Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України) зберігає документи, що відклалися в результаті діяльності провідних науково-дослідних, проєктних, конструкторсько-технологічних організацій, конструкторських бюро, архітекторів, науковців тощо. Документи 24-х фондів особового походження видатних учених у різних галузях науки і техніки значно збагатили Національний архівний фонд біографічними та науково-технічними документальними пам’ятками.

Серед них – документи фондів особового походження науковиць, які зробили помітний внесок у розвиток вітчизняної біологічної науки: ботаніка-альголога Олександри Михайлівни Матвієнко (фонд Р-206) та ентомолога Лідії Петрівни Істоміної (фонд Р-242).

23 квітня виповнюється 110 років з дня народження вченої-альголога, докторки біологічних наук, професорки Харківського державного університету імені О. М. Горького (тепер – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) Олександри Матвієнко, яка все своє життя присвятила вивченню різних груп водоростей: описала 56 таксонів, з них – 27 нових видів водоростей, зробила значний внесок у дослідження золотистих водоростей – виявила 3 нових роди, описала 24 нових для науки видів (док. 13). Вела активну викладацьку діяльність – читала загальний курс ботаніки студентам геолого-географічного факультету, курс нижчих рослин – студентам біофаку. Відвідувала її лекції й студентка біологічного факультету Лідія Істоміна, у подальшому – кандидатка біологічних наук, учена-ентомолог, старша наукова співробітниця, головна спеціалістка-еколог нафтогазової галузі.

Метою виставки є за допомогою архівних документів з фондів Р-206 та Р-242 ЦДНТА України висвітлити основні події життя та творчий шлях, внесок у біологічну науку Олександри Матвієнко та Лідії Істоміної.

Для експонування відібрано біографічні документи, епістолярій, фотографії та творчі документи, які розміщуються у хронологічній послідовності відповідно до часу їх створення.

 

Розділ 1. Олександра Матвієнко

Олександра Матвієнко народилася 23 квітня 1910 року у с. Романівка Балашовського району Саратовської області у сім’ї тесляра. У пошуках роботи родина переїхала на Донбас. Після смерті батька у 1920 р., унаслідок важкого матеріального стану, матері довелося на 2 роки віддати дітей до дитячого будинку (док. 12).

Повернувшись у сім’ю, Олександра закінчила сільськогосподарську профшколу та вступила на агробіологічне відділення Харківського інституту народної освіти, який у 1932 р. було реорганізовано в Харківський державний університет (з 1936 р. – ХДУ імені О. М. Горького). По закінченні біологічного факультету ХДУ імені О. М. Горького Олександра Матвієнко під керівництвом його директора, видатного альголога Олександра Коршикова, удало виконала та захистила 1937 р. кандидатську дисертацію на тему «Водорості Журавлинового болота».

Після закінчення аспірантури була зарахована науковою співробітницею науково-дослідного інституту ботаніки ХДУ імені О. М. Горького сектора нижчих спорових рослин, а пізніше – затверджена вченою секретаркою інституту. У роки Другої світової війни, разом із Харківським університетом евакуювалась у Казахстан, де працювала доценткою на кафедрі ботаніки Об’єднаного українського державного університету у м. Кизилорда.

У 1959 році Олександра Михайлівна захистила докторську дисертацію на тему «Золотисті водорості СРСР (виключаючи морські форми)» (док. 5, 6), а у 1962 році була затверджена у званні професорки та призначена завідувачкою кафедри нижчих рослин ХДУ імені О. М. Горького.

У 1971 році у зв’язку з об’єднанням курсу нижчих та вищих рослин Олександра Матвієнко відійшла від навчальних занять, але продовжувала керувати дослідженнями кафедри в галузі нижчих рослин на правах наукової консультантки.

У своїх дослідженнях Олександра Матвієнко приділяла увагу різним екологічним умовам існувань водоростей. Першою серед українських альгологів вона почала вивчати ґрунтові водорості, інтенсивно вивчала альгофлору багатих, але слабо вивчених сфагнових боліт, очолювала численні комплексні експедиції з вивчення альгофлори ставків та малих річок України.

Олександра Матвієнко приділяла велику увагу підготовці кадрів-альгологів. Під її керівництвом було виконано та захищено вісім кандидатських дисертацій, дві її учениці захистили докторські дисертації.

