Звіт про роботу ЦДНТА України за 2018 рік

 

Робота Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України) у 2018 році була спрямована на виконання пріоритетів Державної архівної служби України на 2018 рік, основних напрямів розвитку архівної справи відповідно до «Правил роботи архівних установ України» (2013), здійснення заходів щодо виконання законів України, заходів і розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України.

Роботу архіву було організовано відповідно до Плану розвитку архівної справи ЦДНТА України на 2018 рік (Ф. 101). Згідно з роз’ясненнями Укрдержархіву (лист від 11.01.2018 р. № 01.3/144) щодо проведення перевірок, у зв’язку з поширенням мораторію на проведення державними архівними установами перевірок щодо здійснення контролю за діяльністю архівних підрозділів і служб діловодства підприємств, установ і організацій, встановленого статтею 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», архівом було змінено планові показники (лист від 30.01.2018 р. № 50/01-15) у таких пунктах: п. 3.2.2 – 15 положень про ЕК та 15 положень про архівні підрозділи (замість – по 12); п. 3.5.1 – 0 комплексних, 0 тематичних, 0 контрольних перевірянь (замість – по 12).

 

1. Організаційна робота

1.1. Перелік основних питань, розглянутих на засіданнях колегій, науково-методичних рад державних архівів.

1.1.1. У 2018 р. було проведено 12 засідань колегії архіву, на яких були розглянуті наступні питання:

1.1.1.1. Про планування роботи з проведення комплексних, тематичних та контрольних перевірянь роботи архівних підрозділів та ЕК юридичних осіб – джерел формування НАФ на 2019–2020 рр.

1.1.1.2. Про стан інформатизації архівної справи в ЦДНТА України.

1.1.1.3. Про стан виконання платних послуг в ЦДНТА України у 2017 році.

1.1.1.4. Про стан роботи з перероблення описів Власного архівного фонду (ф. 48) та перспективи продовження його опрацювання.

1.1.1.5. Про стан роботи з цивільного захисту в ЦДНТА України.

1.1.1.6. Про підсумки роботи ЦДНТА архіву України у 2017 році.

1.1.1.7. Про перспективи планування роботи на 2019–2020 рр. з виявлення повного переліку об’єктів у Донецькій та Луганській областях, та їх оцифрування з метою залучення документів з фондів ЦДНТА України до відновлення інфраструктури Донбасу.

1.1.1.8. Про стан використання бюджетних коштів у 2017 році.

1.1.1.9. Про стан архівної справи в ЦДНТА України з урахуванням динаміки показників виконання плану розвитку архівної справи за 2015–2017 рр.

1.1.1.10 Про стан організації роботи з обліку документів НАФ та створення довідкового апарату в ЦДНТА України.

1.1.1.11. Про перспективи приймання на державне зберігання науково-технічної, управлінської документації та документів особового походження на 2019–2020 рр.

1.1.1.12. Про стан охорони праці в України.

1.1.1.13. Про стан роботи з підготовки «Анотованого реєстру описів фондів Центрального державного науково-технічного архіву України».

1.1.1.14. Про планування роботи зі створення страхового фонду в ЦДНТА України.

1.1.1.15. Про перспективи розвитку з надання цифрових копій засобами електронного зв’язку за електронними замовленнями користувачів ЦДНТА України.

1.1.1.16. Про стан роботи зі зверненнями громадян в ЦДНТА України у І півріччі 2018 року.

1.1.1.17. Про стан виконання завдань і заходів в ЦДНТА України, визначених наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 р. № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах».

1.1.1.18 Про підсумки роботи ЦДНТА України у І півріччі 2018 року.

1.1.1.19. Про хід виконання рішень колегії ЦДНТА України у І півріччі 2018 року.

1.1.1.20. Про стан виконавської дисципліни в ЦДНТА України.

1.1.1.21. Про планування заходів у 2019 році щодо відзначення Центральним державним науково-технічним архівом України 50-річчя від дня створення.

1.1.1.22. Про підготовку бюджетного запиту ЦДНТА України на 2019 рік.

1.1.1.23. Про стан дотримання антикорупційного законодавства в ЦДНТА України.

1.1.1.24. Про стан роботи з виявлення унікальних документів в ЦДНТА України.

1.1.1.25. Про стан роботи з розсекречування документів НАФ в ЦДНТА України.

1.1.1.26. Про стан роботи зі збереження енергоресурсів та води в ЦДНТА України.

1.1.1.27. Про стан питання щодо забезпечення ЦДНТА України новим приміщенням.

1.1.1.28. Про стан роботи в ЦДНТА України з оцифрування та переведення описів у електронний вигляд

1.1.1.29. Про стан роботи в ЦДНТА України завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009–2019 рр.

1.1.1.30. Про стан роботи з кадрами в ЦДНТА України, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників архіву.

1.1.1.31. Про стан роботи з виявлення юридичних осіб – джерел формування НАФ, в яких створюються електронні документи з цифровим підписом.

1.1.1.32. Про організацію та проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в ЦДНТА України.

1.1.1.33. Про технічний стан будівлі і приміщень ЦДНТА України та підготовку його до роботи в осінньо-зимовий період 2018–2019 рр.

1.1.1.34. Про хід виконання рішень колегії ЦДНТА України у 2018 році.

1.1.1.35. Про підсумки роботи Експертно-перевірної комісії ЦДНТА України у 2018 році.

1.1.1.36. Про підсумки роботи Науково-методичної ради ЦДНТА України у 2018 році.

1.1.1.37. Про планування розвитку архівної справи ЦДНТА України на 2019 рік.

