Сучасні підприємства целюлозно-паперової промисловості (ЦПП) виготовляють широкий асортимент продукції. Це, насамперед, різні технічні і декоративні види паперу та картону, канцелярські товари, вироби санітарно-гігієнічного і культурно-побутового призначення. Винятково важливе місце в економіці сучасного виробництва займають папір та картон для пакування і фасування різних продовольчих і промислових товарів.

Особливої актуальності і значення набуває продукція ЦПП в умовах відмови від поліетиленових пакетів та переходу на безпечну для навколишнього середовища упаковку для товарів.

Потужною інформаційною базою з розвитку ЦПП в Україні є документи Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України). У фонді Р-113 «Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут паперу» (без відомчої підлеглості), м. Київ» зберігається понад 1700 звітів про науково-дослідні роботи (НДР) з практичними пропозиціями щодо вирішення широкого кола актуальних питань галузі: пошуку нових видів сировини для виготовлення паперу і картону, розробки технології переробки макулатури, автоматизації виробничих процесів ЦПП тощо.

У рік 90-річного ювілею Українського науково-дослідного інституту паперу (УкрНДІП) співробітниками архіву було підготовлено виставку документів, яка має на меті привернути увагу громадськості до історії та діяльності даної науково-дослідної установи. 

Із значного документального масиву фонду Р-113 для експонування були відібрані звіти про НДР за 1950–1970-ті роки, на сторінках яких представлені зразки виробів з паперу і картону. Ці зразки наочно ілюструють викладену у документах інформацію, а у деяких випадках і розповідають про побут минулих десятиліть.

Виставкова експозиція включає два розділи, які присвячені пошуку нових видів сировини для виготовлення паперу й картону, а також зразкам паперу різного призначення.

Розділ 1. «Нові види сировини для виготовлення паперу та картону»

(док. 1–14)

У перші повоєнні десятиліття постала необхідність розширення існуючих та створення нових підприємств ЦПП України. При цьому, ставилася задача уникнути значних капітальних витрат. Одним із шляхів до її вирішення мало стати впровадження технології виробництва дешевих напівфабрикатів.

УкрНДІП було доручено виконання серії робіт з вишукування нових способів отримання напівфабрикатів з однорічних рослин та недефіцитних видів деревини.

У розділі демонструються зразки паперу та картону, виготовлені із целюлози та напівцелюлози, отриманої в процесі переробки рослинно-деревинної сировини та відходів сільського господарства.

Очерет (док. 1–4), одубина (дубова щепа) (док. 5–6), деревина грабу (док. 9), солома ярової пшениці (док. 10–12), стеблі сиди багаторічної (рід трав’янистих та напівкущових рослин родини мальвових) (док. 13) – ось далеко не повний список сировини, використання якої мало задовольнити потреби ЦПП. Виробляти з неї передбачалося, перш за все, тарно-пакувальні види паперу й картону.

При цьому, особливе місце відводилося очерету, адже зростаючий попит на целюлозу та його недостатнє задоволення за рахунок деревини, особливо у безлісних та малолісних районах, потребували якнайширшого використання недеревної рослинно-волокнистої сировини.

Очерет, який зростав у колишньому СРСР на площі 5 млн гектарів, мав стати чудовою альтернативою деревної целюлози. Варто зазначити, що його використання у господарській діяльності було дуже незначним. Спеціалісти УкрНДІП аргументовано доводили переваги використання очерету для потреб ЦПП у виступах та статтях.

Значення очерету було настільки великим, що для його переробки на целюлозу та напівцелюлозу були побудовані нові картонні фабрики та целюлозні заводи.

Розділ 2. «Папір промислового та культурно-побутового призначення» (док. 15–31)

Розділ демонструє зразки паперу, створеного лабораторією нових видів паперу УкрНДІП для потреб різних галузей промисловості та сфер діяльності.

