У науково-практичному журналі «Архіви України», випуск 4 № 325 (2020): жовтень – грудень, опубліковано статтю директора ЦДНТА України Марата Артуровича Балишева та провідної спеціалістки відділу використання інформації документів Ганни Сергіївни Голубкіної  «Введення у науковий обіг іншомовних документів із фондів ЦДНТА України: проблеми і пошуки».

У статті охарактеризовано основні проблеми виявлення та введення у науковий обіг іншомовних науково-технічних документів, наведено приклади проєктної, конструкторсько-технологічної, патентної іншомовної документації, іншомовних документів фондів особового походження у ЦДНТА України. Наукова новизна статті зумовлена джерелознавчою вартістю іншомовних документів для дослідження історії розвитку науки і техніки в Україні та за кордоном.

Ознайомитись зі статтею можна за посиланням: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/article/view/89/53

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023