15 листопада 2022 р. начальниця відділу використання інформації документів ЦДНТА України Ганна Голубкіна за допомогою сервісу Zoom провела дистанційну екскурсію архівом для студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За допомогою комплексної поповерхової 3D-екскурсії, розробленої співробітниками ЦДНТА України та оприлюдненої на офіційному вебсайті установи, екскурсанти віртуально відвідали архівні приміщення, ознайомилися зі специфікою науково-технічної документації, документальним багатством архівних фондів, основними напрямами діяльності архіву.
У вступному слові завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Марина Палієнко відзначила важливість проведення подібних дистанційних заходів та впровадження онлайнової 3D-екскурсії архівом у навчальний процес підготовки професійних істориків та архівістів. Віртуальний тур приміщеннями ЦДНТА України викликав жваве обговорення питань збереження української архівної спадщини.
 
 
 
 
 
 
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023