У 2009 р. було підписано Договір про співробітництво між Центральним державним науково-технічним архівом України (ЦДНТА України) та Білоруським державним архівом науково-технічної документації (БДАНТД). З метою поповнення національних архівних фондів документами, а також реалізації програм «Архівна Україніка в Білорусі» та «Архівна Білорусіка в Україні» сторони здійснюють обмін інформацією, а також співпрацю у сфері підготовки документальних публікацій, документальних виставок, науково-дослідної та методичної роботи.

В рамках Договору про співробітництво було підготовлено спільний виставковий онлайн-проект «Україніка у фондах БДАНТД та Білорусіка у фондах ЦДНТА України».

Мета виставки – ознайомити дослідників з документами з історії науки, техніки, архітектури Республіки Білорусь, які зберігаються у ЦДНТА України та з науково-технічною документацією України, що зберігається у БДАНТД. 

БДАНТД зберігає документи Національного архівного фонду Республіки Білорусь, які містять ретроспективну інформацію з історії розвитку науки, техніки та культури. Станом на 1 січня 2018 р. в архіві на постійному зберіганні знаходиться 303 фонда, що становить 197 626 одиниць зберігання за 1748 – 2017 рр. З них 131 293 одиниці зберігання науково-технічної документації, 59 868 – управлінської, 6465 – особового походження, з яких 2835 – особливо цінних справ. Значна частина архівного корпусу документів стосується історії науки, архітектури та культури як Республіки Білорусь, так і зарубіжних країн (Вірменія, Угорщина, Німеччина, Грузія, Казахстан, Латвія, Литва, Монголія, Польща, Росія, Румунія, Франція, Узбекистан, Естонія). Усього в фондах БДАНТД зберігаються документи з історії більше ніж 25 країн. При цьому матеріали з історії України знаходяться на другому місці за обсягом документів зарубіжних держав.

У ЦДНТА України зберігається документація провідних науково-дослідних, проектних, конструкторських та технологічних організацій. Архів є джерельною базою для дослідження розвитку науки та техніки як в Україні, так і за її межами. Майже за 50 років свого існування, ЦДНТА України зосередив 252 архівних фонди, майже 600 000 одиниць зберігання документів за період 1891-2016 рр., 1032 комплекси науково-технічної документації  (станом на 01.01.2018 р.). Масив документів ЦДНТА України розділено на 5 облікових груп: проектна документація, конструкторсько-технологічна документація, звіти про науково-дослідні роботи, патентна документація, усноісторичні документи. У фондах архіву представлено інформацію з розвитку окремих галузей промисловості та архітектури 26 країн світу, зокрема: Білорусь, Болгарія, Грузія, Єгипет, Індія, Ірак, Казахстан, Молдова, Російська Федерація, Угорщина, Узбекистан тощо.

Структура виставки:

Розділ 1. Україніка у фондах БДАНТД.

Розділ 2. Білорусіка у фондах ЦДНТА України.

 

Розділ 1. Україніка у фондах БДАНТД

Документи до об'єктів України з фондів БДАНТД на виставці представлені документацією 8 фондів:

Ф. 3. Республіканське унітарне підприємство «Ордена Трудового Червоного Прапора «Інститут Білдержпроект».

Ф. 23. Управління Білоруської залізниці.

Ф. 25. Фонд особового походження Йосипа Григоровича Лангбарда.

Ф. 34. Відкрите акціонерне товариство «Біллегпромпроект».

Ф. 92. Державне підприємство «МедБіоФармПроект».

Ф. 122. Творча архітектурно-проектна майстерня «Мінськархпроект» Спілки архітекторів БРСР.

Ф. 232. Фонд особового походження Сергія Дмитровича Філімонова.

Ф. 286. Фонд особового походження Елконо Марковича Гольдштейна.

