Методичні рекомендації з проведення комплексних, тематичних, контрольних перевірок роботи архівних підрозділів та експертних комісій юридичних осіб – джерел формування НАФ та комплектування державних архівів України науково-технічною документацією. Уклад. А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2005. 16 с.

Організація та проведення тематичної документальної виставки для вузівської аудиторії : метод. реком. Уклад. М. А. Балишев. Харків : ЦДНТА України, 2006. 20 с.

Методичні рекомендації по веденню облікових документів у відділі формування НАФ та діловодства. Уклад. А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2007. 20 с.

Порядок укладання та обліку описів науково-технічних документів : роб. інстр. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2007. 14 с.

Система пошуку інформації по документах ЦДНТА України : інстр. Уклад. О. І. Сіренко. Харків : ЦДНТА України, 2007. 13 с.

Інструкція по організації та проведенню короткотермінового семінару з підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів. Уклад. А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2008. 14 с.

Організація і проведення наявності та стану документів : роб. інстр. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2008. 22 с.

Інструкція по організації та проведенню семінар-нарад з представниками юридичних осіб – джерел формування НАФ. Уклад. А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2009. 16 с.

Складання історичних довідок фондоутворювачів ЦДНТА України : метод. вказівки. Уклад. : О. М. Мащенко, А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2009. 16 с.

Удосконалення та перероблення описів : метод. вказівки. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2009. 12 с.

Організація робіт з виготовлення страхового фонду, його облік, зберігання у ЦДНТА України (І частина) : метод. реком. Уклад. : О. М. Мащенко, Л. А. Ястреб. ЦДНТА України; Харків, 2010. 35 с.

Розробка та демонстрація електронних презентаційних виставкових версій архівних документів : метод. реком. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. Харків : ЦДНТА України, 2010. 20 с.

Основні вимоги до підготовки методпосібників : метод. реком. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2011. 18 с.

Порядок складання оглядів картографічних документів ЦДНТА України : роб. інстр. Уклад. : М. А. Балишев, О. Є. Дождьова. Харків : ЦДНТА України, 2011. 20 с.

Складання топографічних покажчиків: інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2011. 22 с.

Збірник нормативів для роботи з науково-технічною документацією в ЦДНТА України. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2012.

Організація роботи із зверненнями громадян : інстр. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. Харків : ЦДНТА України, 2012. 22 с.

Підготовка та розміщення он-лайнових документальних виставок : метод. реком. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. Харків : ЦДНТА України, 2012. 20 с.

Порядок ведення справ фондів у ЦДНТА України : інстр. Уклад. : К. О. Підрепна, Н. С. Маєвська. Харків : ЦДНТА України, 2012. 19 с.

Приймання-передавання документів особового походження на державне зберігання до ЦДНТА України : порядок. Уклад. В. В. Металліченко. Харків : ЦДНТА України, 2012. 30 с.

Контроль за виконанням планових завдань та рішень дорадчих органів у ЦДНТА України : метод. реком. Уклад. : М. А. Балишев, О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2013. 17 с.

Порядок ведення картотеки фізичного стану документів в ЦДНТА України : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2013. 19 с.

Порядок приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання до ЦДНТА України : інстр. Уклад. В. В. Металліченко. Харків : ЦДНТА України, 2013. 25 с.

Порядок складання реєстру архівних описів постійного зберігання, які потребують удосконалення або перероблення у ЦДНТА України : інстр. Уклад. Н. С. Маєвська. Харків : ЦДНТА України, 2013. 22 с.

Порядок створення фонду користування на документи ЦДНТА України, його облік, зберігання та використання : метод.  реком. Уклад. : В. І. Гарагуля, Н. С. Маєвська, О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2013. 22 с.

Приймання передавання НТД на зберігання до архівосховищ ЦДНТА України : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2013. 27 с.

Проведення огляду стану роботи архівних підрозділів та ЕК юридичних осіб – джерел формування НАФ : порядок. Уклад. Ю. В. Черняховська. Харків : ЦДНТА України, 2013. 18 с.

Видача документів у тимчасове користування : пам’ятка. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2014. 19 с.

Експертиза цінності науково-дослідної документації : метод. реком. Уклад. А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2014. 18 с.

Експертиза цінності проектної документації : метод. реком. Уклад. Ю. В. Черняховська. Харків : ЦДНТА України, 2014. 13 с.

Організація проведення практики студентів вищих навчальних закладів на базі ЦДНТА України : інстр. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. Харків : ЦДНТА України, 2014. 18 с.

Порядок підготовки НТД на ремонт, реставрацію, оправлення : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2014. 17 с.

Впровадження нормативно-методичних документів, розроблених та затверджених у ЦДНТА України : пам’ятка. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2015. 10 с.

Експертиза цінності конструкторської документації : метод. реком. Уклад. В. В. Металліченко. Харків : ЦДНТА України, 2015. 14 с.

Облікові документи відділу забезпечення збереженості документів : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2015. 17 с.

Організація проведення екскурсій у ЦДНТА України : метод. реком. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. Харків : ЦДНТА України, 2015. 23 с.

Організація роботи з підвищення кваліфікації, працівників архіву без відриву від виробництва : метод. реком. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2015. 16 с.