1.1.1.38. Про стан роботи зі зверненнями громадян в ЦДНТА у 2018 році.

1.1.2. У 2018 р. було проведено 13 засідань Науково-методичної ради архіву, на яких були розглянуті наступні питання:

1.1.2.1. Про розгляд статті «Строители будущего (к 85-летнему юбилею института «Харьковский ПромстройНИИпроект» по документам ЦГНТА Украины)».

1.1.2.2. Про розгляд питання про передавання до довідково-інформаційного фонду ЦДНТА України колекції авторефератів дисертацій електротехнічного профілю, яку зібрав та впорядкував д-р техн. наук, проф. В. Т. Долбня.

1.1.2.3. Про подання пропозицій щодо внесення змін до Збірника типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконують державні архівні установи.

1.1.2.4. Про розгляд Плану роботи Науково-методичної ради ЦДНТА України на 2018 рік.

1.1.2.5. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Діяльність «Харківського ПромбудНДІпроекту» у царині проектування і реконструкції об’єктів промислової та цивільної архітектури» (за документами з фонду Р-2 ЦДНТА України).

1.1.2.6. Про розгляд плану-проспекту довідково-інформаційного видання «Сільськогосподарська техніка у документах ЦДНТА України».

1.1.2.7. Про розгляд плану-проспекту огляду «Проекти сільського будівництва у фондах ЦДНТА України. Міжфондовий огляд».

1.1.2.8. Про розгляд пропозицій щодо внесення змін до Збірника типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконують державні архівні установи.

1.1.2.9. Про розгляд пропозицій щодо внесення змін до розділу 5 методичних рекомендацій «Контроль за виконанням планових завдань та рішень дорадчих органів ЦДНТА України», схвалених протоколом НМР від 15.11.2013 р. № 09, впроваджених наказом ЦДНТА України від 11.01.2014 р. № 02.

1.1.2.10. Про розгляд плану-проспекту довідково-інформаційного видання «Шахтне устаткування у документах ЦДНТА України».

1.1.2.11. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Екскурс в історію архівного надбання академіка архітектури О. М. Бекетова».

1.1.2.12. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Україніка у фондах БДАНТД та Білорусіка у фондах ЦДНТА України».

1.1.2.13. Про подання на Конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії методичних рекомендацій «Формування НАФ усноісторичними джерелами з історії науки і техніки».

1.1.2.14. Про внесення змін до Плану підготовки систематичного каталогу у ЦДНТА України на 2018–2022 рр.

1.1.2.15. Про розгляд статті до науково-практичного журналу «Архіви України» на тему «Організація роботи українських науково-дослідних установ будівельного профілю у 1945–1960 рр.».

1.1.2.16. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Доступ відкрито, гриф секретності знято: розсекречені патенти військової техніки та проекти укриттів у ЦДНТА України».

1.1.2.17. Про розгляд статті у ЗМІ «Объединенные «Энергосталью» (к 90-летию фондообразователей ЦГНТА Украины)».

1.1.2.18. Про розгляд статті у ЗМІ «Внесок Українського зонального науково-дослідного і проектного інституту по цивільному будівництву у розвиток вітчизняної архітектури (за документами ЦДНТА України)».

1.1.2.19. Про розгляд довідника «Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України».

1.1.2.20. Про розгляд програми міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: процеси цифровізації (теорія і практика)».

1.1.2.21. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Проекти вокзалів у фондах ЦДНТА України».

1.1.2.22. Про розгляд проекту Концепції міжархівного проекту «Допоможемо відновити інфраструктуру Донбасу».

1.1.2.23. Про розгляд змісту двовимірних QR-кодів для топографічних покажчиків.

1.1.2.24. Про розгляд статті у ЗМІ «Як розвивалась трубопровідна нафтова та газова система України? Пошук відповідей у документах ЦДНТА України».

1.1.2.25. Про розгляд пропозицій до кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників архівних установ.

1.1.2.26. Про розгляд статті у ЗМІ «Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України)».

1.1.2.27. Про розгляд статті у ЗМІ «С «Украиной» в сердце (документы о проектировании киноконцертного зала «Украина» в Харькове)».

1.1.2.28. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки «Зразки шахтного обладнання у фондах ЦДНТА України».

1.1.2.29. Про розгляд покадрового сценарію електронної презентаційної виставкової версії архівних документів «Зарубіжні об’єкти у фондах ЦДНТА України».

1.1.2.30. Про розгляд Плану виставкової діяльності ЦДНТА України на 2019 рік.

1.1.2.31. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Проекти сільськогосподарської техніки у фондах ЦДНТА України».

1.1.2.32. Про розгляд інструкції «Підготовлення інформаційних листів за документами ЦДНТА України».

1.1.2.33. Про розгляд наукової статті «Проблеми введення в науковий обіг іншомовних науково-технічних документів з фондів ЦДНТА України».

1.1.2.34. Про розгляд Плану виявлення фотовідбитків та формування їх реєстру.

1.1.2.35. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Розбудова столиці України у повоєнні роки».

1.1.2.36. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Кранцфельд Яків Львович (1933–2013) – інженер-будівельник, винахідник та раціоналізатор у галузі будівництва енергетичних об’єктів (до 85-річчя від дня народження)».

1.1.2.37. Про розгляд наукової статті «Проблеми введення в науковий обіг іншомовних документів з фондів ЦДНТА України».

1.1.2.38. Про розгляд Плану підготовки публікацій ЦДНТА України у ЗМІ у 2019 р.

