Сільськогосподарська техніка – це широкий спектр технічних засобів, призначених для підвищення продуктивності праці в сільському господарстві шляхом механізації й автоматизації окремих операцій або технологічних процесів. Дана техніка використовується на сільськогосподарських об’єктах і підприємствах, а також для утримання домашніх тварин, заготівлі кормів тощо.

Україна має великі площі чорноземів, які є найродючішими ґрунтами у світі. Це один із факторів, що сприяв розвитку сільського господарства на території нашої країни. На початку ХХ століття гостро постало питання про механізацію сільськогосподарської промисловості для отримання кращого економічного ефекту. В Україні існувала низка профільних проектно-конструкторських та науково-дослідних інститутів, які працювали над створенням нових зразків сільськогосподарської техніки та удосконаленням уже існуючих. У Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України) зберігається конструкторська та науково-дослідна документація, розроблена цими установами. Напрацювання вітчизняних вчених та проектувальників широко представлені у фондах архіву.

Для виставки було відібрано документи за період з 1934 по 1982 рр., які зосереджені у 6 фондах:

Р-21 – НВО Всесоюзного науково-дослідного інституту сільськогосподарського машинобудування (НВО ВІСГОМ), науково-дослідний інститут сільськогосподарського машинобудування «УкрНДІсгом» Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків;

Р-38 – ДСКБ з виробництва самохідних зернових комбайнів та машин для збирання бавовни в неполивних районах у м. Таганрог Ростовської обл. Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Таганрог;

Р-53 – СКБ з виробництва машин для збирання кукурудзи на зерно у складі Херсонського ордена Трудового Червоного Прапора комбайнового заводу ім. Г. І. Петровського Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Херсон;

Р-64 – Спеціалізоване конструкторське бюро по комплексу бурякозбиральних машин Колективного виробничого підприємства «Дніпропетровський комбайновий завод» Міністерства промислової політики України, м. Дніпропетровськ;

Р-177 – Державний завод «Комунар» Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Запоріжжя;

Р-186 – Кіровоградський проектно-конструкторський інститут з ґрунтообробних та посівних машин, виробничого об'єднання з сівалок «Червона зірка» Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Кіровоград.

Експозиція виставки складається з трьох розділів:

  1. Техніка для посіву та внесення добрив у ґрунт.
  2. Сільськогосподарська техніка для збирання врожаю.
  3. Техніка для обробки сільськогосподарської продукції.

У першому розділі виставки представлені документи для посіву та внесення добрив у ґрунт. У комплексі 2-154 зберігається модельний ряд сівалок, розроблених Кіровоградським проектно-конструкторським інститутом з ґрунтообробних та посівних машин. Наприклад, сівалка  СКГН-6 (див. док. 1–2) призначена для квадратно-гніздового посіву заданої кількості насіння кукурудзи від 20 до 120 тис. штук на гектар.

Сівалка точного висіву СТСН-12 (див. док. 3) призначена для точного однозернового посіву каліброваного одноросткового насіння цукрового буряка з одночасним внесенням мінеральних добрив. Сівалку-культиватор-рослиноживлювач СТСН-12А (див. док. 4) призначено для точного посіву насіння цукрового буряка і одночасного внесення мінеральних добрив,а також подальшої обробкита підживлення сходів в період вегетації.

Розкидач роторного типу РУН-15А (див. док. 6) призначений для поверхневого внесення органічних добрив із куп, завчасно вивезених в поле, агрегатується з тракторами ДТ-54А, Т-74 та ДТ-75. Загальна вага розкидача – 1152 кг.

У другому розділі розкривається тематика сільськогосподарської техніки для збирання врожаю. Комбайн – це багатофункціональна сільськогосподарська машина, яку використовують при збиранні зернових, картоплі, буряків, капусти тощо. Документи, що зберігаються в ЦДНТА України, дозволяють детально вивчити та дослідити цей вид сільськогосподарської техніки. В архіві зберігається модельний ряд комбайнів, а саме:  «Совхоз», ЖМ-4,6 («Коммунар»), ЖМП-12-К, ККХ-3 («Херсонец») та інші.