Підготовка довідково-інформаційних видань за архівною науково-дослідною документацією (із фондів ЦДНТА України) : метод. реком. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев. Харків : ЦДНТА України, 2015. 18 с.

Порядок видачі документів співробітникам архіву : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2015. 17 с.

Порядок підготовки експертних висновків на описи НТД та на унікальні документи. Уклад. К. О. Підрепна. Харків : ЦДНТА України, 2015. 4 с.

Порядок формування наглядових справ юридичних осіб – джерел формування НАФ у зоні комплектування ЦДНТА України. Уклад. Ю. В. Черняховська. Харків : ЦДНТА України, 2015. 11 с.

Вимоги до надання документів на розгляд Науково-методичної ради ЦДНТА України : пам’ятка. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2016. 3 с.

Організація робіт з надання платних послуг : метод. реком. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2016. 15 с.

Організація роботи читального залу Центрального державного науково-технічного архіву України : порядок. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев.  Харків : ЦДНТА України, 2016. 27 с.

Порядок оформлення текстових та графічних одиниць зберігання при опрацюванні НТД. Уклад. Н. В. Дудник. Харків : ЦДНТА України, 2016. 11 с.

Складання паспорта архівосховища : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2016. 17 с.

Формування Національного архівного фонду усноісторичними джерелами з історії науки і техніки. Частина 1. Приймання на державне зберігання усноісторичних джерел, зібраних та упорядкованих дослідниками : метод. реком. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2016. 16 с.

Виявлення унікальних документів у ЦДНТА України : порядок. Уклад. О. М. Мащенко.  Харків : ЦДНТА України, 2017. 16 с.

Організація розшуку документів, не виявлених під час перевіряння наявності : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2017. 31 с.

Основні форми методичної роботи у ЦДНТА України : метод. реком. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2017. 11 с.

Складання описів первинного розбирання документів особового походження : інстр. Уклад. Ю. В. Черняховська. Харків : ЦДНТА України, 2017. 18 с.

Формування Національного архівного фонду усноісторичними джерелами з історії науки і техніки. Частина 2. Організація архівної роботи зі створення у ЦДНТА України колекцій документів з усної історії, що доповнюють зміст НТД : метод. реком. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2017. 25 с.

Контроль видачі та приймання документів з лабораторії : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2018. 20 с.

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. Уклад. : М. А. Балишев, Д. Ю. Журило, А. О. Ларін. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 28 с.

Підготовка покажчиків до описів науково-технічних документів у Центральному державному науково-технічному архіві України : метод. реком. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2018. 22 с.

Підготовлення інформаційних листів за документами ЦДНТА України : інстр. Уклад. : М. А. Балишев, А. О. Алєксєєнко, Д. І. Ожиганов. Харків : ЦДНТА України, 2018. 24 с.

Складання переліків проектів, проблем (тем), НТД яких підлягає віднесенню до складу НАФ : метод. реком. Уклад. В. В. Металліченко. Харків : ЦДНТА України, 2018. 22 с.

Виявлення документів до об’єктів інфраструктури Донбасу у фондах ЦДНТА України : порядок. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2019. 22 с.

Виявлення та віднесення юридичних та фізичних осіб до джерел формування Національного архівного фонду : інстр. Уклад. А. К. Малишева. Харків : ЦДНТА України, 2019. 16 с.

Виявлення фотовідбитків у науково-технічній документації ЦДНТА України : порядок. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2019. 11 с.

Заповнення електронної форми картки «ТОПАЗ» у ЦДНТА України : пам’ятка. Уклад. О. М. Мащенко. Харків : ЦДНТА України, 2019. 4 с.

Інструкція з діловодства у ЦДНТА України. Уклад. Н. В. Миргород. Харків : ЦДНТА України, 2019. 56 с.

Інструкція з обліку ЦДНТА України (зміни) : інстр. Уклад. Ю. В. Черняховська. Харків : ЦДНТА України, 2019. 160 с.

Курортне будівництво у документах ЦДНТА України : міжфондовий огляд. Уклад. : А. О. Алєксєєнко (кер. роботи), М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов (відп. викон.). Харків : ЦДНТА України, 2019.

Надання фахових коментарів до документів, представлених на стендах виставкової експозиції, приуроченої до 50-річчя ЦДНТА України : пам’ятка. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, Д. І. Ожиганов. Харків : ЦДНТА України, 2019. 10 с.

Обслуговування у Центральному державному науково-технічному архіві України осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення : інстр. Уклад. : А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, В. Ф. Хрусіна. Харків : ЦДНТА України, 2019. 13 с.

Підготовка НТД до створення страхового фонду : інстр. Уклад. Л. А. Ястреб. Харків : ЦДНТА України, 2019. 22 с.

Ремонт та реставрація графічної науково-технічної документації : роб. інстр. Уклад. Н. О. Бульбах. Харків : ЦДНТА України, 2019. 18 с.

Складання описів документів особового походження у ЦДНТА України : роб. інстр. Уклад. : Н. В. Ларіна. Харків : ЦДНТА України, 2019. 40 с.

Склад та види науково-технічної документації : інстр. Уклад. В. В. Металліченко. Харків :  ЦДНТА України, 2019. 14 с.

 

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023