1.1.2.39. Про розгляд методичних рекомендацій «Підготовка покажчиків до описів науково-технічних документів ЦДНТА України».

1.1.2.40. Про розгляд внесення змін до Плану науково-методичної роботи на 2018–2020 рр.

1.1.2.41. Про розгляд пропозицій до Плану наукових статей до науково-практичного журналу «Архіви України» на 2019 рік.

1.1.2.42. Про розгляд тематико-експозиційного плану виставки архівних документів «Ювілейні і пам’ятні дати 2018 року з історії науки і техніки» (за науково-технічною документацією з фондів ЦДНТА України).

1.1.2.43. Про розгляд статті у ЗМІ «Особливості роботи ЦДНТА України із запитами та зверненнями громадян».

1.1.2.44. Про розгляд інструкції «Контроль видачі та приймання документів з лабораторії».

1.1.2.45. Про розгляд довідково-інформаційного видання «Шахтно-рудничне устаткування в проектній та конструкторсько-технологічній документації ЦДНТА України».

1.1.2.46. Про розгляд довідково-інформаційного видання «Історія розвитку вітчизняної металургії за документами ЦДНТА України».

1.1.2.47. Про розгляд методичних рекомендацій «Складання переліків проектів, проблем (тем), НТД по яких підлягає віднесенню до складу НАФ».

1.1.2.48. Про розгляд довідково-інформаційного видання «Сільськогосподарська техніка у документах ЦДНТА України».

1.1.2.49. Про розгляд інструкції «Експертиза та опрацювання конструкторсько-технологічної документації».

1.1.2.50. Про розгляд статті у ЗМІ «Столичний архітектор. До 100-річного ювілею Ладного Вадима Євстахійовича (за документами ЦДНТА України)».

1.1.2.51. Про розгляд огляду «Проекти сільського будівництва у фондах ЦДНТА України. Міжфондовий огляд».

1.1.2.52. Про розгляд методичних рекомендацій «Здійснення моніторингу форм використання документів та їх електронний облік».

1.1.2.53. Про впровадження методичних розробок архіву за 2017 рік підготовлених у ЦДНТА України.

1.1.2.54. Оцінка результатів науково-методичної роботи архіву за 2018 рік.

1.2. Перелік результатів наукових досліджень (розробок) УНДІАСД та НДІ мікрографії, впроваджених протягом звітного періоду у діяльність державного архіву, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

За заявкою ЦДНТА України НДІ мікрографії виконує дві роботи: науково-дослідну «Дослідження перспектив застосування Інтернет-технологій для забезпечення віддаленого доступу до документів Національного архівного фонду, що зберігаються в Центральному державному науково-технічному архіві України, та довідкового апарату до них» та дослідно-конструкторську «Розроблення програмного забезпечення для віддаленого доступу до документів НАФ, що зберігаються в ЦДНТА України, та довідкового апарату до них» (завершення передбачене у 2020 р.). Протягом 2018 р. працівниками архіву у тестовому режимі здійснювалося наповнення бази даних «ЕЛФА», яка має стати результатом означених робіт.

2. Експертиза цінності документів

2.1. Проведення виїзних засідань ЕПК (із зазначенням районів, міст, установ).

Протягом звітного періоду ЕПК ЦДНТА України виїзних засідань не проводила.

2.2. Відомості про проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду (за формою):

Замовники грошової оцінки

Кількість замовників грошової оцінки

Кількість документів НАФ

Оціночна вартість документів (грн.)

Підстава проведення грошової оцінки

1

2

3

4

5

0

0

0

У 2018 р. грошова оцінка документів НАФ у ЦДНТА України не проводилася.

3. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду

3.1. Інформація про виявлення біоуражених одиниць зберігання (кількість од. зб., проведені заходи, результат).

У ЦДНТА України не виявлено одиниць зберігання з біоураженнями.

3.2. Заходи щодо посилення охорони державних архівів, протипожежної безпеки, забезпечення надійності експлуатації їх інженерних мереж і комунікацій.

3.2.1. Посилення охоронної та пожежної безпеки архіву, забезпечення надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр. здійснювалось відповідно до Плану заходів, затвердженого наказом ЦДНТА від 05.11.2018 року № 85. Планом було передбачено виконання низки заходів, а саме:

3.2.1.1. укладено договір на фізичну охорону архіву (договір від 07.02.2018 р. № 32-60978 на суму 290580,00 грн);

3.2.1.2. поновлено договір на спостереження за засобами охоронної сигналізації (договір від 06.04.2018 р. № 301-16190 на загальну суму 8460,58 грн);

3.2.1.3. проведено обстеження та метрологічні вимірювання стану електромережі та електрообладнання (договір від 07.06.2018 р. № 05/30 на суму 1480,00 грн);

3.2.2. До бюджетного запиту на 2019 рік на заходи з посилення охоронної безпеки та забезпечення надійної експлуатації інженерних мереж включено видатки (за КЕКВ 2240, 3110) на загальну суму 1051443,40 грн, а саме:

3.2.2.1. поновлення договорів щодо забезпечення охорони та спостереження за засобами охоронної сигналізації та їх технічного обслуговування (на суму 426533,40 грн);

3.2.2.2. придбання та встановлення системи відеоспостереження в приміщеннях та читальному залі (на суму 15998,00 грн.);

3.2.2.3. проведення метрологічних випробувань (на суму 1600,00 грн);

3.2.2.4. відновлення системи кондиціювання та вентиляції (придбання кондиціонерів, зволожувачів/очищувачів повітря (на суму 363112,00 грн);

3.2.2.5. ремонт електромережі та електрообладнання (на суму 25000,00 грн);

3.2.2.6. встановлення теплозберігаючих вікон та дверей, встановлення металевих дверей в архівосховищах, виготовлення та встановлення металевих грат на вікнах в архівосховищах заміна батарей опалення, встановлення турнікету (на суму 219200,00 грн).