Значним за обсягом і важливістю є корпус проектних документів з об'єктів, пов'язаних з туристичною та санаторно-курортної діяльністю – санаторії, пансіонати. Історичну цінність представляють документи, пов'язані з відновленням і реконструкцією санаторію «Гірське сонце» в Місхорі, яку проводили співробітники проектного інституту «Білдержпроект» у 1945 р. (проектне завдання та технічний робочий проект, всього 6 одиниць зберігання). У 1946-1947 рр. цим же проектним інститутом проводились роботи з відновлення і реконструкції санаторію «Білорусь» у м Алупці (ескізний проект, проектне завдання, всього 2 одиниці зберігання). Ескізним проектом передбачалося будівництво трьох будівель: лікувально-адміністративного корпусу, спального корпусу та водолікарні з котельнею. При нормальних умовах роботи, санаторій міг прийняти до 80 відпочиваючих.

Спеціальною архітектурно-проектною майстернею Спілки Архітекторів БРСР у 1978-1982 рр. були здійснені масштабні роботи з проектування та будівництва пансіонату-готелю на 300 місць в м. Саки (повний техноробочий проект, всього 17 одиниць зберігання). Згідно з архітектурно-проектним завданням поверховість основної частини будівлі становила 9 поверхів, де розташовувалося 139 спальних номерів.

Повністю представлений проект Білоцерківської взуттєвої фабрики (1989-1991 рр.), розробкою якого займався Державний інститут по проектуванню підприємств промисловості первинної обробки луб'яних волокон ДПІ-12. До складу об'єкта включені типові проекти виробничого корпусу, трансформаторної підстанції, блоку очищення дощових вод та інші документи (повний проект, усього 286 одиниць зберігання). Ще одним великим об'єктом промисловості є проект Радехівського біохімічного заводу в Львівській області, який у 1985-1989 рр. проектував Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут мікробіологічних виробництв (ВНДІМВ) (всього 541 одиниця зберігання). Відповідно до Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР №№ 770 і 771 від 09.06.1983 р. та Постанови Держплану СРСР № 213 від 27.09.1983 р. передбачалося будівництво заводу потужністю виробництва 72 000 тон преміксів і 500 тон біовиту-80 на рік . Цей завод повинен був стати найбільшим промисловим підприємством в м. Радехові.

Значний обсяг проектної документації з історії України відноситься до питань залізничного будівництва. Це, перш за все, матеріали з прокладки та реконструкції залізничної лінії Бахмач –  Мінськ за 1865 – 1945 рр. Окрему групу проектної документації складають мости та мостові споруди: через річки Десна (1872, 1930 рр.) та Уть (1895, 1930 рр.), виконавчі кресленики кам'яних мостів 1-1,5 сажнів (Роменська ділянка) (1885 р.), розрахунки прогонової будови мостів на лінії Бахмач-Мінськ (1932 р.), дерев'яні мости на лінії Низовка-Корюківка (1933, 1939, 1941 рр.), зведена відомість малих мостів Бахмач-Мінськ по 5-му району (1932 р.) і класифікація мостів лінії Бахмач-Мінськ (1927-1940 рр.).

Значний корпус науково-технічної документації представлений проектами та описами залізничних станцій і перегонів: Чесноківка (1916 г.), Дочка (1873, 1900, 1939 рр.), Макошине (1900), Мена (1902, 1932-1939 рр.) , Низківка (1929-1932 рр.), Бондарівка (1932-1939 рр.), Корюківка (1932-1939 рр.), Халявин (1937-1939, 1940-1944 рр.) (Чернігівська область), а також ще понад 15 інших станцій і роз'їздів. Повністю представлений проект станції Сновська (Чернігівська область) (1940-1941 рр.).

У Білоруському державному архіві науково-технічної документації широко представлені також і науково-дослідні роботи (НДР), що стосуються історії науки України. Так, «Науково-дослідний інститут промисловості первинної обробки луб'яних волокон» (НДІПОЛВ) провів у 1970-1980-х рр. низку дослідних робіт, в тому числі: «Удосконалення технології процесу мочки на Ковельському льонозаводі МЛП УРСР» (1974 р.), «Впровадження водно-повітряного способу мочки на Ковельському льонозаводі» (1975 р.), «Модернізація сушильної машини на Павлоградському пенькозаводі» (1989 р.).

