17 березня 2021 р. в рамках договору про співробітництво між Національним аерокосмічним університетом імені М. Є. Жуковського «ХАІ» та Центральним державним науково-технічним архівом України для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проведено День архівної інформації з публічною лекцією на тему: «Місце та роль ЦДНТА України в системі архівних установ України».

Провідна спеціалістка відділу використання інформації документів Ганна Голубкіна розповіла про склад та види науково-технічної документації, специфіку організації роботи з НТД. Майбутні архівісти ознайомилися зі Стратегією розвитку архівної справи на період до 2025 року, розробленою Державною архівної службою України, обговорили бачення та візії, перспективи модернізації архівної системи. 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2020