У фонді Центрального державного науково-технічного архіву України (далі ЦДНТА України) зберігаються найбільш значущі документи проектів, розроблені інститутом «Укргіпроштув», м. Київ, більшість з яких відповідають тематиці виставки «Відкрите акціонерне товариство «Український генеральний інститут з проектуванню підприємств штучного волокна» (ВАТ «Укргіпроштув») – провідний інститут комплексного проектування».

Хімічна промисловість України – це комплексна промисловість, що забезпечує хімічним технологічним матеріалом та товарами масового споживання різні галузі.

Одним із важливих напрямів хімічної промисловості є виробництво синтетичних волокон, продукції, що користується великим попитом та застосовується у різних сферах в залежності від хімічного складу волокон, їх властивостей та характеристик.

Виробництво синтетичних волокон має ряд переваг у порівнянні з натуральними волокнами, виробництво і якість яких залежать від сезону року, природних явищ та інших факторів: таких як стійкість до ультрафіолетового випромінювання, перепадів температур тощо.

Переваги технологічнго процесу виготовлення синтетичних волокон полягають у заздалегідь визначених фізико-механічних характеристиках: стійкості до розриву, підпаданню під дію бактерій, плісняви, формостійкості, впливу світла, вологості, навантаження, нагрівання тощо.

Мета виставки висвітити основні напрямки діяльності інституту «Укргіпроштув» з виконання повного комплексу проектно-вишукувальних робіт будівництва та реконструкції діючих підприємств з виробництва синтетичних волокон; можливість інституту ув’язати будівельні особливості споруд та вимоги технологічних процесів, враховуючи переобладнання об’єктів; оптимізувати всілякі аспекти будівництва та експлуатації підприємств.

Виставка стосується такого значного питання як коплексне проектування, приорітети якого: вирішувати будь-які поставлені завдання, знижуючи при цьому собівартість будівництва та розширюючи сфери діяльності.

Інститут «Укргіпроштув» працював за принципом: випускати проектно-кошторисну документацію високої якості, відповідно нормам, стандартам, комплексно опрацьовуючи проекти різного рівня складності. Спеціалісти інституту виконували повний спектр завдань, необхідних для будівництва та реконструкції, грамотно розставляючи пріоритети кожного окремого проекту.

Для експонування відібрано ряд проектів (комплексів), що надійшли на державне зберігання до 2018 року у ЦДНТА України від інституту ПАТ «Український генеральний інститут з проектування підприємств штучного волокна» м. Київ, який 21 січня 2019 року відзначив ювілей –
60-річчя створення інституту (наказ Державного комітету Ради Міністрів СРСР з хімії від 21 січня 1959 року № 40).

До експозиції увійшли документи із фонду Р-248 ПАТ «Укргіпроштув», м. Київ:

 • Р-248 (комплекс 1-549) «Чернігівський завод синтетичних волокон», м. Чернігів;
 • Р-248 (комплекс 1-550) «Чернігівський комбінат синтетичних волокон», м. Чернігів;
 • Р-248 (комплекс 1-551) «Могильовский завод штучного волокна», Білорусь;
 • Р-248 (комплекс 1-553) «Гродненське ВО «Хімволокно». Виробництво корду», м. Гродно;
 • Р-248 (комплекс 1-558) «ВО «Хімволокно». Обладнання для утилізації люмінісцентних ламп», м. Чернігів;
 • Р-248 (комплекс 1-561) «Виробничо-технологічний комплекс «Старпласт» з переробки поліетилентерефталатних відходів», смт Баришівка, Київська обл.;
 • Р-248 (комплекс 1-562) «Виробництво полімерних плівок і матеріалів для пакування продуктів харчової та інших галузей промисловості», м. Київ.

Документи розподілено  за чотирма розділами:

У розділ 1 включено документи з «Впровадження першого в країні технологічного процесу з виробництва анідного волокна на Чернігівському заводі синтетичного волокна» (1963 рік).

Відповідно з постановою ЦК КПРС та РМ СРСР від 17.03.1960 р. Київська філія «Діпроштув» (рос.) на підставі завдання на проектування, затвердженого Київською РНГ 31 березня 1961 р., розробила проектне завдання виробництва волокна анід Чернігівським заводом синтетичного волокна.

Для експонування відібрані документи проекту «Чернігівський завод синтетичного волокна», перероблені з урахуванням зауважень Держбуду УРСР (1963 р.).

