21 червня 2019 р. на базі ЦДНТА України директори трьох центральних державних архівів М. А. Балишев (ЦДНТА України), Ю. С. Ковтанюк (ЦДЕА України) та І. М. Мага (ЦДАЗУ) та відповідальні співробітники ЦДНТА України провели нараду щодо робочої моделі системи електронної ідентифікації топології архівного зберігання ТОПАЗ.

Її розроблено і прийнято до впровадження у Центральному державному науково-технічному архіві України з метою посилити контроль за станом і рухом архівних документів, пришвидшити та полегшити їх пошук у сховищах. 

ЦДНТА України продемонстрував свої напрацювання на прикладі зчитування інформації з двовимірних QR-кодів, розміщених на маркувальних етикетках архівних коробок; поділився досвідом та подальшими планами створення файлової системи з основними характеристиками та віддзеркаленням руху одиниць зберігання та документів. Учасники наради схвально оцінили наявні здобутки, висловили пропозиції щодо раціональної організації даних задля можливості їх подальшої інтеграції в єдине програмне середовище.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023