Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Однією з найдавніших міжурядових організацій, що контролює, відповідає за розроблення Міжнародних стандартів у сфері праці і здійснює нагляд за їх дотриманням є Міжнародна організація праці (МОП), створена у 1919 р.


У співпраці із країнами-членами організації, МОП прагне забезпечити дотримання стандартів у сфері праці на законодавчому рівні і на практиці. Своїми першочерговими завданнями МОП визначає: підтримку демократії і соціального діалогу, боротьбу з бідністю і безробіттям, заборону дитячої праці. На 2022 р. членами МОП є 187 держав. Україна є членом МОП з 1954 року.
У 2002 р. МОП виступила з ініціативою щорічно відзначати Всесвітній день охорони праці. Україна підтримала цю акцію і, відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006, визначила 28 квітня як День охорони праці в Україні. Кожного року МОП визначає нову тему/девіз Всесвітнього дня охорони праці. Девіз 2022 року: «Формуємо разом позитивну культуру безпеки та здоров’я» («Act together to build a positive safety and health culture»).
Головна мета заходу - привернути увагу та сформувати свідоме ставлення кожного працівника до мінімально можливого рівня виробничих ризиків, об`єднати зусилля суспільства, органів державної влади, громадських профспілкових організацій у профілактиці виробничого травматизму та професійної захворюваності.
ЦДНТА України зберігає документацію об'єктів капітального будівництва і промислового виробництва, технологічних процесів, наукових розробок організацій та підприємств провідних галузей народного господарства: енергетики, металургії, вугільної, газової, нафтової, хімічної промисловості, автомобільного, тракторного, сільськогосподарського, важкого і транспортного машинобудування тощо. Роботи у цих галузях промисловості пов’язані з підвищеним ризиком професійних захворювань, травматизмом. Дослідження проблемних питань з охорони праці знайшли відображення у науково-технічній документації.
Мета виставки – ознайомити з різними аспектами питань охорони праці, висвітленими у звітах про науково-дослідні роботи (НДР) з фондів ЦДНТА України, на підприємствах чорної металургії, у конструкторській документації. Архівні документи можуть допомогти узагальнити досвід нещасних випадків, привернути увагу до питань охорони праці, удосконалити профілактику безпеки, і, як слідство, зменшити рівень травматизму.
На виставці представлені архівні документи з 7 фондів:

Р-13 Український ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут металів «УкрНДІМет» Міністерства чорної металургії СРСР, м. Харків;
Р-102 Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості чорної металургії (ВНДІБПГ) Міністерства чорної металургії СРСР, м. Кривий Ріг;
Р-25 Проєктно-конструкторський інститут тепловозобудування Міністерства важкого і транспортного машинобудування СРСР, м. Луганськ;
Р-135 Науково-дослідний гірничорудний інститут «НДГРІ» Раднаргоспу Дніпропетровського економічного адміністративного району, м. Кривий Ріг;
Р-97 Державне конструкторське бюро коксохімічного машинобудування Діпрококсу Міністерства чорної металургії СРСР, м. Слов'янськ;
Р-153 Харківський завод тракторних самохідних шасі, ХЗТСШ Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків;
Р-175 Харківське авіаційне виробниче об’єднання (ХАВО) у складі Харківського авіаційного та Конотопського механічного заводів Міністерства авіаційної промисловості СРСР, м. Харків.

Начальниця відділу використання інформації документів
Ганна Голубкіна

 

 

 

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023