Комбайн ЖМ-4,6 («Коммунар»)  (див. док. 7, 8, 9) представляє собою комбіновану сільськогосподарську збиральну машину, призначену для збирання переважно зернових культур з одночасним обмолотом і первинним очищенням отриманого продукту.

«Херсонец» (див. док. 10–11) призначений для збирання кукурудзи, посіяної квадратно-гніздовим способом. Комбайн праворіжучийбезмоторний, що працює за допомогою приводу валу відбору потужності одного з тракторів: ДТ-54, Т‑75 чи «Беларусь» всіх модифікацій, за виключенням МТЗ-2.

Бурякозбиральний комбайн СКН-2А (див. док. 14–15) – причіпний дворядний комбайн з обрізанням бадилля на корні. Призначений для збирання цукрового буряка.

СКД-3 (див. док. 16–17) – трирядний бурякозбиральний комбайн, який застосовується для збирання врожаю цукрового буряка. Вперше у ньому було застосовано очисні пристрої, метальні барабани для бадилля, причіпний пристрій, бадиллярізальний пристрій у трирядному поєднанні ніжок.

Третій розділ виставки присвячений сільськогосподарській техніці для післязбирального обробітку.Молотарка – це машина для обмолочування сільськогосподарських культур з метою відокремлення зерна від качанів і колосків.

Молотарка МСА-1100 (див. док. 19–20) з автоматичним подавачем та пневматичним транспортером полови і збоїни, призначеної для обмолоту зернових культур (пшениці, жита, ячменю, вівса та проса). Молотарка МКС-1100 (див. док. 22) призначена для обмолочування конюшини.

Гичкозбиральна машина БМ-4 (див. док. 25) призначена для відділення цукрових буряків від гички та навантаження гички в транспортні засоби.

Машина коренезбиральна чотирирядна РКС‑4 (див. док. 26)  рекомендована для поливної зони з широкими міжряддями 600±30 мм.

Механізована лінія МСК-15 (див. док. 27) призначена для очищення, калібрування, сортування, закладки коренів маткових цукрових буряків на зимове зберігання, виїмки з траншей і переробки коренів перед посадкою з механізованим завантаженням їх в автосамоскиди.

Установка для групового зрізання гілок шовковиці (див. док. 29–30) була експериментальною. Основним завданням для працівників науково-дослідного інституту сільськогосподарського машинобудування «УкрНДІсгом» було встановити основні параметри машини для зрізання та збору паростків шовковиці з метою розробки технічного завдання на проектування та створення такої машини.

Провідний спеціаліст відділу використання

інформації документів ЦДНТА України

Коваль Ю. Ю.

  Розділ 1. Техніка для посіву та внесення добрив у ґрунт

1. Сівалка квадратно-гніздова навісна СКГН-6. Загальний вид. 1959 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-186. К. 2-154. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1)

2. Установка сівалки на трактор «Беларусь». Загальний вид. 1959 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-186. К. 2-154. Оп. 1. Од. зб. 7)

3. Сівалка точного висіву СТСН-12 у робочому положенні. [Із протоколу № 30-65 «Випробування сівалки точного висіву буряку навісною СТСН-12»]. 1965 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 73. Арк. 11)

4. Сівалка‑культиватор‑рослиноживлювач СТСН-12А. Загальний вид. [Із протоколу № 35-65 «Дослідження сівалки‑культиватора‑рослиноживлювача СТСН-12А».]. 1965 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 75. Арк. 3)

5. Розкидач органічних добрив РУН‑15А. [Із протоколу № 51-65 «Дослідження розкидача органічних добрив робочого типу РУН-15А»]. 1965 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 77. Арк. 14)

6. Розкидач органічних добрив із куп РУН-15А. [Із протоколу № 206-85 «Випробування розкидача органічних добрив із куп РУН-15А»]. 1965 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 89. Арк.  4)

 

Розділ 2. Сільськогосподарська техніка для збирання врожаю

7. Комбайн «Коммунар». Розташування ланцюгів з лівого боку комбайна. 1934 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-38. К. 2-31. Оп. 1. Од. зб. 42. Арк. 37)

