26 червня 2017 р. у ЦДНТА України проведено екскурсію для студентів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та Харківської державної академії культури, які проходять архівну практику.

Працівники ЦДНТА України ознайомили екскурсантів з діяльністю основних структурних підрозділів архіву, архівосховищем та роботою мікрофільмуючого обладнання для створення страхового фонду документації.

Науковий співробітник відділу використання інформації документів Голубкіна Г. С. супроводжувала екскурсантів приміщеннями архіву, розповіла про історію архіву.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2021