У Центральному державному науково-технічному архіві України у фонді Р-249  зберігаються документи, з яких сформовано фонд особового походження Віталія Євгеновича Гайдачука – фахівця у галузі авіаційної техніки, доктора технічних наук, професора, викладача кафедри конструкцій і проєктування ракетної техніки факультету ракетно-космічної техніки Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча в галузі науки і техніки України.

До 85 річного ювілея Віталія Гайдачука пропонуємо вашій увазі добірки копій архівних документів, що висвітлюють різні сфери його життя та діяльності, а саме: документи до біографії; творчої, освітньої діяльності; грамоти та вітальні адреси; фотографії.

Розділ 1.  Документи до біографії.

У контексті вивчення життєвого шляху Віталія Євгеновича Гайдачука – особистості, яка зробила вагомий внесок у розвиток науки та техніки України в галузі авіації та ракетно-космічної техніки, а також на теренах освітнього сектору: навчаючи та рекрутуючи у стратегічні напрями національної економіки нових високоякісних фахівців – важливу роль відіграють біографічні документи.

У ЦДНТА України зберігається рукопис автобіографії Віталія Гайдачука, фотокопія перших двох сторінок представлена в експозиції (док. 1). З неї ми можемо отримати інформацію про основні віхи його життя та діяльності.

Народився Віталій Євгенович Гайдачук 15 травня 1938 року у Севастополі.

На сторінках автобіографії відбито неймовірну історію сім'ї часів Другої світової війни: його мати Довбишева Софія Данилівна з маленьким сином на руках буквально на лічені хвилини запізнилася на евакуаційного судна й відразу стала свідком потоплення «рятівного рейсу» внаслідок ворожого обстрілу.

Дошкільні роки Віталія Гайдачука припали на період окупації Криму фашистськими військами: сім'ю було насильно вивезено до села Слов'янське у західній частині півострова, населений пункт було звільнено у 1944 році.

Після закінчення школи у  1955 році він вступив до Харківського авіаційного інституту на факультет літакобудування. У процесі навчання захопився конструкторською роботою: був активним учасником тематичних гуртків. Будучи членом студентського конструкторського бюро інституту, проєктував дослідні моделі. Так, за участі ще юного В. Гайдачука було розроблено спортивні літаки ХАІ-17, ХАІ-18, ХАІ-19 та інші.

Ще в інститутські роки вступив у шлюб з Валентиною Василівною (як зазначав сам автор, знайомий з нею він був ще зі школи).

Незабаром після закінчення навчання у Харківському авіаційному інституті 1962 року Гайдачук очолив Студентське конструкторське бюро. У перші роки на посаді зміг зарекомендувати себе як відповідальний та якісний фахівець: групою під його керівництвом були спроєктовані та успішно випробувані склопластикові закрилки нижнього крила для літака АН-2. Слід зазначити, що на вищому рівні цими розробками керував видатний український авіаконструктор Олег Костянтинович Антонов, цю співпрацю Віталій Євгенович вважав «доленосною в подальшому житті». Адже саме дослідження застосування полімерних композиційних матеріалів в авіаконструкторському секторі були обрані ним як перспективний напрямок для написання кандидатської дисертації.

У 1969 році отримав ступінь кандидата технічних наук, захистивши кваліфікаційно роботу на тему: «Інженерні методи розрахунку склопластикових авіаконструкцій та елементів їх зчленувань». Після чого почав працювати у Харківському авіаційному інституті, станом на квітень 2023 року Віталій Гайдачук продовжує вести викладацьку діяльність й до сьогодні.

1980 року захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи технічної підготовки виробництва авіаконструкцій із композитних матеріалів». З того ж 1980 року до 2015 року обіймав посаду завідувача кафедри виробництва літальних апаратів на факультеті літальних апаратів Харківського авіаційного інституту.

Віталій Гайдачук є активним популяризатором науки, розробок та здобутків національної науково-технічної індустрії.