3.2.3. Для посилення протипожежного захисту впродовж 2018 року були вжиті наступні заходи:

3.2.3.1. Призначено відповідальних за пожежний стан, затверджено склад ПТК та ДПД ЦДНТА України (наказ від 06.03.2018 р. № 28). Складено план роботи ПТК на 2018 рік. Комісія ПТК пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області.

3.2.3.2. Затверджено План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на 2018 рік (наказ від 06.03.18 р. № 28).

3.2.3.3. Проведено інструктажі з працівниками архіву з правил пожежної безпеки, правил використання електроприладів та комп’ютерної техніки (І півріччя – 04.01.2018 р., ІІ півріччя – 05.07.2018 р.).

3.2.3.4. Поновлено договір на спостереження та технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації (договір від 01.02.2018 р. № 2С58 на суму 12000,00 грн).

3.2.3.5. Проведено технічне обслуговування вогнегасників ВП-5 у кількості 23 шт. (договір з ТОВ «Пожежно-технічне підприємство «Брандмайстер»» від 03.12.2018 р. № 276 на суму 2826,00 грн).

3.2.3.6. Проведено обстеження та метрологічні вимірювання опору ізоляції електромережі та електрообладнання силової та освітлювальної частин в приміщеннях архіву (протоколи та висновок ПП «Харків-Юнікомтест» за договором від 07.06.2018 р. № 05/30 на суму 1480,00 грн).

3.2.3.7. Укладено договір з ДП «Харківспецналадка» КП «Харківспецсервіс» (договір підряду № 18/92Гб від 18.05.2018 р. на суму 3181,20 грн) на поточний ремонт та наладку автоматичної пожежної сигналізації.

3.2.3.8. Придбано вогнегасники вуглекислотні ВВК-3,5 у кількості 15 шт. (договір з ТОВ «Технопарк пожтехніка» від 03.12.2018 р. № 146 на суму 11025,00 грн).

3.2.4. Бюджетним запитом на 2019 рік заплановані кошти на:

3.2.4.1. придбання вогнегасників вуглекислотних ВВК-3,5 у кількості 25 шт. на суму 18750,00 грн;

3.2.4.2. технічне обслуговування та заправку вогнегасників у сумі 3158,00 грн;

3.2.4.3. поточний ремонт системи протипожежного водогону у сумі 90522, 00 грн;

3.2.4.4. установку систем автоматичного пожежогасіння електрощитів та автоматичного пожежогасіння в архівосховищах у сумі 514894,35 грн.;

3.2.4.5. вогнезахисну обробку горищних приміщень та дерев’яних стелажів архівосховищ у сумі 57166,80 грн;

3.2.4.6. ремонт пожежної сигналізації у сумі 51623,50 грн.

3.3. Відомості про кількість документів (од. зб.) Національного архівного фонду, виданих за межі архіву протягом року (мета видавання, строк видавання, термін повернення).

Протягом 2018 р. документи НАФ за межі архіву не видавалися.

4. Використання інформації документів Національного архівного фонду

4.1. Тематика виставок, радіо- телепередач, публікацій у ЗМІ, плакатів, альбомів, підготовлених за документами архіву.

4.1.1. Упродовж 2018 р. проведено 10 виставок, зокрема 5 онлайн-виставок розміщено на офіційному веб-сайті ЦДНТА України:

4.1.1.1. «Діяльність «Харківського ПромбудНДІпроекту» у царині проектування і реконструкції об’єктів промислової та цивільної архітектури», приурочена до 85-річчя цієї організації (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 26.02.2018 р.);

4.1.1.2. «Екскурс в історію архівного надбання академіка архітектури О. М. Бекетова» (презентація пройшла у конференц-залі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 27.03.2018 р.);

4.1.1.3. «Україніка у фондах Білоруського державного архіву науково-технічної документації та Білорусіка у фондах Центрального державного науково-технічного архіву України» (віртуальну експозицію спільної онлайн-виставки, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 02.04.2018 р.);

4.1.1.4. «Доступ відкрито, гриф секретності знято: розсекречені патенти військової техніки та проекти укриттів у фондах ЦДНТА України» (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 16.05.2018 р.);

4.1.1.5. «Проекти вокзалів у фондах ЦДНТА України» (онлайн-виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 03.07.2018 р.);

4.1.1.6. «Зразки шахтного обладнання у фондах ЦДНТА України», приурочену до Дня шахтаря (онлайн-виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 26.08.2018 р.);

4.1.1.7. «Проекти сільськогосподарської техніки у документах ЦДНТА України» (онлайн-виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 01.10.2018 р.);

4.1.1.8. «Кранцфельд Яків Львович (1933–2013) – інженер-будівельник, винахідник та раціоналізатор у галузі будівництва енергетичних об’єктів», присвячена 85-річчю від дня народження фондоутворювача (онлайн-виставка, розміщена на офіційному веб-сайті архіву з 03.11.2018 р.);

4.1.1.9. «Розбудова столиці України у повоєнні роки (за документами ЦДНТА України)», приурочена до 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів із Києва (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 05.11.2018 р.);

4.1.1.10. «Ювілейні і пам’ятні дати 2018 року з історії науки і техніки» (відкриття відбулося у читальному залі ЦДНТА України 12.12.2018 р.).

