Реалізовуючи пріоритет № 1 Державної архівної служби України на 2019 рік – цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства та на відзначення 50-річчя від дня створення Центрального державного науково-технічного архіву України протягом 2019 року планами роботи передбачено низку  заходів. Одним із них став Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)”, який 20 червня 2019 р. провели під егідою Державної архівної служби України  ЦДНТА України спільно з ЦДЕА України, ЦДАЗУ, УНДІАСД, НДІ мікрографії, Спілкою архівістів України, ХНУ імені В. Н. Каразіна, ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, кафедрою історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Директор ЦДНТА України М. А. Балишев урочисто відкрив засідання  у конференц-залі ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, з вітальним словом виступили директор департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України А. В. Меленець, декан історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна С. Д. Литовченко, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ імені В. Н. Каразіна проф. С. І. Посохов, директор Білоруського державного архіву науково-технічної документації О. М. Запартико (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

Програма круглого столу передбачала доповідь директора ЦДНТА України М. А. Балишева та начальниці відділу використання інформації документів А. О. Алєксєєенко “Система електронної ідентифікації архівного зберігання у Центральному державному науково-технічному архіві України” про ініціативний проєкт ТОПАЗ (скорочення від “ТОПологія Архівного Зберігання”), що стартував у ЦДНТА України, кінцевим задумом якого є створення в архіві інтегрованої пошукової системи електронної ідентифікації об’єктів зберігання за допомогою двовимірних QR-кодів.

Серед доповідачів були: професор Інституту історії Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) Артур Горак, завідувачка відділу інформаційно-пошукових систем і автоматизованих архівних технологій Білоруського державного архіву науково-технічної документації А. О. Колтович, директор УНДІАСД О. Я. Гаранін, директорка Державного архіву Миколаївської області Л. Л.  Левченко, директор  ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк,  директорка ЦДАЗУ І. М. Мага, директор НДІ мікрографії І. М. Кривулькін,  заступниця директорки ЦНБ  ХНУ імені В. Н. Каразіна О. Г. Бабічева та інші. Для зарубіжних колег з Білорусі та Польщі  організовано відеовиступ у форматі скайп-конференції.

Гостей та учасників заходу зацікавила екскурсія Центральною науковою бібліотекою ХНУ імені В. Н. Каразіна, їм було продемонстровано унікальне для України  обладнання для оцифрування бібліотечних фондів.

У сучасних умовах актуалізації документальних ресурсів Національного архівного фонду, трансформації архівних пріоритетів у бік розвитку інформатизації, модернізації технологій та цифрового суспільства гостро стають питання системної інформатизації, цифровізації, зокрема медіатизації архівної галузі. Проблеми  застосування цифрових технологій викликали бурхливу дискусію серед учасників, вони поділилися практичним досвідом у вирішенні пріоритетних завдань, також резонансним стало питання розробки методологічних засад для впровадження новітніх тенденцій.

За результатами роботи Міжнародного круглого столу готується резолюція.

Програма заходу

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023