У міжнародному науковому журналі «Наука та наукознавство», № 3(105) за 2019 рік опубліковано статтю директора ЦДНТА України, к.і.н. Марата Балишева та начальниці відділу використання інформації документів Анни Алєксєєнко на тему «Діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України: 50 років формування джерельної бази української науки».

У статті висвітлено діяльність ЦДНТА України; окреслено процес вироблення основних засад комплектування фондів архіву; охарактеризовано інформаційний потенціал архівної науково-технічної документації, зокрема звітів про науково-дослідні роботи провідних вітчизняних науково-дослідних інститутів; показано їх непересічну значущість при формуванні джерельної бази історії української науки.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023