4.1.2. Упродовж 2018 р. підготовлено 8 інформаційних матеріалів до періодичної преси (6 опубліковано, 2 направлено до редакцій періодичних видань):

4.1.2.1. стаття «Строители будущего (к 85 летнему юбилею института «Харьковский ПромстройНИИпроект» по документам ЦГНТА Украины)» за документами з фонду Р-2 (комплексу 3-4) (газета «Харьковские известия» за 03.02.2018 р.);

4.1.2.2. стаття «Объединенные «Энергосталью» (к 90-летию фондообразователей ЦГНТА Украины)» за документами з фондів Р-13, Р-28 та Р-87 (газета «Харьковские известия» за 14.06.2018 р.);

4.1.2.3. стаття «С «Украиной» в сердце Харькова (документы о проектировании киноконцертного зала «Украина» из фонда ЦГНТА Украины)», присвячена 55-річчю від дня введення в експлуатацію ККЗ «Україна» за документами з фонду Р-2 (комплексу 1-3) (газета «Харьковские известия» за 02.08.2018 р.);

4.1.2.4. стаття «Нефтегазовая история Украины» за документами з фондів Р-84 (комплексів 1-97, 1-143), Р-111 (комплексів 1-294, 1-295) (журнал «Энергобизнес» за 04.09.2018 р.);

4.1.2.5. стаття «Внесок Українського зонального науково-дослідного і проектного інституту по цивільному будівництву у розвиток вітчизняної архітектури (за документами ЦДНТА України)» за документами фонду Р-105 (комплексів 3-65, 1-120, 1 123, 1-366, 1-367, 1-368, 1-369, 1-373) (газета «Культура і життя» за 16.11.2018 р.);

4.1.2.6. стаття «Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України)» за документами з фондів Р-59, Р-100, Р-143 (комплексу 1-63) (газета «Культура і життя» за 07.12.2018 р.);

4.1.2.7. статтю «Особливості роботи ЦДНТА України із запитами та зверненнями громадян» про найцікавіші запити, з якими зверталися громадяни та організації до ЦДНТА України (надіслано до редакції газети «День», м. Київ);

4.1.2.8. статтю «Столичний архітектор. До 100-річного ювілею Ладного Вадима Євстахійовича (за документами ЦДНТА України)» (надіслано до редакції газети «Культура і життя», м. Київ).

4.1.3. Для програми «Культ-тур» надано фаховий коментар кореспондентці Т/О «Обласне радіо» філії ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція» на тему: «Документи з фонду «Харківського ПромбудНДІпроекту», у яких висвітлюється діяльність архітекторів Молокіна та Неровецького» (вийшла в ефір 26.02.2018 р.).

4.1.4. Співробітниками архіву надано фахові коментарі журналісту газети «Время» з метою підготовки циклу статей «Харьковские стройки века»:

4.1.4.1. про особливості відновлення та реконструкції мосту через р. Харків за документами фонду Р-156 (комплексу 1-233) (газета «Время» за 10.01.2018 р.);

4.1.4.2. про діяльність інституту «Харківський ПромбудНДІпроект» за документами фонду Р-2 (газета «Время» за 17.03.2018 р.);

4.1.4.3. про виставку документів «Доступ відкрито, гриф секретності знято: розсекречені патенти військової техніки та проекти укриттів у фондах ЦДНТА України» (газета «Время» за 01.06.2018 р.);

4.1.4.4. про актуальні питання діяльності сучасних архівів, які обговорювалися у Харкові на засіданні Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)» (газета «Время» за 11.07.2018 р.).

4.2. Найзапитуваніша тематика досліджень, що проводилися користувачами у читальному залі архіву.

Документи з фондів ЦДНТА України упродовж 2018 р. використовувалися як з практичної необхідності, так і з дослідницькою метою.

4.2.1. Традиційно кожного року найбільш запитуваними є документи щодо використання водних ресурсів. Співробітники ПАТ «Гідропроект» та ТОВ «Гідротехпроект» працювали з документацією з метою виконання проекту й виробництва робіт по Кременчуцькій, Канівській, Требле Ріцькій, Каховській ГЕС у рамках реконструкції Дніпровського каскаду, каналу Дніпро – Донбас.

4.2.2. З метою історико-архітектурного дослідження до архіву зверталися за документами з енергетичного будівництва в Україні.

4.2.3. Інженер Інституту проектування інфраструктури транспорту цікавився інженерно-геологічними матеріалами для підготовки звіту з реконструкції мосту.

4.2.4. Друге місце за кількістю запитів до ЦДНТА України посідає документація з проектування архітектурних об’єктів. Протягом року користувачі опрацьовували документи щодо архітектури Харкова, Києва, Дніпра, архітектури та містобудування Нової Каховки.

4.2.5. Традиційно щороку викликають інтерес дослідників документи з фонду особового походження академіка архітектури О. М. Бекетова (Р-47).

4.2.6. Неодноразово до ЦДНТА України зверталися за проектною документацією кіноконцертного залу «Україна» з метою його реконструкції.

4.2.7. Старший науковий співробітник Дніпровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького, а також представник «Житлобуд-1» працювали з проектом будівлі музею для проведення реставраційних робіт.

4.2.8. До ЦДНТА України звертались за матеріалами з повоєнної відбудови вул. Хрещатик.

4.2.9. Технічний директор ТОВ «2 Флейм» використовував документи по будинку «Слово» у Харкові для підготовки фільму.

