21 квітня 2020 р. на вебсайті газети «Вечірній Київ» опубліковано статтю начальниці відділу використання інформації документів ЦДНТА України Анни Алєксєєнко «Зелені легені міст: вирішення проблем озеленення населених пунктів на сторінках архівних документів ЦДНТА України», присвячену відзначенню Дня Землі (International Mother Earth Day). У ній наводяться відомості з особових фондів київських архітекторів та звітів про науково-дослідні роботи з фонду Р-100 Науково-дослідного і проєктного інституту містобудування «КиївНДПІмістобудування», що зберігаються в архіві.

Для ілюстрації використано копію архівного документа – додатка до дисертації архітектора Олексія Заварова «Озеленення міста Києва»: Система нагірних парків у м. Києві. Схема планування та фото. 1964 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-202. Од. зб. 284. Арк. 23).

Зі статтею можна ознайомитися за посиланням: https://vechirniy.kyiv.ua/news/zeleni-leheni-mist-vyrishennya-problem-ozelenennya-naselenykh-punktiv       

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2020