Методичні розробки ЦДНТА України за 2005-2017 роки

Методичні рекомендації з проведення комплексних, тематичних, контрольних перевірок роботи архівних підрозділів та експертних комісій юридичних осіб – джерел формування НАФ та комплектування державних архівів України науково-технічною документацією/ЦДНТА України; розроб. Малишева А. К. Харків, 2005. 16 с.

Підготовка Путівника за документами ЦДНТА України: метод. реком./ЦДНТА України; розроб. Мащенко О. М. Харків, 2005. 8 с.

Організація та проведення тематичної документальної виставки для вузівської аудиторії: метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Балишев М. А. Харків, 2006. 20 с.

Методичні рекомендації щодо віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ науково-технічною документацією та укладання списків/ЦДНТА України; уклад. Малишева А. К. Харків, 2006. 16 с.

Система пошуку інформації по документах ЦДНТА України: інстр./ЦДНТА України; уклад. Сіренко О. І. Харків, 2007. 13 с.

Методичні рекомендації по введенню облікових документів у відділ формування НАФ та діловодства/ЦДНТА України; уклад. Малишева А. К. Харків, 2007. 20 с.

Виявлення і включення унікальних документальних пам’яток науково-технічних документів ЦДНТА України до Державного реєстру національного культурного надбання: метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2007. 15 с.

Порядок укладання та обліку описів науково-технічних документів: роб. інстр./ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2007. 16 с.

Опрацювання документів особових фондів: метод. реком. /ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2008. 34 с.

Організація і проведення наявності та стану документів: роб. інстр./ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2008. 22 с.

Інструкція по організації та проведенню короткотермінового семінару з підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів/ЦДНТА України; уклад. Малишева А. К. Харків, 2008. 16 с.

Інструкція по організації та проведенню семінар-нарад з представниками юридичних осіб – джерел формування НАФ/ЦДНТА України; уклад. Малишева А. К. Харків, 2009. 16 с.

Складання історичних довідок фондоутворювачів ЦДНТА України: метод. вказівки/ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М., Малишева А. К. Харків, 2009. 16 с.

Удосконалення та перероблення описів: метод. вказівки/ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2009. 12 с.

Організація робіт з виготовлення страхового фонду, його облік, зберігання у ЦДНТА України (І частина): метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М., Ястреб Л. А. Харків, 2010. 35 с.

Методичні рекомендації щодо порядку подавання документів особового архіву на експертизу цінності з метою віднесення документів до НАФ України. ЦДНТА України/ЦДНТА України; уклад. Малишева А. К. Харків, 2010. 16 с.

Методичні рекомендації щодо розробки та демонстрації електронних презентаційних виставкових версій архівних документів/ЦДНТА України; уклад. Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Харків, 2010. 20 с.

Порядок складання оглядів картографічних документів ЦДНТА України: робоча інструкція: роб. інстр./ЦДНТА України; уклад. Балишев М. А., Дождьова О. С. Харків, 2011. 20 с.

Ведення облікової документації експертно-перевірної комісії ЦДНТА України: метод. вказівки/ЦДНТА України; уклад. Малишева А. К. Харків, 2011. 16 с.

Основні вимоги до підготовки методпосібників: метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2011. 18 с.

Складання топографічних покажчиків: інстр./ЦДНТА України; уклад. Ястреб Л. А. Харків, 2011. 22 с.

Організація роботи із зверненнями громадян. Інструкція/ ЦДНТА України; уклад. Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Харків, 2012. 22 с.

Порядок приймання-передавання документів особового походження на державне зберігання до ЦДНТА України/ЦДНТА України; уклад. Металліченко В. В. Харків, 2012. 30 с.

Підготовка та розміщення он-лайнових документальних виставок: метод. реком./ ЦДНТА України; уклад.  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Харків, 2012. 20 с.

Організація надання архівної інформації особам з обмеженими фізичними можливостями в ЦДНТА України : інстр./ ЦДНТА України; уклад. Балишев М. А., Ястреб Л. А. Харків 2012. 17 с.

Інструкція з організації обліку документів НАФ у Центральному державному науково-технічному архіві України/ЦДНТА України; уклад. Підрепна К. О. Харків, 2012. 152 с.

Порядок ведення справ фондів у ЦДНТА України: інстр./ЦДНТА України; уклад. Підрепна К. О., Маєвська Н. С. Харків, 2012. 19 с.

Порядок проведення огляду стану роботи архівних підрозділів та ЕК юридичних осіб – джерел формування НАФ/ЦДНТА України; уклад. Черняховська Ю. В. Харків, 2013. 18 с.

Порядок ведення картотеки фізичного стану документів в ЦДНТА України: інстр./ЦДНТА України; уклад. Ястреб Л. А. Харків, 2013. 19 с.

Порядок створення фонду користування на документи ЦДНТА України, його облік, зберігання та використання. Методичні рекомендації/ЦДНТА України; уклад. Гарагуля В. І., Маєвська Н. С., Мащенко О. М. Харків, 2013. 22 с.

Порядок складання реєстру архівних описів постійного зберігання, які потребують удосконалення або перероблення у ЦДНТА України: інстр./ЦДНТА України; уклад. Маєвська Н. С. Харків, 2013. 22 с.

Контроль за виконанням планових завдань та рішень дорадчих органів у ЦДНТА України: метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Балишев М. А., Мащенко О. М. Харків, 2013. 17 с.