4.2.10. Для написання дипломної роботи до архіву звертався студент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в пошуках конкурсних проектів щодо будівель Харкова 1920 – 1930 рр.

4.2.11. Для написання статті цікавилися документами першої 24-поверхівки Харкова.

4.2.12. Для підготовки монографії старший викладач Київського національного університету будівництва та архітектури зверталась до архіву за документами з теми: «Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні І половини ХХ ст.».

4.2.13. Приватний дослідник цікавився документами, що розкривають тематику використання відходів сільського господарства в будівництві.

4.2.14. Графічний дизайнер за документами архіву вивчала товарні знаки України 1960–1980-х рр.

4.2.15. Запитуваною цього року була й конструкторська документація. Неодноразово користувачі читального залу запитували проект автомобіля марки ЗАЗ-965, а також кресленики велосипедів.

4.3. Хід виконання роботи з розсекречування документів Національного архівного фонду.

Протягом звітного періоду розсекречено 30 одиниць зберігання.

4.4. Форми співробітництва зі ЗМІ; наявність критичних зауважень у ЗМІ на діяльність архівних установ.

4.4.1. Матеріали про документи та діяльність ЦДНТА України публікуються на основі усних домовленостей з редакціями різних періодичних видань.

З газетою «Харьковские известия» укладено меморандум про співпрацю (в усній формі), відповідно до якого статті працівників архіву регулярно публікуються у рубриці «За документами ЦДНТА України».

4.4.2. З 2010 р. у ЦДНТА України системно здійснюється щотижневий моніторинг повідомлень про архів у засобах масової інформації. Критичних зауважень, пропозицій та скарг щодо діяльності архіву зафіксовано не було.

4.5. Загальна кількість запитів від іноземних громадян, виконаних архівом у звітному році (з розбивкою по країнах).

У звітному році до ЦДНТА України надійшло 5 запитів від іноземних громадян (по 1 з Ізраїлю та Німеччини, 3 – з Російської Федерації).

4.6.  Наявність методичних розробок із виконання генеалогічних запитів; відсоток негативних відповідей на такі запити; співпраця з науковими установами та громадськими організаціями.

4.6.1. Оскільки в ЦДНТА України немає документів за генеалогічною тематикою, в архіві немає методичних розробок з виконання таких запитів.

4.6.2. Упродовж 2018 р. до ЦДНТА України надійшло 3 генеалогічні запити (переадресовано як непрофільні).

4.6.3. ЦДНТА України не співпрацює з генеалогічними товариствами та іншими організаціями з цього питання.

5. Співпраця з громадськістю

5.1. Тематика зустрічей із громадськістю, вечорів, лекцій, екскурсій, інших форм використання інформації документів Національного архівного фонду.

5.1.1. Упродовж 2018 року проведено наступні Дні архівної інформації та зустрічі з громадськістю:

5.1.1.1. день архівної інформації для студентів II курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на тему «Документи з проектування і реконструкції об’єктів промислової та цивільної архітектури (на прикладі фонду Р-2)» (лютий 2018 р.);

5.1.1.2. день архівної інформації, присвячений Дню пам’яті та примирення та 73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (травень 2018 р.);

5.1.1.3. день архівної інформації на тему «Науково-технічна документація як історичне джерело: використання документів із фондів  Центрального державного науково-технічного архіву України в історичних студіях» для членів та гостей Харківського історико-філологічного товариства (травень 2018 р.);

5.1.1.4. день архівної інформації на відзначення 22-ї річниці Конституції України (червень 2018 р.);

5.1.1.5. день архівної інформації на відзначення 27-ї річниці незалежності України та сторіччя відродження української державності (серпень 2018 р.);

5.1.1.6. зустріч з представниками громадської організації «Ветерани АТО Індустріального району м. Харкова» та ветераном антитерористичної операції М. О. Білостоцьким (вересень 2018 р.);

5.1.1.7. день архівної інформації до Дня Гідності та Свободи на тему «Гідність та свобода українського народу – прояв європейської ідентичності» (листопад 2018 р.);

5.1.1.8. день архівної інформації для студентів ІІІ курсу факультету комп’ютерних та інформаційних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на тему «Архівні документи як джерело дослідження науково-технічного прогресу в Україні у ХХ ст.» (грудень 2018 р.).

5.1.3. Упродовж 2018 р. в ЦДНТА України проведено лекції та тематичні екскурсії для студентів:

5.1.3.1. оглядову екскурсію для магістрантів кафедри технології будівельного виробництва будівельного факультету Харківського національного університету будівництва та архітектури (березень 2018 р.)

5.1.3.2. екскурсію для студентів ІІ курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які спеціалізуються на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології (червень 2018 р.);

5.1.3.3. оглядову екскурсію для студентів-практикантів ІІ курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (липень 2018 р.);

5.1.3.4. дві оглядові екскурсії для студентів I курсів механіко-технологічного та сантехнічного факультетів Харківського національного університету будівництва та архітектури (вересень 2018 р.);

5.1.3.5. оглядову екскурсію для студентів ІІ курсу факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури (грудень 2018 р.).

5.2. Заходи, вжиті архівом для поліпшення роботи із зверненнями громадян (наявність баз даних; надання консультацій і роз’яснень із найбільш актуальних питань, що порушуються громадянами у зверненнях та на сторінках ЗМІ; наявність консультативної веб-сторінки «Звернення громадян» на веб-сайті архіву; ведення інформаційно-пошукових систем обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань тощо).

