Інформуємо про припинення дії договору між ЦДНТА України та Білоруським державним архівом науково-технічної документації (БДАНТД), підписаного 05 грудня 2019 р.


У зв’язку зі сприянням республікою білорусь широкомасштабному вторгненню росії в Україну, що є порушенням вимог загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, рівноправності і взаємності, білоруська сторона, як пособник держави-агресора підтримує війну росії проти України, внаслідок якої під загрозою втрати опинилися документи Національного архівного фонду, ЦДНТА України припиняє будь-які контакти та комунікацію з білоруськими архівами.
Договір між ЦДНТА України та БДАНТД від 05.12.2019 р. був підписаний відповідно до Угоди про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та Головним архівним управлінням при Раді Міністрів Республіки Білорусь від 22.04.1992 року (далі – Угода) та відповідно до Протоколу про спільні проєкти Державного комітету архівів України та Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь від 18 вересня 2008 року (далі – Протокол).
Дорученням Кабінету Міністрів України від 08.06.2022 № 13635/2/1–22 Угода та Протокол, на підставі яких було підписано договір між ЦДНТА України та БДАНТД, втратили чинність.
Відповідно до п. 8 договору про співробітництво ЦДНТА України з БДАНТД, якщо жодна із сторін, не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення його дії, письмово не повідомить іншу сторону про свій намір припинити дію договору, він продовжується на наступний трирічний період. Тому цим повідомленням інформуємо про намір припинити чинність даної угоди. Лист про припинення дії договору додається.

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023