Так, з 1992 року він є член-кореспондентом Інженерної академії України (ІА України), фотокопію відповідного диплома представлено в експозиції виставки (док. 2). Слід зазначити, що ІА України є всеукраїнською громадською науково-технічною організацією, створеною з метою консолідації інженерного потенціалу нашої країни, сприяння прискоренню та розвитку науково-технічного прогресу, впровадженню досягнень науки та техніки у виробництво.

Після виходу на наукову пенсію, станом на квітень 2023 року, продовжує працювати у Національному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на кафедрі конструкцій та проєктування ракетної техніки факультету ракетно-космічної техніки.

 

Розділ 2. Творча діяльність.

Віталій Євгенович Гайдачук – вчений, автор великої кількості наукових праць: монографій та статей. З під його пера вийшло 3 монографії, 2 підручники для вузів, понад 200 статей.

Так, наприклад, у 1995 році за цикл наукових праць «Теоретичні основи системи виробництва відповідальних деталей та вузлів машин з високоміцних легких композиційних матеріалів» науковцю було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки, а 2005 року – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України».

Тематика його наукових та публіцистичних праць охоплює різноманітні сфери авіабудування, конструкторської справи, а також сферу освіти.

Так, у виставковій експозиції представлені фотокопії рукописів двох статей авторства Віталія Євгеновича. Одна з них – праця біографічного характеру присвячена його колезі з викладацької та конструкторської сфер, фахівцю в галузі проєктування та розрахунку на міцність виробів із композиційних матеріалів, доктору технічних наук – Якову Семеновичу Карпову (док. 3).

Також, в експозиції представлені фотокопії сторінок статті авторства Віталія Гайдачука, яка присвячена проблемі системи вищої освіти в Україні: наголошено на особливостях, актуальних проблемах та перспективних горизонтах розвитку (док. 4).

 

Розділ 3. Освітня діяльність.

Більшість життя Віталія Євгеновича Гайдачука пов'язана зі сферою вищої освіти України: вчився і працює в НАУ «ХАІ».

На виставковій експозиції представлені фотокопії сторінок індивідуального плану викладача за 2006/2007 роки (док. 5). З цього документу дізнаємося, що на початку двохтисячних В. Гайдачук викладав такі дисципліни як: «вступ до спеціальності»; «інженерні основи аерокосмічної техніки»; «науково-дослідна робота студентів» тощо, займався кураторською роботою, рецензуванням дипломних бакалаврських та магістерських проєктів, брав участь в організації та проведенні позанавчальних та культурно-спортивних заходів.

В архіві у складі фонду особового походження Р-249 зберігаються конспекти лекцій авторства Віталія Євгеновича Гайдачука. В експозиції є фотокопії рукописів, які висвітлюють такі теми, як: «Комплекс. Літальні апарати у комплексі. Взаємодія елементів комплексу»; «Силові установки на рідкому паливі». Матеріал подається з використанням різного ілюстративного матеріалу: малюнків та таблиць, з їх прикладами ви можете ознайомитись у експонованих зображеннях (док. 7-9).

Як вже зазначалося, Віталій Гайдачук понад 30 років є членом-кореспондентом Інженерної академії України. Для ознайомлення представлені фотокопії Особистої наукової програми діяльності професора в межах роботи в цій громадській організації (док. 6).

В особистій програмі було висвітлено низку проблем та перспективних напрямків роботи у науковій сфері, а саме: теми економічності та надійності літальних апаратів для пасажирського, транспортного, сільськогосподарського та санітарного призначення. В освітній сфері: Віталій Євгенович визначив такі пріоритети роботи, як: підготовка кадрів інженерів та конструкторів літальних апаратів, налагодження курсів підвищення кваліфікації для працівників підприємств, конструкторських бюро, працівників сектору вищої освіти. Позначені стратегічні напрями та питання є досі актуальними у цих галузях.

Слід зазначити, що Віталій Гайдачук підготував велику кількість фахівців у сфері вищої освіти та науково-технічному напрямі, так під його керівництвом було захищено 10 докторських та понад 70 кандидатських дисертацій, з-під пера вийшло 3 монографії, 2 підручники для вузів, понад 200 статей.

 

Розділ 4. Грамоти та вітальні адреси.