Для металургії

Складно собі уявити, але папір широко застосовувався у металургійній промисловості в якості пакування для тонколистової сталі. В упаковці із паперу з високою механічною міцністю, водостійкістю та металозахисними антикорозійними властивостями сталь доставлялася підприємствам-споживачам. Цей папір мав замінити короби з тонколистового металу, який застосовувався для упаковки листової сталі.

Науковці УкрНДІП на початку 1960-х років одними із перших у колишньому СРСР почали розробляти технологію виробництва такого паперу. Результатом науково-дослідної роботи стала розробка рецептури армованого бітумованого паперу, впровадження якого дозволяло економити велику кількість дефіцитного металу, полегшило та здешевило процес пакування і транспортування сталі (док. 15–16).

Для легкої промисловості

Фахівці Інституту паперу надавали допомогу легкій промисловості у налагодженні виробництва нетканого матеріалу типу флізелін.

Отриманий довговолокнистий папір (рос. – длинноволокнистая бумага, скорочено – «будливол») було випробувано у виробничих умовах під час виготовлення бортової прокладки чоловічих піджаків (док. 17). Було встановлено, що за фізико-механічними та іншими споживчими властивостями новий матеріал не поступається імпортним зразкам нетканих матеріалів. За орієнтовними підрахунками, економічний ефект від впровадження «Будливола» на підприємствах легкої промисловості України мав складати близько 5 млн крб. на рік.

Для харчової промисловості

Як відомо, у процесі переробки, транспортування та зберігання продукти харчування зазнають значних змін, викликаних висиханням, окисленням та бактеріальним розкладанням. Ці процеси не тільки погіршували харчову цінність товарної продукції, але і щорічно завдавали значного збитку економіці колишнього СРСР.

У такій ситуації створення нового пакувального паперу мало стати вирішенням проблеми. Створений в лабораторії УкрНДІП папір із поліетиленовим покриттям надійніше зберігав продукти харчування завдяки своїй стійкості до дії мікроорганізмів, паро та водонепроникності (док. 18).

Нарощування виробництва продовольчих товарів потребувало удосконалення пакувальних пристроїв та машин. Створений Українським НДІ продовольчого машинобудування автомат для загортання цукерок ірисної групи А2-ШИП продуктивністю 900–1000 штук/хв за техніко-економічними показниками перевершував кращі зарубіжні і вітчизняні автомати та був запущений до серійного виробництва.

Але даний автомат не міг загортати цукерки у пакувальний папір, який використовувався в практиці кондитерської промисловості, оскільки він той не задовольняв вимог термостійкості, антиналипання та непрозорості.

Інституту паперу було доручено створити папір, адаптований до вимог автомату А2-ШИП. Успішне виконання цієї роботи забезпечило у подальшому широке застосування високопродуктивних машин для загортання ірису (док. 19).

Чимало зробили учені УкрНДІП і для розвитку вітчизняної тютюнової промисловості. На базі Інституту розроблялася технологія виготовлення та покращення якості крейдованого картону для сигаретних і цигаркових пачок (док. 20–21) та паперу для сигарет з фільтром (док. 22).

Для виробництва товарів культурно-побутового призначення

Сфера виробництва товарів культурно-побутового призначення стала для науковців УкрНДІП широким полем для застосування своїх знань на практиці та реалізації наукових ідей.

Спеціалісти Інституту брали участь у створенні технології отримання та виготовлення магнітофонної стрічки на паперовій основі, призначеної для електромагнітного запису й відтворення звуку (док. 23–25).

Зростаючий рівень поліграфічної техніки та підвищення попиту населення на довідкову літературу та взагалі на книги з великою кількістю тексту стали підставою для проведення науково-дослідних робіт із вдосконалення паперу, на якому вони друкувалися.

В УкрНДІП було винайдено технологію виготовлення тонкого типографського паперу та паперу-імітації крейдованого з покращеними технологічними властивостями (підвищеною жорсткістю та білизною) для друкування словників, довідників, енциклопедій та інших видань (док. 26–28).