Олександра Михайлівна багато сил та енергії віддавала громадській роботі. З 1950 р. – активна членкиня Всесоюзного Ботанічного товариства (док. 4), одна із засновників та членкиня правління його Харківського відділення, почесна членкиня Українського ботанічного товариства, учасниця практично усіх його з’їздів, членкиня географічного товариства України, Харківського будинку вчених. Вела активне багаторічне листування,  яке демонструє широту інтересів науковиці, обмін працями з вченими різних країни світу (Угорщина, Польща, Франція, Болгарія, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Данія тощо) (док.16, 17).

За активну учбово-педагогічну діяльність, наукову та громадську роботу Олександру Матвієнко нагороджено орденом «Знак Пошани», медалями та чисельними грамотами.

 

Розділ 2. Лідія Істоміна 

Лідія Істоміна (Шевченко) народилася 30 жовтня 1932 р. в смт Івня Курської області у родині інженера-економіста цукрової промисловості. З 1940 р. навчалася у Івнянській середній школі. З початком Другої світової війни батька, Петра Шевченка, мобілізували, а решту родини евакуювали до Саратовської області у с. Шаховка Першотравневого району. З 1942 до 1944 рр. навчалася у школах селища Зернорадгоспу Спартак та його відділення Рот Фронт (док. 19). Середню школу закінчила у 1950 р. у с. Тьоткіно Курської області та вступила на біологічний факультет ХДУ імені О. М. Горького, по закінченню якого у 1955 р. отримала диплом за спеціальності зоологія (док. 18).

У 1955 р. вийшла заміж за Олександра Істоміна (інженер-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, його документи були передані до ЦДНТА України Лідією Істоміною, фонд Р-241).

З 1955-го до 1959 року Лідія Істоміна викладала хімію та біологію, а потім працювала колектором у тресті «Укргеолнеруд» (Харківський трест нерудних копалин), ентомологом Зміївської районної санітарно-епідеміологічної станції (СЕС) у м. Зміїв Харківської області.

У травні 1959 року у зв'язку з переведенням чоловіка в м. Семипалатинськ (Казахська РСР), працювала в Семипалатинській міській СЕС ентомологом. У 1964–1965 рр. завідувала міським відділом профілактичної дезінфекції. Під час роботи на санітарно-епідеміологічних станціях м. Зміїв та м. Семипалатинськ займалася вивченням видового і чисельного складу мух, гнусу, досліджувала вплив різних дезінфікуючих засобів.

У вересні 1965 р. Лідія Істоміна з чоловіком переїхала до м. Харкова. У 1966 р. вступає до аспірантури на кафедру ентомології ХДУ імені О. М. Горького й у 1969 р. успішно захищає дисертацію на тему «Еколого-фауністичний огляд м’ягкотілок (Coleoptera, Cantharidae) України» (док. 21).

З 1969-го до 1999 року Лідія Істоміна працювала молодшою науковою співробітницею, старшою науковою співробітницею, завідувачкою лабораторії Харківського відділу Всесоюзного науково-дослідного інституту «ВОДГЕО».

 У 1993-1999 рр. – завідувачка сектору екології Центру екології, охорони праці та техніки безпеки нафтогазової галузі, головна спеціалістка-еколог нафтогазової галузі.

Лідія Істоміна – авторка та співавторка 53 друкованих робіт із профілю своєї діяльності (док. 27), у співавторстві має 3 патенти на винаходи: «Спосіб біологічного очищення стічних вод від сполук азоту» (док. 24, 25), «Спосіб підготовки аміакомістких стічних вод для систем оборотного водопостачання», «Спосіб очищення стічних вод підприємств харчової промисловості».

