У фаховому науково-практичному журналі «Архіви України» № 2 (323) за 2020 р. опубліковано статтю працівників ЦДНТА України Марата Балишева, Анни Алєксєєнко, Тетяни Науменко, Юлії Черняховської «Процеси цифровізації та забезпечення збереженості документів НАФ (запровадження ініціативного проєкту «ТОПАЗ» у ЦДНТА України)».

У статті висвітлюється досвід ЦДНТА України щодо реалізації ініціативного проєкту ТОПАЗ («ТОПологія Архівного Зберігання»), кінцевим задумом якого є створення в архіві інтегрованої пошукової системи електронної ідентифікації об’єктів зберігання. Окреслено його концептуальні засади, організаційне та матеріально-технічне забезпечення, хід виконання.

З публікацією можна ознайомитися на офіційному вебсайті науково-практичного журналу «Архіви України» за посиланням: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/article/view/47

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2020