Дві наукові роботи «Технічний звіт за результатами обстеження моста через Дніпро-Бузький канал біля села Кужелічін-Іваново-Кордон УРСР-Любешів» (1973 р.) та «Звіт з обміну досвідом організації впровадження нової техніки і постановки науково-технічної інформації в системі дорожнього господарства УРСР» (1969 р.) провів «Білоруський дорожній науково-дослідний інститут». Кілька розробок було проведено Білоруським філією Всесоюзного науково-дослідного інституту технічної естетики в області машинобудування. Так, у 1986 р. закінчена НДР за темою «Проведення інженерно-психологічних досліджень та розробка рекомендацій зі створення систем автоматизованого контролю тракторів МТЗ, ХТЗ, ВгТЗ, ЧЗПТ. Етап. Проведення інженерно-психологічних досліджень та розробка інженерно-психологічних і художньо-конструкторських рекомендацій зі створення автоматизованих систем тракторів МТЗ і ХТЗ». У 1990 р. було здійснено розробку наукової теми: «Дизайнерська і ергономічна розробка елементів інтер'єру тракторів ВО «ХТЗ», що оснащуються автоматизованими системами СКАТ та ІСТ з виготовленням вузлів установки моніторів».

Велика науково-дослідна робота проводилася Центральним науково-дослідним інститутом комплексного використання водних ресурсів (ЦНДІКВВР). Зокрема, було підготовлено «Прогноз якості води річок Шкло, Вишня, В'яр, Задувка на рівні 1990 і 2000 рр.» (1981 р.), проведені «Дослідження і розрахунок стоку річок басейну Прип'яті на літньо-зимовий сезон. Наукові основи комплексного вивчення та використання водних ресурсів Українського та Білоруського Полісся» (1975 р.). У 1975 р. було здійснено «Розробка прогнозу змін поверхневих водних ресурсів й елементів водного балансу територій Білорусії, України та Молдавії під впливом господарської діяльності на перспективу 20-30 років. Оцінити вплив окремих видів господарської діяльності на ресурси поверхневих вод і елементи водного балансу на перспективу 20-30 років (Україна)».

Заключна група документів (в основному образотворчих) зберігається в фондах особового походження відомих діячів архітектури і науки Білорусі. Вони відклалися в результаті їх безпосередньої діяльності (участь у наукових заходах, форумах, відрядженнях, конкурсах), а також подорожей (малюнки пам'яток, спогади та ін.).

Так, у фонді відомого білоруського архітектора Йосипа Григоровича Лангбарда зберігаються такі документи з історії України: «Пам'ятник Т. Г. Шевченку в м. Харкові» (1935 р.), «Пам'ятник В. І. Леніну у м. Києві» (скульптор М. Г. Манізер, 1935-1936 рр.), проект «Урядового центру м. Києва» (фрагменти, перспективи, види, 1934-1938 рр.), «Будівля театру масового музичного дійства у м. Харкові» (головний фасад, 1929 р.), фотографія «Й. Г. Лангбард з членами уряду України на будівництві Будинку уряду в м. Київ » (1936 р).

В інших фондах виявлені наступні документи: «Організація зеленого будівництва у м. Київ» (1972 р.), «Ескіз ресторану санаторію «Білорусь» у Криму, «Малюнки архітектурних пам'яток Львова» (1970-ті рр.), «Малюнки міст Києва і Львова» (олівець, акварель, туш, 1957 р.), «Малюнки міста Ялти, моря під Одесою» (олівець, акварель, туш, 1957-1961 рр.), «Харківський метрополітен. Історичний нарис та листівки з видами станцій метро з дарчим написом архітектора П. Г. Чечельницького (1977, 1987 рр.), «Фотографії дачі художника К. А. Коровіна в Гурзуфі» (1912-1913 рр.), «Покровський монастир під Харковом і церква в селі Гаївка» (замальовки, олівець, 1944 р.), «Бібліотека ім. М. Горького у м. Запоріжжя» (фото головного фасаду), фотоальбом їдальні санаторію «Білорусь» і Будинок Вчених в Криму (1950-ті рр., 1985 р), фотографії «Дипломнного проекту центру м. Керч» (1949 р. ), «Санаторій «Білорусія» в м. Місхорі» (фотографії третього лікувального корпусу, 1969 р.) і фотографії білоруських архітекторів «Ю. В. Шпіта і М. А. Савицького за розробкою дизайн-проекту корпусу № 3 санаторію «Білорусь» у Місхорі» (1960-ті рр.).

