12 липня 2019 р. у газеті “Время” № 55 (18142) опубліковано статтю Тетяни Буряківської «“Цифра” в “пыли веков”», присвячену Міжнародному круглому столу “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”, що відбувся 20 червня 2019 р.

У ній піднімаються актуальні питання діяльності архівів, опубліковано інтерв'ю з директорами центральних архівів - ЦДНТА України Маратом Балишевим та ЦДЕА України Юрієм Ковтанюком. Марат Балишев розповів про цифровізацію - головний пріоритет розвитку архівної галузі та шляхи його реалізації у ЦДНТА України.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023