Практичне застосування типографського паперу дозволило наносити ілюстрації разом з текстом, не погіршуючи при цьому якості друку. Підвищений вміст мінерального наповнювача в папері підвищував його вбираючу здатність, завдяки чому стало можливим наносити одночасно декілька фарб. Апробація ж паперу-імітації крейдованого показала, що його характеристики дозволяють друкувати велику кількість багатофарбових, тонових і напівтонових ілюстрацій.

Створені за рецептурою лабораторії нових видів паперу оксамитовий та велюровий папір використовувалися для внутрішнього та зовнішнього оздоблення футлярів, коробок для ювелірних, парфумерних, оптичних виробів, альбомів тощо (док. 29).

А завдяки розробці технології водостійких покриттів споживач мав змогу отримати міцну, еластичну, стійку до старіння паперову клейонку (док. 30).

Не оминули увагою фахівці Інституту паперу і надзвичайно популярний у минулому атрибут оселі лампу-абажур, вдосконаливши спосіб виробництва абажурного паперу та розширивши його асортимент і світлотехнічні характеристики. Ними було розроблено рецептуру вологостійкого покриття абажурного паперу та підібрані колір і теплостійкі фарбники для паперу-основи (док. 31).

 

Провідний архівіст відділу використання
інформації документів ЦДНТА України
Дмитро Ожиганов

 

Розділ 1. «Нові види сировини для виготовлення паперу та картону»

 

 1. Схематична будова очерету [Із звіту УкрНДІП про роботу по темі: «Розробка технології виробництва з очерету
  сульфатної целюлози та напівцелюлози, писального паперу та картону]. 1956 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 86. Арк. 11)

 

 

 1. Сульфатна целюлоза, отримана в лабораторних умовах із сорочок, мітелок, а також із стебел очерету, звільнених від сорочок та мітелок
  [Із звіту УкрНДІП про роботу по темі: «Розробка технології виробництва з очерету сульфатної целюлози та напівцелюлози, писального паперу та картону]. 1956 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 86. Арк. 63)

 

 

 1. Небілений та вибілений папір із целюлози на натрієвій основі та його характеристики [Із звіту УкрНДІП по темі:
  «Вивчення питання про доцільність організації в СРСР виробництва целюлози з очерету сульфітним способом»]. 1958 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 168. Арк. 48)

 

 

 1. Стаття у газеті «Вечірній Київ» (№ 13 від 16.01.1963 р.) «Бамбук і його молодший родич» [Із дослідно-виробничої рекомендації
  № 2 по закладці розплідника для розмноження маткової та виробничої плантації суходолового очерету
  з метою створення резервної сировинної бази для Херсонського целюлозного заводу»]. 1964 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 226. Арк. 13)

 

 

 1. Натронна та моносульфітна напівцелюлоза виробничого варіння [Із звіту УкрНДІП по темі: «Розробка оптимальних
  режимів виготовлення напівцелюлози і тарного картону з одубини»]. 1956 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 92. Арк. 64–65)

 

 

 1. Картон, виготовлений на папероробній машині № 3 та його характеристики [Із звіту УкрНДІП по темі:
  «Розробка оптимальних режимів виготовлення напівцелюлози і тарного картону з одубини»]. 1956 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 92. Арк. 67)

 

 

 1. Біологічно стійкий картон, виготовлений на Чижовській картонній фабриці [Із звіту УкрНДІП по темі 0.77.006-69:
  «Розробити та освоїти нові способи отримання біологічно стійкого до тропічного клімату паперу
  й картону, що застосовуються в якості пакувального та конструкційного матеріалів»]. 1970 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 92. Арк. 145)

 

 

 1. Біологічно стійкий водонепроникний крепований папір [Із звіту УкрНДІП по темі 0.77.006-69: «Розробити та освоїти нові способи отримання
  біологічно стійкого до тропічного клімату паперу й картону, що застосовуються в якості пакувального та конструкційного матеріалів»]. 1970 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 92. Арк. 146)

