Вугільна промисловість є запорукою функціонування багатьох важливих галузей промисловості – чорної металургії, залізничного транспорту, теплоенергетики, машинобудування, житлово-побутового сектору. Низька собівартість вугілля у порівнянні з природним газом та нафтою обумовила актуальність і затребуваність цього джерела енергії, яке і нині покриває значну частину потреб світової енергетики у паливі.

На сучасному етапі вугілля використовується також для виготовлення напівпровідників, мастил та медикаментів. Його переробка хімічним способом дозволяє створити понад 350 видів різноманітної продукції.

Державою приділялося багато уваги вдосконаленню та підвищенню продуктивності вуглевидобувного процесу. На теренах України виникла низка профільних науково-дослідних установ, які займалися вирішенням багатьох проблем шахтного виробництва.

Значний документальний масив, що утворився в результаті діяльності цих установ знаходиться на зберіганні у Центральному державному науково-технічному архіві України (ЦДНТА України). Архівні документи є свідком розвитку вітчизняної вугільної промисловості протягом XX століття.

З нагоди Дня шахтаря та зважаючи на актуальність теми у ЦДНТА України було підготовлено виставку архівних документів, яка має на меті продемонструвати зразки шахтного обладнання, створені українськими науково-дослідними інститутами (НДІ). Для виставкової експозиції були відібрані документи за період з 1930 по 1983 рр., які зосереджено у 9 фондах:

Р-14 Донецький науково-дослідний вугільний інститут «ДонВугІ» Міністерства вугільної промисловості УРСР, м. Донецьк;

Р-23 Горлівський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод імені С. М. Кірова «Союзуглемаш» Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Горлівка;

Р-45 Донецький державний проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк;

Р-68 Всесоюзний науково-дослідний інститут організації та механізації шахтного будівництва «ВНДІОМШБ» Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Харків;

Р-76 Всесоюзний науково-дослідний інститут гірничої механіки імені М. М. Федорова Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк;

Р-90 Всесоюзне виробниче об'єднання «Союзвуглеавтоматика». Державний проектно-конструкторський науково-дослідний інститут з автоматизації вугільної промисловості «Діпровуглеавтоматизація» Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк;

Р-115 Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Держкомітету України з вугільної промисловості, м. Макіївка;

Р-130 Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи «НДІГС». НВО «Респіратор» Держкомітету України з вугільній промисловості, м. Донецьк;

Р-166 Криворізька філія Всесоюзного науково-дослідного інституту гірничої справи кольорової металургії, Криворізька філія «ВНДПІгіркольормет» Міністерства кольорової металургії СРСР, м. Кривий Ріг.

Для підготовки виставки з фонду Р-90 відібрано звіти про науково-дослідні роботи Інституту гірничої механіки і технічної кібернетики імені М. М. Федорова (ІГМТК імені М. М. Федорова) Міністерства вугільної промисловості СРСР, м. Донецьк.

Виставкова експозиція складається з 4 розділів:

  1. Устаткування для будівництва шахт.
  2. Обладнання для видобутку і транспортування вугілля.
  3. Устаткування для підвищення продуктивності шахтного виробництва.
  4. Устаткування для забезпечення безпеки шахтного виробництва.

Перший розділ знайомить зі зразками устаткування для будівництва шахт, розробленого Всесоюзним науково-дослідним інститутом організації та механізації шахтного будівництва та Донецьким науково-дослідним вугільним інститутом. Розробниками науково-технічної документації зазначається, що зростаючі темпи розвитку промисловості потребували від шахтобудівників інтенсифікації процесу будівництва нових та розширення існуючих шахт.

Дана обставина, а також перехід до зведення постійних механізованих залізобетонних кріплень сприяли створенню цілого комплексу відповідних механізмів. У розділі представлено пристосування для проходки, встановлення та зміцнення кріплення у стовбурах шахт.

До другого розділу увійшли різноманітні механізми для видобутку і транспортування вугілля – від засобів малої механізації (електровідбійний молоток) до габаритних машин (вугільні комбайни, клітьовий комплекс).

Представлені у розділі пристосування завдяки своїй оригінальній конструкції та високим виробничим показникам відзначалися високими державними нагородами. Наприклад, конструкцію відбійно-навалювальної машини [див. док. 12] було визнано однією з найбільш вдалих на конкурсі, оголошеному Радою Міністрів СРСР.  

Створена інститутом «Дондіпровуглемаш» серія вугільних комбайнів «Донбасс» мала важливе значення для вітчизняної вугільної промисловості, оскільки дозволила вирішити проблему механізації основних процесів видобутку вугілля (зарубка, відбій, навалювання) та переходу до масового застосування вугледобувних комбайнів.