Загалом, у фондах Білоруського державного архіву науково-технічної документації зберігається понад тисячу одиниць зберігання, в яких міститься репрезентативна і цінна інформація з історії архітектури, науки і техніки України.

Розділ 2. Білорусіка у фондах ЦДНТА України

Документи до об’єктів Республіки Білорусь у фондах ЦДНТА України на виставці представлено документацією з 12 фондів:

Р-3 Відкрите акціонерне товариство «Укргідропроект» ім. С. Я. Жука (без відомчої підлеглості), м. Харків;

Р-11 Державний Всесоюзний інститут по проектуванню і науково-дослідних робіт "Південдіпроцемент" Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР, м.Харків;

Р-21 НВО Всесоюзного науково-дослідного інституту сільськогосподарського машинобудування (НВО ВІСГОМ), науково-дослідний інститут сільськогосподарського машинобудування "УкрНДІсгом" Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків;

Р-43 Державний ордена Трудового Червоного Прапора інститут з проектування тракторних заводів і заводів сільськогосподарського машинобудування "Діпротракторосільгоспмаш" Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР, м. Харків;

Р-47 фонд особового походження Бекетова Олексія Миколайовича;

Р-78 Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування", (ВАТ "УкрНДІхіммаш") Держкомітету промислової політики України, м. Харків;

Р-80 Орендне державне підприємство "Український державний проектний і проектно-конструкторський інститут "Важпромавтоматика" Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт, м. Харків;

Р-96 Науково-дослідний інститут спеціальних способів лиття "НДІСЛ" Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР, м. Одеса;

Р-111 Державний інститут з проектування нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз "Південдіпронафтопровід" Міністерства нафтової промисловості СРСР, м. Київ;

Р-114 Український державний інститут з проектування зовнішніх водопроводів, каналізації і гідротехнічних споруд промислових підприємств "УкрВодоканалпроект" Об'єднання "СоюзводоканалНДІпроект" Держбуду СРСР, м. Київ;

Р-152 Державний інститут з проектування підприємств текстильної промисловості "ДПІ-5" Міністерства легкої промисловості СРСР, м. Київ;

Р-213 Всесоюзний науково-дослідний інститут з охорони вод, ВНДІВО Міністерства меліорації і водного господарства СРСР, м. Харків.

У ЦДНТА України зберігається 24 фонди особового походження. Документи з фонду академіка архітектури О. М. Бекетова є найбільш запитуваними серед дослідників. У фонді зберігається «Програма всесоюзного конкурсу на складання проекту будівлі Великого державного театру Білоруської РСР на 2250 осіб у м. Мінськ» (1934 р.). У програмі наведено основні положення для проектування – детальний опис основних приміщень театру та їх призначення, вимоги до складу проекту, склад журі. У 1933 р. було оголошено конкурс на складання проекту театру, в якому брали участь видатні радянські архітектори. За підсумками конкурсу архітектором театру став Й. Г. Лангбард, що створив дивовижну культурну та архітектурну пам’ятку – Національний академічний Великий театр опери та балету Республіки Білорусь.