 

Провідна спеціалістка відділу використання
інформації документів ЦДНТА України
Ганна Голубкіна

 

Розділ 1. Олександра Матвієнко

 

1. Фотографія доцентки Олександри Матвієнко. 1947 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 242. Арк. 1)

2. Фотографія доценток Ніни Дедусенко-Щєголевої та Олександри Матвієнко. 1947 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 245. Арк. 17)

3. Стаття Олександри Матвієнко «Наука всіх наук» у журналі «Радянська жінка» №2. 1950 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 51. Арк. 13)

4. Лист про обрання Олександри Матвієнко дійсною членкинею Всесоюзного Ботанічного Товариства. 6.06.1950 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 11. Арк. 3)

5. Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук Олександри Матвієнко на тему «Золотисті водорості СРСР (виключаючи морські форми)». 1959 р.
( ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 47. Обкладинка)

6. Малюнок форми, кількості та розташування хроматофорів. [З дисертації на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук Олександри Матвієнко
на тему «Золотисті водорості СРСР (виключаючи морські форми)»]. 1959 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 47. Арк. 80)

7. Диплом докторки біологічних наук Олександри Матвієнко. 1960 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 6. Арк.16, 18)

8. Стаття про Олександру Матвієнко «Шлях мільйонів» у газеті «Харківський університет» від 22 квітня 1960 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 250. Арк. 1)

9. Малюнок одноклітинних еукаріотів Mallomonas, виконаний Олександрою Матвієнко. 1962 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 66. Арк. 18)

10. Посвідчення професорки, завідувачки кафедри ботаніки ХДУ  Олександри Матвієнко.  31 грудня 1963 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 7-8)

11. Матвієнко О. М. Визначник прісноводних водоростей Української РСР. Т. 3. Частина 1. Золотисті водорості – Chrysophyta. «Наукова думка». Київ, 1965. – 156 с.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 43. Обкладинка)

12. Автобіографія Олександри Матвієнко. 30.05.1967 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 2)

13. Автобіографія Олександри Матвієнко. 20.02.1970 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 5-6)

14. Фотографія професорки Олександри Матвієнко з ученицями-альгологами. 21.03.1979 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 245. Арк. 17)

15. Фотографія професорки Олександри Матвієнко. 20.09.1980 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 242. Арк. 2)

16. Лист Уршули  Відж’єцької з Національного університету Коста-Рики до Олександри Матвієнко з проханням надати літературу щодо досліджень золотистих водоростей. 1984 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 220. Арк. 1)

17. Лист генеральної секретарки Всесвітнього фонду успішних жінок Трейсі Аткінсон до Олександри Матвієнко з пропозицією стати членкинею фонду. 17.07.1992 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-206. Оп. 1. Од. зб. 209. Арк. 1)Розділ 2. Лідія Істоміна 

 


18. Фотографія Лідії Шевченко  (Істоміної) в альбомі випускників біологічного факультету ХДУ імені О. М. Горького. 1955 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 47. Арк. 2)

19. Автобіографія Лідії Істоміної. 1966 р.:
a) ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 26. Арк. 1;

б) ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 26. Арк. 2;

 

в) ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 26. Арк. 3

 

20. Стаття Лідії Істоміної «Про розповсюдження жуків-м’якотілок (Coleoptera, Cantharidae) у лісній та лісостеповій зонах Лівобережної України у журналі «Ентомологічний огляд» Академії наук СРСР № XLVII. 1968 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 2)

21. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидатки біологічних наук Лідії Істоміної на тему: «Еколого-фауністичний огляд м’якотілок (Coleoptera, Cantharidae) України». 1969 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 10. Арк. 1)

22. Опис та малюнок підродини Lampyrinae – світляків, що розповсюджені на території України [З дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата біологічних наук Лідії Істоміної «Еколого-фауністичний огляд м’якотілок (Coleoptera, Cantharidae) України»].1969 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 10. Арк. 83, 84)

23. Фотографія Лідії Істоміної на кафедрі ентомології ХДУ.1971 р. [Фрагмент вітального календаря до 65-річчя Лідії Істоміної. 1997 р.].
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 43. Арк. 1)

24. Авторське свідоцтво №1555305 на винахід «Спосіб біологічного очищення стічних вод від сполук азоту». Співавторки: Лідія Істоміна, Валентина Юрченко, Ірина Зінченко. 1989 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 13. Арк. 1)

25. Опис винаходу до авторського свідоцтва №1555305 «Спосіб біологічного очищення стічних вод від сполук азоту». 1989 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 13. Арк. 2)

26. Анкета для включення у довідник «Люди досягнень» Лідії Істоміної. 01.02.1996 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 35. Арк. 1-2)

27. Перелік друкованих наукових робіт Лідії Істоміної. 1998 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-242. Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 1, 6)

 

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2022