17 серпня 2020 року на офіційному вебсайті ЦДНТА України розміщено онлайн виставку архівних документів на тему: «Архівні документи як джерело дослідження розвитку легкої промисловості».

Легка промисловість – багатогалузевий комплекс з виробництва товарів народного споживання, що  охоплює 23 види економічної діяльності (згідно з класифікацією видів економічної діяльності). У Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України) знайшли відображення процеси розвитку легкої промисловості 1950–1980-х рр. у проєктній документації та у звітах про науково-дослідні роботи.

На виставці представлено документи з 4 фондів за 1947–1989 рр.:

Р-94 – Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості «УкрНДІТП»  Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ;

Р-152 – Державний інститут з проєктування підприємств текстильної промисловості «ДПІ-5» Міністерства легкої промисловості СРСР, м. Київ;

Р-160 – Науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон «УкрНДІПВ» Міністерства легкої промисловості СРСР, м. Київ;

Р-205 – Український науково-дослідний інститут швейної промисловості «УкрНДІшвейпром» Міністерства легкої промисловості УРСР, м. Київ.

Ознайомитися з нею можна за посиланням: https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/exhibitions-uk/616-exhibitions-2020-08-17

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2020