На виставці репрезентовано об’єкти, які складають промисловий потенціал Республіки Білорусь,. Представлена проектна документація,  розроблена українськими організаціями, стосується розвитку хімічної промисловості – проект Гродненського азотно-тукового заводу, в якому було запропоновано електронну обчислювальну машину «Мінськ-22», розроблено організаційну структуру інформаційно-обчислювального центра, технологічний процес роботи інформаційно-обчислювального центра (1969–1975 рр.); легкої промисловості – проект камвольно-прядильної фабрики у м. Слонім, Гродненської обл., на якій вперше в даній галузі розроблено процес випуску чистошерстяної пряжи для трикотажної промисловості (1970-1975 рр.) (стадія технічний проект, розроблений згідно з завданням на проектування №578-69, узгодженому Міністерством легкої промисловості БССР 9 грудня 1968 р.) та проект розширення обробного виробництва комбінату шовкових тканин у м. Вітебськ, згідно з яким передбачалося застосування обладнання набивної голландської машини типу РД-1  (1989 р.); машинобудування – проект Вітебського заводу сільськогосподарського машинобудування (1954-1956 рр.) та чавуноливарного цеху на Мінському тракторному заводі, призначеному для виробництва великих відливок з сірого чавуну  (1961 р.). Дуже цікавим для вивчення історії Білорусі є план м. Вітебська 1955 р., на якому відмічені будівлі, що були зруйновані, пошкоджені під час Німецько-радянської війни 1941-1945 рр. та ті, що збереглися.

У ЦДНТА України зберігається проект найбільшого у світі нафтопроводу «Дружба» (1960-1972 рр.), розроблений Державним інститутом з проектування нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і нафтобаз "Південдіпронафтопровід" Міністерства нафтової промисловості СРСР, м. Київ. Проектом нафтопроводу Мозир Мозир – Броди – Ужгород передбачалось його будівництво від м. Мозир до кордону з Чехословацькою республікою, протяжністю 724 км та проходив територією Гомельської області Білоруської РСР. Окремо частиною у ЦДНТА України представлено схему розвитку другої нитки нафтопроводу «Дружба» на ділянці Мозир – Броди до 1980 р., згідно з завданням, продуктивність двох ниток повинна скласти 30,5 млн. тон нафти на рік.

 Вирішенню проблеми перевантаження транспортних мереж Європи присвячено роботу Гідропроекта ім. С. Я. Жука зі створення Чорноморсько-Балтійського глибоководного транспортного шляху (1953-1963 рр.), траса якого проходила болотяними районами долини р. Прип’ять. Водні ресурси представлені також у проекті Вілейсько – Мінської водяної системи (1964-1966 рр.), розробленого «Укрводоканалпроектом» Держбуду СРСР на підставі Постанови Ради Міністрів БРСР від 21.03.1963 р. «Про заходи з водного благоустрою м. Мінська». У проекті розв’язується проблема обводнення р. Свіслоч, у документах наведено схему водосховищ, містяться наукові рекомендації з ефективного рибогосподарського використання водосховищ.

Важливу інформацію щодо заходів з охорони навколишнього середовища можна знайти у проекті «Генеральна схема комплексного використання та охорони водних ресурсів Білоруської РСР» (1963-1965 рр.).

Окрім проектної документації по Білорусі у ЦДНТА України зберігаються звіти про науково-дослідні роботи з хімічної промисловості – дослідження обладнання на Гомельському, Полоцькому хімічних комбінатах (1970, 1973 рр.); роботи з методології виявлення ефективності управляння целюлозно-паперової промисловості Білоруського союзного виробничого об’єднання целюлозно-паперових підприємств «Союзбелбумпром»; науково-дослідні роботи з покращення продуктивності на Кричевському цементному заводі.

Архівні документи ЦДНТА України мають величезний інформаційний потенціал, проте вони залишаються практично поза увагою білоруських дослідників. Спільні он-лайн виставки документів можуть заповнити цю прогалину, надати доступ до документів не залежно від місцезнаходження дослідників.

Завідувач відділу інформації та використання документів БДАНТД С. В. Кулінок

Науковий співробітник відділу використання інформації документів ЦДНТА України Г. С. Голубкіна

1.1. Будівля ЦК КПУ. [1934–1938 рр.].

(БДАНТД. Ф. 25. Оп. 1. Од. Зб. 65. Арк. 2)

1.2. Проект готелю у центрі Києва. [1934–1938 рр.].

(БДАНТД. Ф. 25. Оп. 1. Од. Зб. 67. Арк. 2)

1.3. Урядовий центр у Києві. Ескізний проект. 1936 р.

(БДАНТД. Ф. 25. Оп. 2. Од. Зб. 13. Арк. 15)

1.4. Урядовий центр у Києві. Генеральний план. 1936 р.

