Архівні установи – це спеціально створені інституції для зберігання писемної культурної спадщини. Вони мають забезпечувати реалізацію одного з основних конституційних прав людини – права на інформацію. Але стосовно того, у який спосіб реалізується це право, виникає багато запитань у громадян. На деякі з них можна знайти роз’яснення у цій рубриці.

 

Які права має громадянин при зверненні до архівної установи?

Можливість доступу юридичних і фізичних осіб до документів Національного архівного фонду, які зберігаються в державних архівних установах, передбачено на законодавчому рівні. Основне положення щодо цього викладено у статті 15 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»: « Громадяни України мають право користуватися документами Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Особи, які користуються документами Національного архівного фонду за службовим завданням, подають документ, що підтверджує їх повноваження. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів Національного архівного фонду, а також мають такі самі обов язки, як і громадяни України » .

Іншою формою звернення споживачів до архіву є письмовий запит юридичної особи або заява фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання. Відповідно до Закону України «Про інформацію», Закону України «Про звернення громадян» та «Основних правил роботи державних архівів України» (К., 2004) архівна установа зобов’язана у визначений термін надати запитувачу вмотивовану відповідь, архівну довідку, архівний витяг або архівні копії (залежно від характеру запиту).

 
Якими документами унормовано діяльність архіву щодо виконання запитів і звернень громадян?

Основні вимоги щодо оформлення осіб для роботи з документами архіву , організації доступу до документів Національного архівного фонду загального користування, роботи з цими документами та їх копіювання, а також права та обов’язки користувачів регламентовано «Порядком користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам», затвердженим наказом Держкомітету архівів України від 24.11.2005 № 139 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за № 1473/11753, зі змінами.

Для організації роботи зі зверненнями громадян, депутатськими запитами і зверненнями, які надійшли в інтересах громадян до ЦДНТА України розроблено інструкцію «Організація роботи за зверненнями громадян» , а також затверджено «Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному науково-технічному архіві України» і «Графік особистого прийому керівництвом ЦДНТА України».

 
Де можна знайти точну інформацію про архів, його фонди та графік його роботи?

Означені відомості розміщено на спеціальному стенді у вестибюлі архіву. Їх також висвітлено на офіційному веб-сайті ЦДНТА України (його адреса: www.archive.gov.ua ), зокрема у спеціальних розділах: «Інформуємо громадськість» (з рубриками з актуальних питань, що хвилюють громадськість); «Звернення громадян» та «Інтернет-приймальня».

Які запити надходять до ЦДНТА України?

Протягом 2013 року до науково-технічного архіву надходили запити як від керівництва підприємств і установ, так і від приватних осіб. Скажімо, керівництво Палацу спорту у м. Києві надсилало запит щодо пошуку та можливості надання копій пояснювальної записки та креслень архітектурно-будівельної частини проекту даного спортивного комплексу, який знаходиться на зберіганні у ЦДНТА України. Адміністрація Теребле-Ріцької ГЕС просила провести пошук низки креслень, що були відсутні у технічному архіві самої електростанції для ефективного проведення ремонтних робіт. Для Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у відповідь на запит співробітники архіву виконали підбір креслень низки унікальних конструкцій, зокрема, проекту Харківської телевізійної вежі.

У фондах архіву серед інших зберігаються рідкісні кресленики, яких немає у фондах інших архівних установ та музеїв. Саме такими документами цікавилися представники компанії “Російської залізниці” (ВАТ “РЖД”) – проектом товарного паровозу типу 1-5-1 серії ЛВ.

Часто до архіву приходять запити соціально-правового характеру, зокрема, приватні особи просять надати довідки про заробітну плату за певний період, але в ЦДНТА України управлінська та фінансова архівна документація не зберігається, тому такі непрофільні запити перенаправляються до відповідних установ.

 
Що цікавить дослідників?

Традиційно найзапитуванішою є архівна документація з фондів ЦДНТА України до об’єктів гідроенергетики: у цьому році дослідники вивчали матеріали до Єгорлицької, Канівської, Каховської, Кременчуцької ГЕС, метою досліджень переважно була підготовка належної реконструкції зношеного устаткування на гідроелектростанціях.

Актуальними і затребуваними є документи до об’єктів цивільної архітектури. Серед цих документів виділяються архівні документи з фонду особового походження академіка архітектури О. М. Бекетова, які характеризують стан архітектурно-будівельної справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. у м. Харкові як центрі архітектурної думки того часу. Для реконструкції концертного залу ім. Глінки в м. Запоріжжя використовувалася архівна документація до даного об’єкту театральної архітектури.

Виріс інтерес дослідників до документів з історії розвитку залізничного транспорту, користуються попитом проекти паровозів 1930–1950 років, збудованих на Ворошиловградському (Луганському) паровозобудівному заводі.

 
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023