За проектною документацією було побудовано та пущено в експлуатацію перше в СРСР та єдине в країні виробництво волокна анід у вигляді кордної тканини та технічної нитки. Продукцію Чернігівського заводу синтетичного волокна одержували 800 підприємств для виготовлення автомобільних шин, покриття для доріг, килимів, знаряддя для риболовлі тощо.

Проект виробництва анідного волокна, розроблений інститутом «Укрдіпроштув», передбачав комплексне та самостійне вирішення всіх завдань заводу з виробництва анідного волокна:

 • архітектурно-планувальні та конструктивні рішення;
 • розроблення робочих креслеників будівельної частини;
 • теплопостачання;
 • вирішення питань аварійної вентиляції з автоматичним запуском;
 • проектування 4 артезіанських свердловин для потреб заводу;
 • на випадок перерви постачання газу передбачалось постачання для печей мазуту.

Усі ці рішення були свідченням глибокого, зваженого підходу до питань проектування.

У розділі 2 висвітлено питання: «Чернігівський комбінат синтетичних волокон – провідне підприємство хімічної промисловості з виробництва кордного волокна».

2 листопада 1966 р. Київська філія інституту «Діпроштув» отримала завдання на проектування збільшення потужностей виробництва капронового корду за рахунок будівницва будівлі для встановлення установок безперервної полімеризації та прядіння кордного волокна.

Це було перше в СРСР промислове виробництво термостабілізованого капронового волокна методом безперервної полімеризації, евакуації низькомолекулярних з’єднань та формування волокна з розплаву. Технологічний процесс, в основному, враховував вимоги шинної промисловості. Кордне волокно також використовується для виготовлення канатів, кабелів, воно є компонентом при виробництві деяких тканин, засобів бронезахисту, спортивних костюмів тощо.

У 1975 р. комбінат став головним підприємством Чернігівського виробничого об’єднання «Хімволокно».

У 1977 р. на комбінаті було отримано 100-мільйонний квадратний метр хімічного волокна.

У 1984 р. на підприємстві було одержано мільярдний метр кордної тканини.

Станом на 1985 р., комбінат виробляв 60 найменувань продукції, в тому числі 30 видів ниток та волокон для підприємств текстильно-трикотажної промисловості СРСР, а також технічні нитки з аніду і капрону та кордна тканина збільшеної міцності, випуск якої комбінат освоїв першим серед підприємств СРСР.

У 2004 р. ВАТ «Укргіпроштув» розроблено проект «Реконструкції частини будівлі головного корпусу виробництва «капрон» для каландрового цеху з установкою просочувального стану для кордних та технічних тканин». Перед проектувальниками інституту «Укргіпроштув» постають завдання, що дають можливість отримати волокно необхідної якості, застосовуючи безперервність усіх технологічних операцій, високий рівень автоматизації. Одночасно з будівництвом нового цеху спланована реконструкція текстильних цехів, холодильно-компресорної камери та інших споруд. Значна увага приділена питанням санітарної охорони атмосферного повітря від забруднення викидами.

Враховані у данному проектному завданні прогресивні технологічні, будівельні, енергетичні рішення та прийоми дозволили створити виробництво капронового волокна для шинного корду високої міцності з незначними витратами. Документи проекту є свідченням роботи інституту в якості організації, яка комплексно розробляла проектно-кошторисну документацію на об’єкти.

У розділі 3 представлені «Об’єкти штучного волокна Білорусі», розроблені Київською філією «Діпроштув».

Могильовський завод штучного волокна ім. В.В.Куйбишева – один із найбільших заводів Білорусі побудований у 1958 р., що випускав віскозне волокно, виробництво якого через деякий час стало неактуальним. На зміну цьому виробництву прийшло нове затребуване виробництво поліпропіленової плівки, у зв’язку з чим на підставі завдання на проектування від 7 лютого 1969 р. № 5/69, затвердженого Міністерством хімічної промисловості СРСР, Київською філією «ГІПРОІВ» було розроблено технічний проект дослідно-промислового виробництва віскозної сосисочної оболонки, завершений у 1971 р.

Передумовою створення першого в СРСР дослідно-промислового виробництва штучної оболонки був гострий дефіцит в натуральній сосисочній оболонці, що покривався за рахунок імпорту.

