На офіційному вебсайті ЦДНТА України розміщено онлайн виставку архівних документів на тему: «До історії столичного таксі: проєкт Київського таксомоторного парку № 3 у ЦДНТА України».
В архіві зберігається проєкт Таксомоторного парку № 3 (Р-260. К. 1-617), що розташовувався у місті Києві по вулиці Миколи Грінченка.
Документи були розроблені Українським державним інститутом по проєктуванню дорожнього і транспортного господарства «Укрдіпродортранс» (нині «Укрдіпродор») у період з 1964 по 1975 роки.
Розповідь про проєкт Київського таксомоторного парку № 3 вписано у загальноісторичний екскурс як унікальний досвід українських вчених-урбаністів. Цей об’єкт транспортної інфраструктури є вдалим прикладом побудови об’єкту автотранспортної галузі на специфічних, складних, непридатних для житлового та громадського будівництва територіях, цінним джерелом для урбаністичних досліджень, натхненням для генерації нових прогресивних ідей.
Ознайомитися з виставкою можна за посиланням:
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023