28 квітня 2023 р. співробітники ЦДНТА України взяли участь у роботі Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції «Архівістика: теорія, методика, практика». Директор ЦДНТА України Марат Балишев та начальниця відділу використання інформації документів Ганна Голубкіна виступили на пленарному засіданні зі спільною доповіддю на тему: «Конструкторська документація з фондів ЦДНТА України як джерело до вивчення історії науки та техніки».

У роботі секції 3 «Збереження, формування та раціональне використання фондів - важливий напрям роботи архівів. Проблема збереження архівної спадщини в умовах війни. Традиційні та інноваційні методи архівної діяльності» взяла участь заступниця директора ЦДНТА України Анна Алєксєєнко з доповіддю на тему: «Застосування дескриптивних стандартів у ЦДНТА України: досвід, проблеми, перспективи».

Організаторами конференції виступили Державна архівна служба України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Державний архів Хмельницької області та Громадська організація «Центр перспективних досліджень та регіонального розвитку». Конференція пройшла у режимі онлайн з використанням платформи Google Meet.
 
 
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023