(БДАНТД. Ф. 25. Оп. 2. Од. зб. 14. Арк. 1, 2)

 1.4. Продовження

1.5. Пам’ятник Т. Г. Шевченку у м. Харкові (Й. Г. Лангбард спільно зі скульптором М. Г. Манізером). 1932 р.

(БДАНТД. Ф. 25. Оп. 2. Од. зб. 27. Арк. 1)

1.6. Пам’ятник Т. Г. Шевченку у м. Харкові (Й. Г. Лангбард спільно зі скульптором М. Г. Манізером).1932 р.

(БДАНТД. Ф. 25. Оп. 2. Од. зб. 27. Арк. 2)

1.7. Й. Г. Лангбард з членами уряду України на будівництві Будинку Уряду у м. Києві. 1936 р.

(БДАНТД. Ф. 25. Оп. 2. Од. зб. 92. Арк. 1)

1.8. Київ. Хрещатик. Малюнок архітектора С. Д. Філімонова. 1957 р.

(БДАНТД. Ф. 232. Оп. 1. Од. зб. 51. Арк. 1)

1.9. Андріївська церква у Києві. Малюнок архітектора С. Д. Філімонова. 1957 р.

(БДАНТД. Ф. 232. Оп. 1. Од. зб. 51. Арк. 2)

1.10. Площа Калініна у Києві. Малюнок архітектора С. Д. Філімонова. 1957 р.

(БДАНТД. Ф. 232. Оп. 1. Од. зб. 51. Арк. 3)

1.11. Львів. Малюнок архітектора С. Д. Філімонова. 1958 р.

(БДАНТД. Ф. 232. Оп. 1. Од. зб. 51. Арк. 9)

1.12. Бібліотека ім. М. Горького у м. Запоріжжі (повторне будівництво). Головний фасад. Без дати.

(БДАНТД. Ф. 286. Оп. 1. Од. зб. 9. Арк. 2)

1.13. Продовольчі лавки Лібаво-Роменської залізниці на ст. Бахмач, Ромни й Сновська. 1917 р.

(БДАНТД. Ф. 23. Оп. 1. Од. зб. 293. Арк. 1)

1.14. Проект пасажирської будівлі на станції Мена. 1902 р.

(БДАНТД. Ф. 23. Оп. 1. Од. зб. 271. Арк. 1)

1.15. Проект пасажирської будівлі на станції Макошино. 1900 р.

(БДАНТД. Ф. 23. Оп. 1. Од. зб. 268. Арк. 2)

1.16. Графік класів мостів вздовж лінії Бахмач – Гомель. 1939 р.

(БДАНТД. Ф. 23. Оп. 1. Од. зб. 211. Арк. 1)

 

1.17. Пансіонат-готель на 300 місць у м. Саки. Головний фасад. 1981 р.

(БДАНТД. Ф. 122. Оп. 1. Од. зб. 561. Арк. 5)

1.18. Пансіонат-готель на 300 місць у м. Саки. Загальномайданчикові роботи. 1981 р.

(БДАНТД. Ф. 122. Оп. 1. Од. зб. 558. Арк. 5)

1.19. Санаторій «Білорусія» у м. Алупка. Головний фасад. 1946 р.

(БДАНТД. Ф. 3. Оп. 1. Од. зб. 534. Арк. 1)

1.20. Санаторій «Гірське сонце» у Місхорі. План 1-го поверху. 1945 р.

(БДАНТД.  Ф. 3. Оп. 1. Од. зб. 528. Арк. 1)

1.21. Радехівський біохімічний завод. Генеральний план. 1988 р.

(БДАНТД. Ф. 92. Оп. 1. Од. зб. 11. Арк. 3)

 

1.22. Білоцерківська взуттєва фабрика. Загальномайданчикові роботи. Схема генплану. 1985 р.

(БДАНТД. Ф. 34. Оп. 1. Од. зб. 615. Арк. 1)

1.23. Білоцерківська взуттєва фабрика. Організація будівництва. Схема будгенплану. 1988 р.

