22 квітня 2021 року начальниця відділу використання інформації документів ЦДНТА України Анна АЛЄКСЄЄНКО взяла участь у роботі Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Архівістика: теорія, методика, практика».

У своїй доповіді на тему «Електронні архівні послуги (досвід та напрацювання ЦДНТА України)» вона підняла актуальні питання забезпечення безперешкодного доступу до архівних інформаційних ресурсів, підвищення якості архівних послуг відповідно до динаміки розвитку цифрового середовища та потреб користувачів, що є одним із пріоритетів діяльності Державної архівної служби України та архівних установ.

Організаторами заходу стали Державна архівна служба України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, УНДІАСД, Державний архів Хмельницької області, Спілка архівістів України, ГО «Центр перспективних досліджень та регіонального розвитку».

Зустріч відбулася в онлайн режимі з використанням платформи Google meet.

 

 

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2022