Представлений на виставці зразок комбайну є однією з перших модифікацій цього пристосування («Донбасс-1») [див. док. 14], що був оснащений видозміненим виконавчим органом та навантажувачем зі збільшеною висотою й обладнаний захисно-відбійним пристроєм.   

Комбайни серії «Донбас» експонувалися на Виставці досягнень народного господарства СРСР (ВДНГ СРСР), а також на закордонних промислових виставках і були першими з радянських вугільних машин, експортованих до зарубіжних країн. Комбайн освоювався вугільними басейнами багатьох країн, в тому числі Угорщини, Польщі, Чехословаччини тощо.

Розроблений цим же інститутом клітьовий комплекс [див. док. 16] призначався для демонстрації у павільйоні вугільної промисловості СРСР на Всесвітній промисловій виставці у Брюсселі в 1958 р. Комплекс був сполучною ланкою вхідного вестибюлю з макетом гірничих виробок та мав імітувати спуск-підйом людей на глибину до 500 м, а також продемонструвати автоматичний обмін вагонетками всередині кліті на прийомному майданчику.   

Із третього розділу дізнаємось про створення устаткування для підвищення продуктивності шахтного виробництва. ІГМТК імені М. М. Федорова знайомлять з підходами до вирішення цієї проблеми. Перша розробка – інформаційно-обчислювальна машина системи «АИСТ» [див. док. 23, 24] – виконувала роль технологічного диспетчера, який контролював роботу очисного забою (місцезнаходження комбайну, загальний видобуток шахти тощо). На основі зібраних та проаналізованих машиною даних про роботу забою протягом зміни прораховувалися варіанти такого режиму роботи і використання техніки, який сприятиме підвищенню видобутку.

Друга розробка інституту – інформаційний ваговимірювальний пристрій для обліку видобутку вугілля [див. док. 25] – окрім зважування усього потоку вугілля, що видавалося на поверхню, включав до кола своїх функцій автоматичний облік кількості розвантажених вагонеток по окремих ділянках та по всій шахті в цілому, а також видачу оперативної інформації про видобуток вугілля.

Промислові випробування пристрою на шахті № 8 імені Гаєвого тресту «Калининуголь» комбінату «Артемуголь» показали, що його застосування сприяє вивільненню персоналу, зайнятого обліком видобутку вугілля, а також відходу від практики визначення кількості видобутого вугілля шляхом підрахунку кількості виданих скіпів або вагонеток.  

Четвертий розділ присвячено устаткуванню для забезпечення безпеки шахтного виробництва. Тут представлено пристрої для ліквідації аварій, які досить часто виникали у шахтних виробках.

Одним із перших у світовій практиці був досвід розробки ІГМТК імені М. М. Федорова дослідного зразка інформатора з ліквідації аварій [див. док. 30, 31, 32], створеного відповідно до наказу Міністра вугільної промисловості СРСР № 535 від 17.11.1966 р. «О внедрении в угольной промышленности средств вычислительной техники и автоматизации системы управления».

Пристрій дозволяв автоматизувати видачу інформації, щодо процесу ліквідації аварії (місце та характер аварії, шляхи виводу людей та їх спасіння). Питання, що відносилися до запобігання виникненню аварій, пристроєм не вирішувалися.

Було виготовлено 2 інформатори з ліквідації аварій: перший призначався для демонстрації на виставці «Интергормаш-67» та ВДНГ СРСР, а другий – для встановлення на зразково-показовій шахті «Октябрьская» тресту «Куйбышевуголь».

Співробітниками Всесоюзного науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи вперше у вітчизняній практиці шахтного виробництва були створені пересувні порошкові установки пожежогасіння УП-250 [див. док. 33] та УП-500 [див. док. 34], оснащені рейковими шляхами. Установки були розраховані на гасіння дерев’яного кріплення, конвеєрної стрічки, вугілля, трансформаторної олії, метану, електрообладнання під напругою до 1140 V тощо.

Науковий співробітник відділу використання

інформації документів ЦДНТА України

Ожиганов Д. І.

  Розділ 1. Устаткування для будівництва шахт

1.Укладальники кріплення підвісного типу для монтажу елементів у одно та двошляхових виробках [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 37 «Промислові випробування й доводка на дослідну партію розроблених укладальників кріплення (підвісного, портального та велосипедного)»]. 1956 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-19. Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 27)

2. Укладальник кріплення портального типу [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 37 «Промислові випробування й доводка на дослідну партію розроблених укладальників кріплення (підвісного, портального та велосипедного)»]. 1956 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-19. Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 35)

3. Укладальник кріплення велосипедного типу [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 37 «Промислові випробування й доводка на дослідну партію розроблених укладальників кріплення (підвісного, портального та велосипедного)»]. 1956 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-19. Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 44)

