8 листопада 2019 р. на базі історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбулася X Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини», присвячена 130-річчю з дня народження С. А. Таранушенка.

Під час засідання секції «Історичне краєзнавство та пам'яткознавство» науковий співробітник відділу використання інформації документів ЦДНТА України Дмитро Ожиганов доповів про проєкт залізобетонного мосту через р. Сіверський Донець в Ізюмі, виконаний у 5 варіантах співробітниками Української контори Всесоюзного тресту «Союздорпроєкт» Головного управління шосейних доріг НКВС СРСР, м. Київ протягом 1944‒1945 рр.

Проєктна документація зазначеної інженерної споруди зберігається у фонді Р-32 «Всеукраїнський державний трест проєктування цивільного будівництва «Укрцивільпроєктбуд» Наркомату комунального господарства УСРР, м. Харків».

Даною інформацією співробітник ЦДНТА України доповнив доповідь на тему «Дерев'яний міст» на р. Сіверський Донець в Ізюмі в джерелознавчому, історико-краєзнавчому, історико-архітектурному та соціокультурному вимірах», представлену істориком, методистом Районного організаційно-методичного центру Відділу культури і туризму Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області Станіславом Бондаренком.

Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією фото та відеодокументів.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023