(БДАНТД. Ф. 34. Оп. 1. Од. зб. 603. Арк. 1)

 

1.24. Перелік об’єктів обстеження. [З Матеріалів обстеження пам’яток архітектури м. Полтави]. 1960 р.
(БДАНТД. Ф. 91. Оп. 1. Од. зб. 635. Арк. 1)

1.25. Кадетський корпус. Південно-східний фасад, розріз, експлікація. [З Матеріалів обстеження пам’яток архітектури м. Полтави]. 1960 р.
(БДАНТД. Ф. 91. Оп. 1. Од. зб. 635. Арк. 11)

1.26. Собор Хрестовоздвиженського монастиря в м. Полтава. Південний фасад, план.
[З Матеріалів обстеження пам’яток архітектури м. Полтави]. 1960 р.
(БДАНТД. Ф. 91. Оп. 1. Од. зб. 635. Арк. 29)

   

2.1. Програма всесоюзного конкурсу на складання проекту будівлі Великого державного театру БРСР на 2250 осіб у м. Мінськ. 1934 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-47. Оп. 1. Од. зб. 461.  Арк. 2)

2.2. Карта фактичного матеріалу. Каскад на р. Прип’ять. Чорноморсько-Балтійський водний шлях. 1963 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-3. К. 1-317. Оп. 2. Од. зб. 39. Арк. 1)

2.3. Проміжний технічний звіт Південдіпроцементу «Дослідження роботи печі 4,5х170 м Кричевського комбінату з доведенням продуктивності до проектної потужності у перерахунку на фактичну вологість шламу». 1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-11. К. 3-2. Оп. 1. Од. зб. 704. Обкладинка)

2.4. Характеристика ланцюгової завіси печі що обертається. [З проміжного технічного звіту Південдіпроцементу «Дослідження роботи печі 4,5х170 м Кричевського комбінату з доведенням продуктивності до проектної потужності у перерахунку на фактичну вологість шламу»].  1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-11. К. 3-2. Оп. 1. Од. зб. 704. Арк. 15)

2.5. Перевірочний розрахунок роликоопор і бандажу на міцність. [З проміжного технічного звіту Південдіпроцементу «Дослідження роботи печі 4,5х170 м Кричевського комбінату з доведенням продуктивності до проектної потужності у перерахунку на фактичну вологість шламу»]. 1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-11. К. 3-2. Оп. 1. Од. зб. 705. Арк. 8)

2.6. Земля, що захоплюється валкоутворювачем. Фото. [З протоколу № 45-65. Розкидувач добрив роторного типу РУН-15А. Господарські випробування на полях радгоспу «Волма» Мінського району, колгоспу «Країна Рад» Пуховічського району, колгоспу ім. Калініна Червенського району]. 1965 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-21. К. 3-55. Оп. 1. Од. зб. 44. Арк. 17)

2.7. Мінський тракторний завод. Чавуноливарний цех. Технологічна пояснювальна записка. 1961 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-43. К. 1-152. Оп. 1. Од. зб. 1. Обкладинка)

2.8. План розташування обладнання Мінського тракторного заводу. Викопіювання з генплану. Центральний склад піску. 1961 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-43. К. 1-152. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 2)

2.9. План земельної ділянки, розташованої в районі Смоленського шосе й Клінічного селища, м. Вітебська, наданого для будівництва заводу сільськогосподарських машин. 1954 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-43. К. 1-150. Оп. 1. Од. зб. 10. Арк. 35)

2.10. Вітебський завод сільськогосподарського машинобудування. План, розрізи, показники. 1956 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-43. К. 1-150. Оп. 1. Од. зб. 14. Арк. 34)

2.11. Вітебський завод сільськогосподарського машинобудування. План м. Вітебська. 1955 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-43. К. 1-150. Оп. 1. Од. зб. 19. Арк. 1)

2.12. Вітебський завод сільськогосподарського машинобудування. Схема під’їзної залізничної колії. 1956 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-43. К. 1-150. Оп. 1. Од. зб. 21. Арк. 1)

