18 вересня 2019 р. у будівлі Державного інституту з проєктування підприємств коксохімічної промисловості (ДП “ГИПРОКОКС”) відкрилася виставка архівних документів “Вивчення міжнародного досвіду організації коксохімічної промисловості (за документами з фонду Р-9 ЦДНТА України)”.

Приводом для її проведення став 90-річний ювілей фондоутворювача. Науковий співробітник відділу використання інформації документів Д. Ожиганов розповів про документи, які присвячено вивченню досвіду організації коксохімічної промисловості США та Німеччини.

Присутні на виставці співробітники організації мали можливість ознайомитися з фотографіями, креслениками та схемами технологічного обладнання, яким у 1930‒1940-х рр. були оснащені американські та німецькі коксохімічні заводи. Зазначеними графічними документами ілюстровано інформацію, викладену у звітах співробітників Інституту, які у складі коксохімічної групи Народного комісаріату чорної металургії (з 1946 р. ‒ Міністерства чорної металургії) перебували у відрядженнях в США (1943‒1944 рр.) та Німеччині (1946‒1948 рр.). За дорученням директора ЦДНТА України М. Балишева було передано вітальний адрес на ім'я директора ДП “ГИПРОКОКС” В. Рудики. Окрему подяку за допомогу в організації та проведенні заходу висловлено заступнику директора з економічних питань О. Приступі та начальнику групи оригіналів та копій Н. Шаповал.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2020