Формування оболонки здійснювалось на вітчизняних агрегатах.

Дане виробництво було забезпечено теплом, водою, каналізацією, вентиляцією, холодом, азотом, стисненим повітрям, слабко-струмовими пристроями, системою пожежогасіння, що є традиційним при здійсненні комплесного проектування інститутом «Укргіпроштув».

Проект забезпечив вітчизняного виробника харчової промисловості штучною сосисочною оболонкою.

У результаті технічного прогресу в шинній промисловості, у зв’язку зі збільшенням швидкості та вантажопідйомності автотранспорту, збільшились вимоги до міцності кордних ниток. Робочий проект «Переобладнання виробництва корду» на Гродненському ВО «Хімволокно» (Білорусь) був розроблений у 1995 році.

Застосування данного технологічного процесу із впровадженням імпортного обладнання надало можливість збільшити виробництво високоміцних кордних ниток.

Після переобладнання загальна потужність виробництва корду складала 12837,1 тонн на рік. Крім того, з відходів виробництва передбачалось виробництво 3000 тонн на рік склонаповненого поліаміду.

При всіх позитивних виробничих технологічних показниках у проекті значна увага приділялась екологічній проблемі.

У розділі 4 представлені документи проектів як приклади теми: «Розширення сфери діяльності інституту – пріоритетний напрямок комплексного проектування».

У зв’язку з падінням виробництва хімічних волокон, наприкінці 1990-х років направленість діяльності інституту «Укргіпроштув» зазнала значних змін.

Досвід роботи інституту та обрана тактика з проектування дозволили вирішувати багатопрофільні завдання, у тому числі, питання охорони довкілля.

Представлений проект «Дослідно-промислової установки з утилізації люмінісцентних ламп потужністю до 1 млн штук на рік» виконано згідно договору від 07.02.1995 р. № 4-МП-95/861/10 з Міністерством промисловості України на підставі вхідних даних, затверджених Міністерством промисловості України у травні 1995 року.

Установка екологічного об’єкту призначена для переробки відпрацьованих люмінісцентних ламп з метою вилучення з них ртуті та ртутєвмісного шламу. Це структурно самостійний об’єкт, що може працювати у складі різних промислових підприємств.

У 2009 році інститутом закінчено розробку робочого проекту реконструкції будівлі колишнього ВАТ «Баришевмолокопродукт» з метою організації виробництва з переробки поліетилентерефталатних відходів. Завдання його діяльності – створення виробництва, що забезпечує утилізацію пластикового пакування харчових продуктів (використаних поліетилентерефталатних пляшок) з одночасним вирішенням проблеми забруднення міст та селищ.

Новим напрямком роботи став проект реконструкції та розширення ВАТ «Укрпластик», станом на 2001 рік, найбільше в Україні діюче підприємство, що спеціалізувалось на виробництві полімерних плівок і матеріалів для пакування продукції харчових та інших галузей промислвості (поліпропіленові, поліетиленові плівки, спецматеріали на основі фольги та паперу, плівки з нанесенням відбитків тощо).

Проектом передбачено розширення асортименту виробленої продукції та збільшення потужності діючих виробництв. Проект є програмою розвитку ВАТ «Укрпластик», виходячи з прогнозування розширення ринку збуту.

Головний науковий співробітник відділу

використання інформації документів ЦДНТА України

 Мащенко О. М. 

  Розділ 1. Впровадження першого в країні технологічного процесу з виробництва анідного волокна на Чернігівському заводі синтетичного волокна

1. Чернігівський завод синтетичного волокна. Виробництво волокна анід. Проектне завдання. Загальна частина. 1963 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-549. Оп. 1. Од. зб. 13. Обкладинка)

2. Чернігівський завод синтетичного волокна. Виробництво волокна анід. Проектне завдання. Техніко-економічна частина. 1963 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-549. Оп. 1. Од. зб. 12. Титульний аркуш)

3. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 31 серпня 1963 р. № 1024 «Про затвердження проектного завдання на будівництво об’єктів з виробництва волокна анід на Чернігівському заводі синтетичного волокна Київської РНГ». 1963 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-549. Оп. 1. Од. зб. 12. Арк. 143–144)
4. Принципова схема технологічного процесу виробництва волокна анід на Чернігівському заводі синтетичного волокна. 1963 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-549. Оп. 1. Од. зб. 25. Арк. 1)
  Розділ 2. Чернігівський комбінат синтетичних волокон – провідне підприємство хімічної промисловості з виробництва кордного волокна

