У спеціальному випуску Вісника ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія "Історія" (вип. 62, 2022), присвяченому процесам руйнування, збереження та переосмислення культурної спадщини України під час російсько-української війни, опубліковано статтю начальниці відділу використання інформації документів Ганни Голубкіної на тему: «Виклики воєнного часу: діяльність ЦДНТА України в період російської військової агресії проти України».
У статті висвітлено діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України протягом лютого – жовтня 2022 р.
Ознайомитися зі статтею можна за посиланням:
https://periodicals.karazin.ua/history/index?fbclid=IwAR0KV8Y28KRBTquiqYS3AjdweZOVr0qrr5NsCr2ZYN06hEzK6BOGChWMkeQ
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023