 

 

 1. Сульфітна целюлоза з грабу. Варіння при 140 °С протягом 1 год. [Із звіту УкрНДІП про роботу
  по темі: «Отримання напівцелюлози та картону з деревини грабу»]. 1961 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 198. Арк. 39)

 

 

 1. Зразки лабораторних відливок з солом’яної целюлози, отриманої за моносульфітним та бісульфітним способами при однаковій
  концентрації всього SO2 [Із звіту УкрНДІП за 1963 рік по темі: «Розробка технології і техно-економічних показників отримання
  целюлозно-паперової продукції з соломи ярової пшениці цілинних земель у поєднанні з виробництвом кормових дріжджів»]. 1963 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 201. Арк. 88)

 

 

 1. Напівфабрикати із соломи (обробка при температурі 75 °С та під вакуумом 600 мм) [Із звіту УкрНДІП по темі:
  «Розробка способу виробництва волокнистих напівфабрикатів із однорічних рослин та деревини за допомогою
  їх хімічної та механічної обробки без витрат тепла та з мінімальними тепловитратами»]. 1963 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 223. Арк. 160)

 

 

 1. Картон виробничої виробки із солом’яного напівфабрикату (35%) та макулатури (65%) [Із звіту УкрНДІП по темі:
  «Розробка способу виробництва волокнистих напівфабрикатів із однорічних рослин та деревини за допомогою
  їх хімічної та механічної обробки без витрат тепла та з мінімальними тепловитратами»]. 1963 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 223. Арк. 162)

 

 

 1. Небілена та вибілена сульфатна целюлоза із стебел сиди та показники її механічних властивостей [Із звіту УкрНДІП по роботі:
  «Дослідження стебел сили багаторічної як сировини для целюлозно-паперової промисловості»]. 1964 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 207. Арк. 15, 19)

 

 

 1. Зразки паперу та їх характеристики [Із звіту УкрНДІП по темі: «Отримання та дослідження модифікацій целюлози, поліамідів
  та інших волокноутворюючих полімерів з метою створення нових видів паперу»]. 1964 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 208. Арк. 18)

 

 

Розділ 2. «Папір промислового та культурно-побутового призначення»

Для металургії

 

 1. Зразки армованого та крепованого армованого паперу, склеєного латексом [Із звіту УкрНДІП по темі № 17:
  «Розробка технології виробництва міцного армованого паперу для пакування листової сталі»]. 1965 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 24. Арк. 32)

 

 

 1. Процес пакування пачки сталі у папір та її транспортування [Із звіту УкрНДІП по темі: «Розробка технології виробництва
  армованого антикорозійного паперу для пакування листової сталі за 1962–1963 рр.»]. 1963 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 192. Арк. 26)

 

Для легкої промисловості

 

 1. Зразки нетканого довговолокнистого паперу «Будливол» [Із звіту УкрНДІП по темі: «Розробка технології
  виробництва нетканих матеріалів побутового призначення на папероробних машинах»]. 1965 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 25. Арк. 64, 67)

 

 

Для харчової промисловості

 

 1. Папір, покритий поліетиленом для розфасовування молока на автоматах [Із звіту УкрНДІП по темі:
  «Розробка технології отримання нових видів пакувального паперу, покритого поліетиленом
  вітчизняних марок для потреб харчової промисловості»]. 1965 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 28. Арк. 58)

 

 

 1. Зразки обгорткового паперу для цукерок ірисної групи, виготовлених кондитерською фабрикою імені К. Маркса
  [Із звіту УкрНДІП по темі: «Розробка технології виготовлення нової марки паперу для загортання
  ірису в один шар на високошвидкісному автоматі А2-ШИП»]. 1966 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 36. Арк. 58)

 

 

