26 червня 2019 р. відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії ЦДНТА України.

Порядок денний:

  1. Про розгляд описів документів постійного зберігання.
  2. Про розгляд питання щодо присвоєння новоствореному архівному фонду назви, номеру та категорії.
  3. Про розгляд опису первинного розбирання документів особового походження.
  4. Про розгляд Переліку проблем (тем).
  5. Про розгляд положення про архівний підрозділ.
  6. Про розгляд питання щодо включення юридичної особи до Списків юридичних осіб - джерел формування НАФ ЦДНТА України.
  7. Про розгляд питання щодо виключення юридичної особи із Списку № 1 юридичних осіб - джерел формування НАФ ЦДНТА України.
  8. Різне.
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023