11 липня 2019 р. відбулося чергове засідання Науково-методичної ради ЦДНТА України.

Порядок денний:

  1. Про розгляд статті у ЗМІ “Проєкти гідроелектростанцій у фондах ЦДНТА України”
  2. Про розгляд пропозицій до проєкту нової редакції Збірника типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних установах.
  3. Про розгляд статті до науково-практичного журналу “Архіви України” “Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”.
  4. Про розгляд статті “Діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України: 50 років формування джерельної бази історії української науки” до наукового журналу “Наука та наукознавство”.
  5. Різне.
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023