 1. Заготовка коробки цигарок «Біломорканал» з картону типу крейдований з нанесенням багатобарвного малюнку (картон без обробки)
  виробництва Львівської картонної фабрики [Із звіту УНДІП по темі: «Розробка і впровадження технології виробництва
  високозольних картонів (околишнього та коробочного) та картону типу крейдований»]. 1958 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 55. Арк. 101)

 

 

 1. Заготовка коробки цигарок «Дружба» з картону типу крейдований з нанесенням багатобарвного малюнку
  [Із звіту УНДІП по темі: «Розробка і впровадження технології виробництва високозольних
  картонів (околишнього та коробочного) та картону типу крейдований»]. 1958 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 55. Арк. 103)

 


 1. Імпортні та вітчизняні експериментальні зразки сигаретного паперу [Із звіту УНДІП по темі: «Розробка спеціального паперу
  (обводового, підйомної стрічки, для фільтрів), застосовуваних для виробництва сигарет з фільтром»]. 1968 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 77. Арк. 60–61)

 

 Для виробництва товарів культурно-побутового призначення

 

 1. Верхня панель магнітофона [Із звіту УкрЦНДІП по темі: «Розробка технології отримання
  паперу-основи товщиною 40-50 мікрон для магнітофонної стрічки»]. 1952 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 36. Арк. 5)

 


 1. Дослідна основа паперу для магнітофонної стрічки з поверхневим проклеюванням казеїновим клеєм
  та після нанесення феромагнітного лаку [Із звіту УкрЦНДІП по темі: «Розробка технології отримання
  паперу-основи товщиною 40-50 мікрон для магнітофонної стрічки»]. 1952 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 36. Арк. 66)

 

 

 1. Зразки магнітофонних стрічок: з ацетилцелюлозною основою, основою з довговолокнистого паперу, основою
  з паперу типу шпагатного [Із звіту УкрЦНДІП по темі: «Розробка технології отримання паперу-основи
  товщиною 40-50 мікрон для магнітофонної стрічки»]. 1952 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 36. Арк. 68)

 

 

 1. Однофарбова репродукція глибокого друку, виконана на високозольному папері [Звіт УкрНДІП по темі:
  «Удосконалення та впровадження технології виробництва високозольного паперу для друку»]. 1957 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 49. Арк. 88)

 

 

 1. Ілюстрація, виконана високим способом друку на імітації крейдованого паперу виробничим способом [Із звіту УкрНДІП по темі:
  «Удосконалення та впровадження технології виробництва високозольного паперу для друку»]. 1957 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 49. Арк. 99)

 

 

 1. Зразок відтиску на папері контрольно-промислової виробки [Із звіту УкрНДІП по темі № 65-67: «Розробка технології та освоєння
   виробництва тонкого типографського паперу № 1 з покращеними властивостями (у відношенні підвищення жорсткості 
  та зниження прозорості) для друкування словників, довідників, енциклопедій та інших видань»]. 1969 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 84. Арк. 184)

 

 

 1. Зразки дослідного оксамитового паперу та паперу велюр, виготовлені на паперовій фабриці «Григишки» (Литовська РСР) [Із звіту УкрНДІП про роботу за 1958 рік:
  «Короткий опис процесів виробництва дослідного оксамитового паперу та паперу велюр на паперовій фабриці «Григишки» Литовської РСР»]. 1958 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 1. Од. зб. 60. Арк. 12–13 )

 

 

 1. Зразки паперової клейонки, покритої латексом СКС-65 ГП та з водостійким покриттям на основі смоли МФ-17 [Із звіту УкрНДІП по темі:
  «Дослідження можливості отримання паперової клейонки з водостійким покриттям на основі синтетичних смол»]. 1962 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 188. Арк. 27–28)

 

 

 1. Зразки та кольорова палітра абажурного паперу з водостійким покриттям [Із звіту УкрНДІП
  по темі: «Удосконалення технології виробництва абажурного паперу]. 1963 р.
  (ЦДНТА України. Ф. Р-113. К. 3-38. Оп. 2. Од. зб. 193. Арк. 50–51)
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2022