5.2.1. У ЦДНТА України затверджено графік особистого прийому громадян, який щорічно оновлюється. Графік особистого прийому керівництвом ЦДНТА України розміщено у вестибюлі архіву, приймальні та оприлюднено на офіційному веб-сайті ЦДНТА України. Відомості про можливість отримання спеціальних консультацій від фахівців архіву також розміщено на офіційному веб-сайті.

5.2.2. У ЦДНТА України діє телефонна «гаряча лінія», а також ведеться журнал обліку повідомлень громадян, які надійшли на «гарячу лінію» (згідно з наказом ЦДНТА України від 05.09.2018 р. № 77).

5.2.3. На засіданнях колегії архіву двічі на рік, відповідно до плану роботи дорадчого органу, розглядаються питання про стан роботи із зверненнями громадян в Центральному державному науково-технічному архіві України.

5.2.4. На офіційному веб-сайті ЦДНТА України існують наступні розділи:

«Інформуємо громадськість» (з рубриками: «Відповіді на запитання громадян» (з актуальних питань, що хвилюють громадськість); «План найважливіших заходів ЦДНТА України, що проводитимуться у 2018 році у рамках реалізації системних соціально-економічних реформ, інших пріоритетних напрямках діяльності Укрдержархіву»; «Звіт про роботу ЦДНТА України за 2017 рік»);

«Звернення громадян» (з рубриками: «Нормативна база з виконання звернень громадян»; «Графік особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України»; «Телефон гарячої лінії»; «Звіт про організацію роботи зі зверненнями громадян у ЦДНТА України у 2017 році»; «Приязна адміністрація»); «Доступ до публічної інформації» (з рубриками: «Нормативна база доступу до інформації»; «Форма запиту на інформацію»; «Порядок складання та подання запитів на інформацію», «Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації», «Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності», «Звіт про розгляд запитів на отримання інформації», «Використання публічних коштів);

«Інтернет-приймальня».

5.2.5. Наприкінці року ЦДНТА України висвітлює результати відповідної роботи із зверненнями громадян на веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян», готує публікації з висвітленням цього питання до періодичної преси. У поточному році підготовлено статтю «Особливості роботи ЦДНТА України із запитами та зверненнями громадян».

Відповіді на найчастіші запитання громадян розміщено на веб-сайті ЦДНТА України у рубриці «Інформуємо громадськість»: http://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/inform-public-uk/vidpovidi-na-zapytannia-hromadian.

5.2.6. У роботу ЦДНТА України впроваджено електронну реєстрацію звернень громадян, для чого розроблено «Електронну базу даних реєстрації запитів і звернень юридичних і фізичних осіб» (у форматі *.xls). Контроль за вирішенням порушених у зверненнях питань здійснюється відповідно до інструкції «Організація роботи із зверненнями громадян».

5.2.7. У роботу ЦДНТА України впроваджено:

5.2.7.1. інструкцію «Організація роботи із зверненнями громадян» (схвалена НМР ЦДНТА України, протокол від 18.04.2012 р. № 04; затверджена наказом ЦДНТА України від 28.04.2012 р. № 16); в інструкції унормовано процес реєстрації, розгляду та виконання звернень, що надходять до ЦДНТА України; функції з виконання запитів покладено на відділ використання інформації документів;

5.2.7.2. інструкцію «Організація надання архівної інформації особам з обмеженими фізичними можливостями у ЦДНТА України» (схвалена НМР ЦДНТА України, протокол від 30.11.2012 р. № 11, затверджена наказом ЦДНТА України від 13.12.2012 р. № 56); в інструкції унормовано процес надання архівної інформації особам з інвалідністю.

6. Міжнародна діяльність

6.1. Перелік міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами та іншими організаціями іноземних держав (з додаванням їх копій).

Протягом 2018 р. ЦДНТА України не підписував міжнародних договорів про співробітництво з архівними установами.

З грудня 2009 р. діє Договір про співробітництво між ЦДНТА України та Білоруським державним архівом науково-технічної документації (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

6.2. Виконання зобов’язань за діючими міжнародними договорами про співробітництво в галузі архівної справи.

Упродовж 2018 року ЦДНТА України в рамках діючого міжнародного договору проведено такі заходи:

6.2.1. виставка архівних документів «Україніка у фондах Білоруського державного архіву науково-технічної документації та Білорусіка у фондах Центрального державного науково-технічного архіву України» (до віртуальної експозиції відібрано документи з 8 фондів БДАНТД та з 13 фондів ЦДНТА України), розміщена на офіційному веб-сайті ЦДНТА України трьома мовами: українською, російською та білоруською з 02.04.2018 р.

6.2.2. Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)», до участі у якому було запрошено директора БДАНТД (21–23.06.2018 р., м. Харків).

6.3. Службові відрядження за кордон, проведені міжнародні зустрічі, переговори і участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах, що здійснювалися у рамках міжнародного співробітництва.

6.3.1. Упродовж 2018 р. в ЦДНТА України не було службових відряджень за кордон.