У виставковій експозиції представлені фотокопії грамот та вітальних адреси. Серед них привітання Віталія Гайдачука з 70-річним ювілеєм від ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» – провідної організації у секторі аерокосмічної галузі (док. 12), почесні грамоти від Міністерства освіти України (за підписом фізика, науковця, заступника міністра Юрія Горобця) (док. 11) та виконкому Харківської міської ради (за підписом Харківського міського голови Володимира Шумілкіна, що займав цей пост у період з 2002 по 2006 роки) (док. 10).

 

Розділ 5. Фотографії.

Особливу групу серед документів, що зберігаються у ЦДНТА України та ілюструють життя та діяльність Віталія Євгеновича Гайдачука, займають фотографії.

Так, фотографи зняли Віталія Гайдачука на виступі на засіданні секції Міжнародної наукової конференції (док. 13), під час аудиторних лекцій (док. 14). Один із знімків спільний: на ньому зафіксовано зустріч Гайдачука із льотчиком-випробувачем, президентом Федерації авіаційного спорту України, Героєм України Олександром Галуненком (док. 15).

Завершує виставкову експозицію копій архівних документів фотопортрет Віталія Євгеновича Гайдачука (док. 16).

Провідний спеціаліст відділу використання інформації документів                                                   Тимур Андреєв

 

1. Автобіографія В. Є. Гайдачука. 2015 р. [Фрагмент].

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 14. Арк. 1-2)

 

2. Диплом члена-кореспондента Інженерної академії України № 123. 1992 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 20. Арк. 1-2)

 

3. Стаття В. Є. Гайдачука «Яків Семенович Карпов», присвячена  присвоєнню Я. С. Карпову звання Заслуженого діяча науки і техніки України з нагоди 75-річчя ХАІ. б/д. [Фрагмент].

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1-2)

 

4. Стаття В. Є. Гайдачука «Система вищої освіти в Україні». б/д. [Фрагмент].

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 1-2)

 

5. Індивідуальний план роботи викладача Гайдачука Віталія Євгеновича за 2006/2007 навчальні роки. 2006 р. [Фрагмент].

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 30. Арк. 8)

 

6. Особиста наукова програма діяльності в Інженерній академії України професора, д.т.н. В. Є. Гайдачука. 1992 р. [Фрагмент].

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 31. Арк. 1-2)

 

7. Підземна стартова позиція (шахта) міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен-А. [Малюнок з конспектів лекцій В. Є. Гайдачука ]. б/д.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 33. Арк. 9)

 

8. Система герметизації кабіни літака. [Малюнок з конспектів лекцій В. Є. Гайдачука ]. б/д.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 33. Арк. 36)

 

9. Система герметизації кабіни літака. [Малюнок з конспектів лекцій В. Є. Гайдачука ]. б/д.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 33. Арк. 36)

 

10. Почесна грамота Міністерства освіти України за заслуги у підготовці кваліфікованих спеціалістів і розвитку наукових досліджень. 1998 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 24. Арк. 9)

 

11. Почесна грамота виконкому Харківської міської ради за велику і натхненну працю на ниві підготовки молодих професійних кадрів та у зв’язку з перемогою в професійному освітянському світі «Ікари Харківського авіаційного інституту». 2005 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 24. Арк. 10)

 

12. Вітальний адрес В. Є. Гайдачуку від Державного підприємства «КБ «Південне» імені М. К. Янгеля» з нагоди 70-річчя з дня народження. 2008 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 6)

 

13. Фотографія В. Є. Гайдачука на Міжнародній конференції, м. Дніпропетровськ. 2009 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 34. Арк. 1)

 

14. Фотографія В. Є. Гайдачука в лекційній аудиторії. б/д.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 35. Арк. 1)

 

15. Фотографія В. Є. Гайдачука з Героєм України, заслуженим льотчиком-випробувачем А. В. Галуненко. б/д.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 36. Арк. 1)

 

16. Портретна фотографія В. Є. Гайдачука. б/д.

(ЦДНТА України. Ф. Р-249. Оп. 1. Од. зб. 37. Арк. 1)

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023