Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України) зберігає документацію провідних науково-дослідних, проеєктних, конструкторських і технологічних організацій. Архів є потужною джерельною базою для досліджень з розвитку науки і техніки в Україні та за її межами.

Архівні документи охоплюють усі основні галузі народного господарства: енергетика, металургія, вугільна, газова, нафтова, хімічна промисловості, автомобільне, транспортне машинобудування, архітектура тощо. У документах відображені проєкти нових технологій, конструкцій, звіти про науково-дослідні роботи, розробка та виконання яких на момент їх створення були взірцем наукової та технічної думки.

Архівна документація відрізняється значною географічною, тематичною, хронологічною, мовною різноманітністю. Науково-технічна документація охоплює усі основні галузі народного господарства, є джерельною базою для дослідження розвитку науки та техніки як в Україні, так і за її межами.

Географія промислових об’єктів, інженерних, архітектурно-будівельних споруд, проєкти яких зберігаються в ЦДНТА України охоплює 26 країн світу, у тому числі Білорусь, Болгарію, Грузію, Єгипет, Індію, Ірак, Казахстан, Молдову, Угорщину, Туреччину, Узбекистан тощо. У фондах ЦДНТА України зосереджено документацію, яка має безпосереднє відношення до історії технічного розвитку близько 400 зарубіжних об'єктів. Це великі об'єкти паливно-енергетичного комплексу, проєкти заводів і цивільного будівництва, науково-дослідні роботи в різних галузях народного господарства. На виставці представлено приклади проєктної документації та звітів про науково-дослідні роботи 15 зарубіжних країн.

З представленими документами, а також з багатьма іншими джерелами щодо розвитку науки та техніки в Україні та за її межами можна ознайомитися у Центральному державному науково-технічному архіві України.

 

Провідна спеціалістка відділу використання
інформації документів ЦДНТА України
Ганна ГОЛУБКІНА

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023