8. Комбайн ЖМП-12-К. Поздовжній розріз молотарки. 1937 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-177. К. 2-240. Оп. 1. Од. зб. 94)

9. Широкозахватний комбайн ЖМР-1240. Розріз. 1939 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-177. К. 2-240. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1)

10. Кукурудзозбиральний комбайн ККХ-3. Загальний вид (вид збоку). 1958 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-53. К. 2-107. Оп. 1. Од. зб. 40. Арк. 1)

11. Кукурудзозбиральний комбайн ККХ-3. Технічне завдання на проектування. 1958 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-53. К. 2-107. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 1)

12. Безмоторний привід до комбайна С-6 від трактора С-80. Технічний проект. 1950 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-177. К. 2-240. Оп. 2. Од. зб. 279. Арк. 1)

13. Жатка-молотарка ЖМ-4,6 (модернізована). Поздовжній розріз. 1938 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-38. К. 2-31. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 3)

14. Бурякозбиральний комбайн СКН‑2А. Технологічна схема. 1966 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 2-89. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1)

15. Бурякозбиральний комбайн СКН‑2А модернізований. Загальний вид. [Із протоколу № 101-65 «Випробування експериментального модернізованого бурякозбирального комбайна СКН-2»]. 1965 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 88. Арк. 3)

16. Бурякозбиральний комбайн СКД-3. Технологічна схема. 1972 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-64. К. 2-78. Оп. 2. Од. зб. 127. Арк. 2)

17. Бурякозбиральний комбайн СКД-3. Поздовжній розріз. 1971 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-64. К. 2-78. Оп. 2. Од. зб. 127. Арк. 1)

 

Розділ 3. Техніка для обробки сільськогосподарської продукції

18. Молотарка МК-1100. Загальний вид. 1944 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 2-4. Оп. 1. Од. зб. 1)

19. Молотарка МСА-1100. Загальний вид. 1951 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 2-6. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 1)

20. Технічні умови на виготовлення та приймання молотарки МСА‑1100. 1955 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 2-6. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1)

21. Молотарка МСС-1100. Загальний вид. 1953 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 2-7. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 2)

22. Молотарка МКС-1100. Поздовжній розріз. 1952 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 2-8. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 3)

23. Жатка універсальна ЖУС-4,2. [Із звіту з теми № 13-64 «Вишукування і дослідження більш сучасних робочих органів та машин для комплексної механізації прибирання насінників»]. 1965 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 8. Арк. 67)

24. Метальна установка (положення для навантаження гички). [Із звіту з теми № 36-66 «Вишукування і дослідження робочих органів і раціональних схем високопродуктивних бурякозбиральних машин»]. 1966 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 122. Арк. 16)

25. Гичкозбиральна машина БМ‑4. Загальний вид. [Із звіту з теми № 37-66/ 8,9 «Доопрацювання та впровадження у виробництво нових сільськогосподарських машин, надання технічної допомоги КБ та заводам»]. 1966 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 128. Арк. 6)

26. Коренезбиральна машина РКС–4. Загальний вид (вид зверху).1973 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-64. К. 2-340. Оп. 1. Од. зб. 5. Арк. 1)

27. Лінія механізована МСК-15. Загальний вид. 1982 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-64. К. 2-338. Оп. 2. Од. зб. 5)

28. Качаноочищувач «Харьков». [Із протоколу № 125-65 «Випробування експериментального качаноочисного сушильного пункту»]. 1965 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 91. Арк. 7)

29. Експериментальна установка для групового зрізання гілок шовковиці. [Із звіту з теми № В-34-63 «Вишукування і дослідження робочих органів і механізмів для зрізання пагонів і гілок шовковиці»]. 1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 4)

30. Експериментальна установка для групового зрізання гілок шовковиці під час роботи. [Із звіту з теми № В‑34‑63 «Вишукування і дослідження робочих органів і механізмів для зрізання пагонів і гілок шовковиці»]. 1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 4)

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2021