4. Загальний вид кріплення для крутоспадних пластів [Із звіту ДонВугІ по темі № 16 тематичного плану 1959 р. «Розробка пересувних механізованих кріплень»]. 1960 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-14. К. 3-6. Оп. 2. Од. зб. 179. Арк. 117)

5. Загальний вид буру електрогідравлічного тангенціального типу БЕТ-1-64 [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 47-64 «Створення бурового агрегата з руйнуванням гірничих порід електричними розрядами». 1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 1. Од. зб. 25. Арк. 46)

6. Насос СПУ-1А [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 58-64 «Створення та впровадження серії прохідницьких пневматичних насосів»]. 1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 1. Од. зб. 35. Арк. 9)

7. Завантажувальний ковшовий пристрій бетоноукладального комплексу БУК-1-900 [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 26-66 «Розробка та впровадження комплексу обладнання для механізації кріплення гірничих виробок монолітним бетоном»]. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 1. Од. зб. 50. Арк. 11)

8. Бетоновоз бетоноукладального комплексу БУК-1-900 [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 26-66 «Розробка та впровадження комплексу обладнання для механізації кріплення гірничих виробок монолітним бетоном»]. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 1. Од. зб. 50. Арк. 20)

9. Комплекс забутовувальний ЗК-2 [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 38-64 «Вдосконалення та впровадження комплексу обладнання для забутовування закріпного простору горизонтальних та похилих виробок»]. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 2. Од. зб. 103. Арк. 29)

  Розділ 2. Обладнання для видобутку і транспортування вугілля

10. Комплексна установка вугільного стругу [Із звіту ДонВугІ по темі № 8 «Випробування нових машин». Частина 1 «Випробування вугільного стругу»]. 1947 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-14. К. 3-6. Оп. 1. Од. зб. 19. Арк. 7)

11. Електровідбійний молоток системи Комарова [Із звіту ДонВугІ по темі № 8 «Випробування електровідбійних молотків К-3 ДонВугІ]. 1947 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-14. К. 3-6. Оп. 1. Од. зб. 25. Арк. 25)

12. Промисловий зразок відбійно-навалювальної машини [Із технічного звіту ІГМ імені М. М. Федорова «Механізація завантажувальних робіт в гірничій промисловості»]. 1949 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-76. К. 3-20. Оп. 1. Од. зб. 22. Арк. 12)

13. Високочастотний рудничний електровоз з поїздом на дослідній залізничній гілці ДонВугІ [Із звіту ДонВугІ по темі № 12 «Розробка вибухобезпечного високочастотного рудничного електровозу». Том 1 «Загальна частина та питання безпеки»]. 1951 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-14. К. 3-6. Оп. 1. Од. зб. 64. Арк. 13)

14. Загальний вид комбайну «Донбасс» з двохштанговим баром. 1952 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-45. К. 2-66. Оп. 1. Од. зб. 206. Арк. 2)

15. Вугільний комбайн для пластів крутого спадання. 1957 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-45. К. 2-49. Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 1)

16. Загальний вид клітьового комплексу всесвітньої виставки у м. Брюсселі. 1957 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-45. К. 2-68. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 3)

17. Малогабаритна завантажувальна машина бремсбергова ПМБ-1 [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 4-63 «Розробка та виготовлення комплексу спеціального обладнання для гірничих робіт під час будівництва гідрошахт»]. 1963 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 1. Од. зб. 34. Арк. 110)

18. Ланцюгова вугільна пила ДонВугІ УПД3А. 1966 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-14. К. 2-71. Оп. 1. Од. зб. 16. Арк. 1)

19. Лоток, пульт управління та візок безрейкової завантажувальної машини на шинному ходу [Зі звіту Криворізької філії ВНДІОМШБ по темі 50-66 «Технічні умови на конструювання безрейкової завантажувальної машини на шинному ходу»]. 1966 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-166. К. 3-67. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 25, 26)

20. Перекатний перевантажувач ПП-1М [Із звіту ВНДІОМШБ по темі № 4-63 «Розробка та виготовлення комплексу обладнання для гірничих робіт, які проводяться буровибуховим способом під час будівництва шахт»]. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 1. Од. зб. 39. Арк. 66)

 

Розділ 3. Устаткування для підвищення продуктивності шахтного виробництва

21. Ремонтно-шляхова машина кран К-1000 [Із звіту ВНДІОМШБ за угодами № 33 «Створення машини для механізації робіт, пов’язаних із підтриманням і ремонтом виробок» (тема № 48/11-66) та № 37 «Створення обладнання для укладання рейкових шляхів у горизонтальних виробках» (тема № 48/12-66)»]. 1966 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 2. Од. зб. 76. Арк. 7)