2.13. Технологічна схема випарної установки фірми «Спейшим» у виробництві фосфорної кислоти. [Зі звіту про НДР УкрНДІхіммашу «Вивчення роботи імпортних випарних установок (обстеження імпортної вакуум-випарної установки «Спейшим» для випарювання екстракційної фосфорної кислоти у виробництві мінеральних добрив на Гомельському і Воскресенському хімкомбінатах»]. 1970 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-78. К. 3-22. Оп. 1. Од. зб. 14. Арк. 23)

2.14. Фотографії варіацій регулюючого клапану фірми «Мазонейлан». [Зі звіту про НДР УкрНДІхіммашу «Обстеження імпортної вакуум-випарної установки «Спейшим» для випарювання екстракційної фосфорної кислоти у виробництві мінеральних добрив на Гомельському і Воскресенському хімкомбінатах»]. 1970 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-78. К. 3-22. Оп. 1. Од. зб. 22. Арк. 9)

2.15. Схема випарного апарату. [Зі звіту про НДР УкрНДІхіммашу «Обладнання для виробництва нітрилу акрилової кислоти фірми «Асахі кемікл» (Японія) на Полоцькому ХК потужністю 50 тис. тон на рік»]. 1973 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-78. К. 3-22. Оп. 1. Од. зб. 113. Арк. 58)

2.16. Гродненський азотно-туковий завод. Існуюча функціонально-структурна схема підприємства (з урахуванням розширення). 1969 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-80. К. 1-223. Оп. 1. Од. зб. 17. Арк. 1)

2.17. Кресленик двомісного кокілю станини електродвигуна А02-3. [Зі звіту про НДР НДІСЛ «Комплекс науково-дослідних і експериментальних робіт зі створення технологічного процесу і високомеханізованих кокільних ліній для відливки чавунних деталей електродвигунів А02-3 і А02-4 на Могильовському заводі «Електродвигун»]. 1968 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-96. К. 3-52. Оп. 1. Од. зб. 42. Арк. 33)

2.18. Перекачувальна насосна станція пл. Міхалки. Нафтопровід Мозир – Броди – Ужгород. 1960 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-111. К. 1-126. Оп. 1. Од. зб. 582. Арк. 114)

2.19. Друга нитка нафтопроводу «Дружба» на ділянці Мозир – Броди. Схема траси із зазначенням замовників та виконавців робіт. 1972 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-111. К. 1-126. Оп. 1. Од. зб. 606. Арк. 129)

2.20. Друга нитка нафтопроводу «Дружба» на ділянці Мозир – Броди. Схема розвитку нафтепроводу. 1972 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-111. К. 1-126. Оп. 1. Од. зб. 608. Обкладинка)

2.21. Дісна-Вілейська водна система. Висотна схема розташування гідровузлів і водосховищ на річках Дісна, Березівка, Маргва, Сервеч, Вілія. 1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-114. К. 1-140. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 304)

2.22. Таблиця показників за варіантами водних систем. Вілейсько-Мінська водна система. Техніко-економічний звіт. 1964 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-114. К. 1-140. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 113)

2.23. Схема санітарного стану р. Свіслоч станом на липень 1963 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-114. К. 1-140. Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 37)

2.24. Головний виробничий комплекс камвольно-прядильної фабрики в м. Слонім. Внутрішньоцеховий транспорт. 1970 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-152. К. 1-231. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 80)

2.25. План з розміщенням технологічного обладнання фірми «Сант-Андреа» на камвольно-прядильній фабриці в м. Слонім. 1975 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-152. К. 1-231. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 4)

2.26.  Вітебський комбінат шовкових тканин. Техніко-економічний розрахунок на розширення обробного виробництва. Схема ситуаційного плану. 1989 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-152. К. 1-231. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 78)

2.27. Гідрографія Білорусії. [З науково-технічного звіту ВНДІВП та ВНДІГіМ «Розробити методику районування території за умовами регулювання запасів підземних вод і основи розрахунку системи штучного поповнення запасів підземних вод (на прикладі БРСР і УРСР)»]. 1970 р.

(ЦДНТА України. Ф. Р-213. К. 3-71. Оп. 1. Од. зб. 374. Обкладинка)

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2022