Порядок приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання до ЦДНТА України: інстр./ЦДНТА України; уклад. Металліченко В. В. Харків, 2013. 25 с.

Приймання передавання НТД на зберігання до архівосховищ ЦДНТА України: інстр./ЦДНТА України; уклад. Ястреб Л. А. Харків, 2013. 27 с.

Збірник нормативів для роботи з науково-технічною документацією в ЦДНТА України/ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2012.

Організація проведення практики студентів вищих навчальних закладів на базі ЦДНТА України : інстр./ЦДНТА України; уклад. Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Харків, 2014. 18 с.

Експертиза    цінності    науково-дослідної документації: метод. реком. /ЦДНТА України; уклад. Малишева А. К. Харків, 2014. 18 с.

Порядок підготовки НТД на ремонт, реставрацію, оправлення: інстр./ЦДНТА України; уклад. Ястреб Л. А. Харків, 2014. 17 с.

Видача документів у тимчасове користування: пам’ятка/ЦДНТА України; уклад. Ястреб  Л. А. Харків, 2014. 19 с.

Організація робіт з надання платних послуг : метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2014. 13 с.

Експертиза    цінності    проектної   документації: метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Черняховська Ю. В. Харків, 2014. 13 с.

Експертиза цінності конструкторської документації: метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Металліченко В. В. Харків, 2015. 14 с.

Порядок підготовки експертних висновків на описи НТД та на унікальні документи/ЦДНТА України; уклад. Підрепна К. О. Харків, 2015. 4 с.

Порядок формування наглядових справ юридичних осіб – джерел формування НАФ у зоні комплектування ЦДНТА України/ЦДНТА України; уклад. Черняховська Ю. В. Харків, 2015. 11 с.

Порядок видачі документів співробітникам архіву: інстр./ЦДНТА України; уклад. Ястреб Л. А. Харків, 2015. 17 с.

Впровадження нормативно-методичних документів, розроблених та затверджених у ЦДНТА України : пам’ятка/ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2015. 10 с.

Пам’ятка щодо уточнення категорійності архівних фондів юридичних осіб у ЦДНТА України/ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2015. 8 с.

Організація проведення екскурсій у ЦДНТА України: метод. реком./ЦДНТА України; уклад.  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А.  Харків, 2015. 23 с.

Формування об’єднаних архівних фондів у ЦДНТА України: інстр./ЦДНТА України; уклад. Підрепна К. О., Маєвська Н. С., Домніч А. О. Харків, 2015. 38 с.

Організація роботи з підвищення кваліфікації, працівників архіву без відриву від виробництва: метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2015. 16 с.

Облікові документи відділу забезпечення збереженості документів: інстр./ЦДНТА України; уклад. Ястреб Л. А. Харків, 2015. 17 с.

Підготовка довідково-інформаційних видань за архівною науково-дослідною документацією (із фондів ЦДНТА України): метод. реком./ЦДНТА України; уклад.  Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Харків, 2015. 18 с.

Складання паспорта архівосховища: інстр./ЦДНТА України; уклад. Ястреб Л. А.  Харків, 2016. 17 с.

Порядок оформлення текстових та графічних одиниць зберігання при опрацюванні НТД/ЦДНТА України; уклад. Дудник Н. В. Харків, 2016. 11 с.

Формування Національного архівного фонду усноісторичними джерелами з історії науки і техніки. Частина 1. Приймання на державне зберігання усноісторичних джерел, зібраних та упорядкованих дослідниками : метод. реком./ЦДНТА України; уклад.  Алєксєєнко А. О. , Балишев М. А. , Малишева А. К. Харків, 2016. 16 с.

Організація роботи читального залу Центрального державного науково-технічного архіву України: порядок/ЦДНТА України; уклад.  Алєксєєнко А. О. , Балишев М. А. Харків, 2016. 27 с.

Вимоги до надання документів на розгляд Науково-методичної ради ЦДНТА України : пам’ятка/ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2016. 3 с.

Порядок виявлення унікальних документів у ЦДНТА України/ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2017. 16 с.

Організація розшуку документів, не виявлених під час перевіряння наявності: інстр./ЦДНТА України; уклад. Ястреб Л. А. Харків, 2017. 31 с.

Формування Національного архівного фонду усноісторичними джерелами з історії науки і техніки. Частина 2. Організація архівної роботи зі створення у ЦДНТА України колекцій документів з усної історії, що доповнюють зміст НТД: метод. реком./ЦДНТА України; уклад.  Алєксєєнко А. О. , Балишев М. А. , Малишева А. К. Харків, 2017. 25 с.

Складання описів первинного розбирання документів особового походження: інстр./ЦДНТА України; уклад. Черняховська Ю.В. Харків, 2017. 18 с.

Основні форми методичної роботи у ЦДНТА України: метод. реком./ЦДНТА України; уклад. Мащенко О. М. Харків, 2017. 11 с.

Інструкція «Контроль видачі та приймання документів з лабораторії» (2018)

Інструкція «Підготовка покажчиків до описів науково-технічних документів у ЦДНТА України» (2018)

Методичні рекомендації «Складання переліків проектів, проблем (тем), науково-технічна документація по яких підлягає віднесенню до складу Національного архівного фонду» (2018)

Інструкція «Підготовлення інформаційних листів за документами ЦДНТА України» (2018)

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / укл. М. А. Балишев, Д. Ю. Журило, А. О. Ларін. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 28 с.

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017