22. Допоміжна ремонтно-шляхова установка ВПУ-1 [Із звіту ВНДІОМШБ за угодами № 33 «Створення машини для механізації робіт, пов’язаних із підтриманням і ремонтом виробок» (тема № 48/11-66) та № 37 «Створення обладнання для укладання рейкових шляхів у горизонтальних виробках» (тема № 48/12-66)»]. 1966 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-68. К. 3-44. Оп. 2. Од. зб. 76. Арк. 16)

23. Панель контролю з елементами управління інформаційно-обчислювальної машини системи АИСТ [З інструкції ІГМТК імені М.М. Федорова «Система «АИСТ». Інформаційно-обчислювальна машина»]. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-90. К. 3-27. Оп. 1. Од. зб. 5. Арк. 8)

24. Стійка пристрою живлення з елементами управління інформаційно-обчислювальної машини системи АИСТ [З інструкції ІГМТК імені М. М. Федорова «Система «АИСТ». Інформаційно-обчислювальна машина»]. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-90. К. 3-27. Оп. 1. Од. зб. 5. Арк. 10)

25. Пульт пристрою для обліку видобутку вугілля з відкритою та закритою лицьовою панеллю [Із науково-технічного звіту ІГМТК імені М. М. Федорова по темі Д-1 плану 1969 р. «Інформаційний ваговимірювальний пристрій для обліку видобутку вугілля на шахтах з рейковим підземним транспортом»]. 1969 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-90. К. 3-27. Оп. 1. Од. зб. 29. Арк. 161, 162)

26. Підземний та наземний варіанти апарата високочастотного зв’язку «Донецк» [Із звіту ВНДІГС по темі № 35 розділу III тематичного плану 1969 р. «Дослідження й розробка нової схеми прийомо-передавача стійкого до перешкод апарату високочастотного підземного зв’язку»]. 1969 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-130. К. 3-40. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 7, 8)
 

Розділ 4. Устаткування для забезпечення безпеки шахтного виробництва

27. Загальний вид повітродувки типу ТВ66 V. 1930 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-23. К. 2-76. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 2)
28. Схема вентилятора ВМ-1 та вентилятор зі сторони нагнітання [Із звіту ДонВугІ «Вентилятор ВМ-1»]. 1946 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-14. К. 3-6. Оп. 1. Од. зб. 10. Арк. 30)

29. Ультразвуковий імпульсний сейсмоскоп УСД-2 [Із додатку до звіту по темі № 16/1 ДонВугІ «Описання та інструкція з експлуатації ультразвукового імпульсного сейсмоскопа типу УСД-2»]. 1959 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-14. К. 3-6. Оп. 1. Од. зб. 142. Арк. 11)

30. Дослідний зразок інформатора ліквідації аварій [Із технічного звіту ІГМТК імені М. М. Федорова по темі № 4 «Розробка, виготовлення, промислові випробування аварійного інформатора та його впровадження на шахті «Октябрьская» тресту «Куйбышевуголь»]. 1967 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-90. К. 3-27. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 45)

31. Блок реєстрації для фіксації виконаних заходів [Із технічного звіту ІГМТК імені М. М. Федорова по темі № 4 «Розробка, виготовлення, промислові випробування аварійного інформатора та його впровадження на шахті «Октябрьская» тресту «Куйбышевуголь»]. 1967 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-90. К. 3-27. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 58)
32. Дослідний зразок інформатора ліквідації аварій на шахті «Октябрьская» тресту «Куйбышевуголь» [Із технічного звіту ІГМТК імені М. М. Федорова по темі №4 «Розробка, виготовлення, промислові випробування аварійного інформатора та його впровадження на шахті «Октябрьская» тресту «Куйбышевуголь»]. 1967 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-90. К. 3-27. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 71)
33. Установка УП-250 [Із заключного звіту ВНДІГС по головній темі № 1901 «Розробити пересувні порошкові вогнегасні установки УП-250 та УП-500»]. 1977 р.
(ЦДНТА України. Ф. Р-130. К. 3-40. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 20)

34. Установка УП-500 [Із заключного звіту ВНДІГС по головній темі № 1901 «Розробити пересувні порошкові вогнегасні установки УП-250 та УП-500»]. 1977 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-130. К. 3-40. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 22)

35. Посудина УП-250.02.000 [Із заключного звіту ВНДІГС по головній темі № 1901 «Розробити пересувні порошкові вогнегасні установки УП-250 та УП-500»]. 1977 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-130. К. 3-40. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 23)

36. Роторний повітряний кондиціонер РВК-1 [Із проміжного науково-дослідного звіту МакНДІ «Розробити малогабаритний пневмокондиціонер РВК-1; дослідити дослідні зразки»]. 1983 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-115. К. 3-39. Оп. 1. Од. зб. 69. Арк. 9)
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2021