5. Чернігівський комбінат синтетичних волокон. Об’єкт «Збільшення потужності комбінату на 5,2 тис. т капронового корду на рік». Проектне завдання, т.1. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-550. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1)
 

6. Техніко-економічна частина, Висновки. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-550. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 43)

 

7. Чернігівське «Хімволокно». [З проекту «Реконструкції будівлі головного корпусу виробництва «капрон» для каландрового цеху з установкою стану для кордних та технічних тканин. Загальна пояснювальна записка]. Ліцензія Державного комітету України з будівництва та архітектури на будівельну діяльність інституту «Укргіпроштув». Рішення від 3 липня 2003 р. №114. 2004 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-550. Оп. 2. Од. зб. 50. Арк. 97)

 

8. Структурна схема виробництва кордних та технічних тканин. [З загальної пояснювальної записки]. 2004 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-550. Оп. 2. Од. зб. 50. Арк. 105)

 

Розділ 3. Об’єкти штучного волокна Білорусі

 

9. Технічний проект на будівництво дослідно-промислового виробництва віскозної сосисочної оболонки Могильовського заводу штучного волокна. Титульний аркуш. 1970 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-551. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1)

  10. Лист заступника Міністра м’ясної та молочної промисловості СРСР від 29.01.71 № 1572 «З питання оптової ціни сосисочної оболонки». 1971 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-551. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 63)
  11. Могильовський завод штучного волокна. Дослідно-промислове виробництво віскозної сосисочної оболонки. Головний корпус. Принципова схема технологічного процесу та автоматизації. 1970 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-551. Оп. 1. Од. зб. 13)
  12. Могильовський завод штучного волокна. Дослідно-промислове виробництво віскозної сосисочної оболонки. Кресленик головного корпусу. 1970 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-551. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 26)
  13. Могильовський завод штучного волокна. Технічний проект. Пояснювальна записка. «Схема розрахункового балансу натрію, геміцелюлози та води у процесі одержання віскози за класичним способом». 1970 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-551. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 57)
  14. Гродненське виробниче об’єднання «Хімволокно». Загальна пояснювальна записка. Порівняльні таблиці рівня цін продукції із цінами дальнього зарубіжжя. 1996 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-553. Оп. 2. Од. зб. 68. Арк. 27)
 

15. Гродненське виробниче об’єднання «Хімволокно». Головний корпус. Кресленик експлікації будівель та споруд. 1995 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-553. Оп. 2. Од. зб. 70. Арк. 18)
 

Розділ 4. Розширення сфери діяльності інституту – пріоритетний напрямок комплексного проектування

 

16. Загальна пояснювальна записка проекту. «Розробка та створення дослідно-промислової установки з утилізації люмінісцентних ламп потужністю до 1 млн штук на рік». 1995 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-558. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1)

  17. Розробка та створення дослідно-промислової установки з утилізації люмінісцентних ламп потужністю до 1 млн штук на рік. Кресленик розміщення обладнання. 1995 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-558. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 81)
  18. Основні технічні рішення. Патентні дослідження. 1995 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-558. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 40)
  19. Установка для утилізації люмінісцентних ламп. Кресленик загального виду. 1992 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-558. Оп. 1. Од. зб. 143. Арк. 1)
  20. Завдання на проектування реконструкції будівель колишнього ВАТ «Баришевмолокопродукт» з метою організації виробництва з переробки поліетилентерефталатних відходів. 2008 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-561. Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 28–29)
  21. Монтажно-технологічна схема переробки поліетилентерефталатних відходів. 2009 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-561. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 120)

22. Виробничий корпус. Загально-компанувальний кресленик. 2009 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-561. Оп. 1. Од. зб. 10. Арк. 2)

23. Реконструкція та розширення ВАТ «Укрпластик». Пояснювальна записка. Обґрунтування для розробки проекту. 2001 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-562. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 9)

24. Схема генплану реконструкції та розширення ОАО «Укрпластик» у м. Київ. 2001 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-562. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 13)

25. Заява інституту «Укргіпроштув» про екологічні наслідки діяльності. Оцінка впливу на оточуюче середовище. [З пояснювальної записки]. 2001 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-248. К. 1-562. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 80–81)
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2022