29 травня 2020 р. на сторінках газети «Культура і життя» опубліковано статтю наукового співробітника відділу використання інформації документів ЦДНТА України Андреєва Тимура «Люди, які сформували обличчя Києва», присвячену ювілеям архітекторів Олександра Власова, Анатолія Добровольського, Олександра Малиновського.

У публікації наводяться відомості про документи проєкту післявоєнної забудови вулиці Хрещатик, які зберігаються у фонді Р-6 «Головне управління проєктних робіт по житлово-цивільному і комунальному будівництву «Київпроект» Управління капітального будівництва Міськвиконкому, м. Київ» та Р-202 «Архівний фонд особового походження архітектора Заварова Олексія Івановича». Для ілюстрації використано копію архівного документа – кресленик житлових будинків № 5, 6, 7 по вулиці Хрещатик у місті Київ. Розгортка. 1951 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-6. К. 1-45. Оп. 1. Од. зб. 136. Арк. 2.).

Зі статтею можна ознайомитися за посиланням: https://www.facebook.com/uakizh/photos/a.2694596584197808/2694596664197800/?type=3&theater.

 

 

 

 

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2020