міських електромереж 0,38-20кВ"  1 1-10 1975-1980 437 КВ
3-82 Р-60 Звіти за темами науково-дослідних робіт  1 1-5 1967-1972 459 КВ
3-87 Р-168 Звіти про науково-дослідні роботи  1 1-3  1984 458 КВ
3-88 Р-176 Звіти про науково-дослідні роботи Державного інституту з проектування засобів та споруд зв’язку «Діпрозв’язок» 1 1 1994 614 KB
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023