6.3.2. Протягом року працівники архіву взяли участь у наступних міжнародних заходах:

6.3.2.1. у 22-й Міжнародній науковій конференції «Слобожанські читання» (16–20.04.2018 р., м. Харків);

6.3.2.2. у Міжнародній конференції «Регіональний вимір архітектури авангарду: Україна і Європа», яку організовують Український осередок DOCOMOMO та Харківський національний університет будівництва та архітектури (18–20.04.2018 р., м. Харків);

6.3.2.3. у 71-й Міжнародній конференції молодих учених «Каразінські читання» (27.04.2018 р., м. Харків);

6.3.2.4. у V Міжнародній науково-культурній акції «Квадратура трикутника. Чотири хронотопи з Хвильовим» на запрошення кафедри української і світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (16.05.2018 р., м. Харків);

6.3.2.5. у Міжнародній науково-практичній конференції «Науково-технічна документація в сучасному світі: роль, значення, перспектива. До 50-річчя створення Білоруського державного архіву науково-технічної документації» (24–25.05.2018 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь);

6.3.2.6. у роботі Міжнародного наукового семінару «Урбаністичні студії в Україні: актуальні питання (установча сесія)», в ході якого окреслено напрями взаємодії щодо реалізації міжнародного наукового проекту «Практики саморепрезентації багатонаціонального міста в індустріальну та постіндустріальну добу» (06.07.2018 р., м. Харків);

6.3.2.7. у відкритті інтерактивної виставки «Німеччина – країна винахідників: модуль «дослідження» у навчальному центрі «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на запрошення Німецького культурного центру Goethe-Institut при Посольстві Федеративної Республіки Німеччина (03.09.2018 р., м. Харків);

6.3.2.8. у ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Короленківські читання 2018» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» (24.10.2018 р., м. Харків).

6.3.3. Організовано проведення Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)», який проходив 21–23.06.2018 р. на базі ЦДНТА України під егідою Укрдержархіву.

Проблемні питання, що впливали на повноту реалізації покладених на архівну установу завдань.

1. Через мораторій на проведення державними архівними установами перевірок щодо здійснення контролю за діяльністю архівних підрозділів і служб діловодства підприємств, установ і організацій, встановлений статтею 2 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ЦДНТА України не проводив перевірки стану діловодства та архівної справи в юридичних особах-джерелах формування НАФ (пункти 1.7.1 форми № 1).

2. У ЦДНТА України протягом багатьох років проводиться ремонт великоформатних документів (кресленики складають значну частину документального масиву). Оскільки у звітній формі за 2017 рік не було передбачено позицію «ремонт великоформатних документів» (у новій звітній формі № 1 пункт 2.2), такий вид роботи враховувався у загальний ремонт документів з паперовою основою, виокремити його не представляється можливим. За 2018 рік проведено ремонт 46654 аркушів (приведених до формату А4), з них великоформатні документи, розміри яких перевищують формат А0, складають 2300 аркушів (приведених до формату А4) загальною площею 143,75 кв. м.

3. Протягом 2018 р. з метою інформування ЗМІ про архівні заходи здійснювалося розсилання прес-релізів відповідно до списку розсилки, а також особисте запрошення журналістів. Місцеві телеканали та спецкорів загальноукраїнських ЗМІ цікавить регіональна тематика, яка не віддзеркалена у науково-технічній документації ЦДТНА України, що стало основною причиною відмови у підготовці телепередачі за архівними документами (пункт 3.2 форми № 1).

Сподіваємося на активізацію цього напряму роботи у зв’язку з широким відзначенням 50-річного ювілею архіву у 2019 р.

4. З березня поточного року ЦДНТА України системно проводить оптимізацію архівосховищ для віднайдення додаткових вільних площ за рахунок більш раціонального розміщення документів НАФ. З цією метою здійснено аналіз щільності розташування стелажного обладнання; проведено комплекс робіт із перерозподілу стелажів, полиць та картонажів із документами на них у чотирьох сховищах (№ 1, 2, 10, 11). Вжиті в рамках означеної оптимізації заходи дозволили значно збільшити довжину полиць стелажів архіву (223 пог. метри).

У ІІІ – ІV кварталах поточного року передбачалося здійснити відповідні заходи у сховищі № 9 на третьому поверсі будівлі, укомплектованому науково-дослідною документацією НАФ (третя група), яка зберігалася на металевих стелажах. При візуальному обстеженні приміщення сховища було виявлено суттєвий дефект підлоги. На запит ЦДНТА України комісією відділу досліджень, розробки нормативної, конструкторської та проектної документації на об’єкти будівництва у сфері страхового фонду документації НДІмікрографії було складено «Акт візуального обстеження стану конструктивних елементів сховища № 9 ЦДНТА України, розташованого на третьому поверсі за адресою: будівля № 4, вул. Університетська, м. Харків» від 18.09.2018 р., в якому зафіксовано прогин дерев’яного перекриття розміром 6,00 см та запропоновано терміново зняти навантаження з площі дерев’яного перекриття у приміщенні сховища № 9.

З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації у будівлі ЦДНТА України у жовтні поточного року адміністрацією архіву вжито невідкладних заходів відповідно до наданих рекомендацій: повністю переміщено документи НАФ зі сховища № 9 до нещодавно оптимізованого сховища № 2 на перший поверх будівлі. Загальна кількість переміщених документів склала понад 1400 коробів (понад 18500 од.зб.). Усі документи НАФ розміщено на стелажах відповідно до встановлених вимог (заповнено 340 пог. метрів стелажів у сховищах № 2, 6, 10), оновлено топографію. Крім того, розпочато демонтаж стелажного обладнання в аварійній зоні приміщення сховища № 9.

Означені оперативні заходи призвели до заповнення вивільнених стелажних площ, які планувалося використати під майбутні надходження документів НАФ. У результаті загальний показник за пункт 4.3 форми № 1 склав –117 пог. метрів.

5. Через відсутність коштів не було встановлено автоматичну систему пожежогасіння, систему кондиціювання та вентиляції повітря, не оброблено дерев’яні конструкції вогнезахисним розчином (пункти 4.6, 4.7, 4.8 форми № 1).

 

 

Директор М. А. Балишев

03.01.2019 р.

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2020