Про стан роботи зі зверненнями громадян у Центральному державному науково-технічному архіві України у 2018 році

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 проведено аналіз організації цієї роботи в ЦДНТА України за 2018 рік.

У ЦДНТА України ведеться журнальна реєстрація звернень громадян України, окремо іноземних громадян. Заведений і ведеться журнал обліку особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України. Також впроваджено електронний облік звернень громадян.

У ЦДНТА України формування справ за зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Звернення громадян у ЦДНТА України розглядаються з дотриманням строків їх розгляду. Питання, які порушувались у запитах громадян, були вирішені у термін до 15-ти днів (більшість у строк 5–7 днів). Порушень термінів розгляду звернень громадян у ЦДНТА України не зафіксовано.

Усі непрофільні звернення, згідно з Законом України “Про звернення громадян”, протягом 5 днів переслані до органів, що є уповноваженими у вирішенні питань, які були порушені у зверненнях, або заявникам надано відповідь про місцезнаходження документів.

Вимоги щодо порядку розгляду звернень окремих категорій громадян не порушувались, звернення будь-якого громадянина до архіву виконувалися негайно.

Наказом ЦДНТА України від 21.08.2018 р. № 72 затверджено оновлений графік особистого прийому громадян. Графік особистого прийому керівництвом ЦДНТА України розміщено у вестибюлі ЦДНТА України та оприлюднено на офіційному веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян» за посиланням http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/citizens-appeals-uk/hrafik-pryiomu-hromadian.

Керівництво ЦДНТА України здійснює особистий прийом громадян у приміщенні приймальні згідно з «Порядком організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному науково-технічному архіві України», затвердженим наказом ЦДНТА України від 28.04.2012 р. № 15.

Відомості щодо режиму роботи архіву, графіку особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України розміщено у вестибюлі архіву на спеціальному стенді, а також на веб-сайті архіву. Відомості про можливість отримання спеціальних консультацій від фахівців архіву розміщено на веб-сайті архіву. Відомості щодо графіку та порядку роботи читального залу розміщено на стендах у читальному залі та на веб-сайті архіву.

Згідно з наказом ЦДНТА України від 05.09.2018 р. № 77 у ЦДНТА України створено телефон «Гаряча лінія», затверджено графік його роботи. Заведено журнал ведення обліку повідомлень громадян. На телефон «Гаряча лінія» за період його функціонування звернень не надходило. Потребує оновлення склад групи, яка проводить чергування.

У ЦДНТА України аналітична робота проводиться при підготовці квартальних, піврічних та річних звітів, при розробці річних планів роботи, а також при підготовці аналітичних звітів про роботу із запитами та зверненнями громадян для Укрдержархіву, доповідей на колегію архіву.

На засіданнях колегії ЦДНТА України два рази на рік розглядаються питання про стан роботи із зверненнями громадян в Центральному державному науково-технічному архіві України.

Робота із зверненнями громадян планується у річному плані розвитку архівної справи. При складанні планів роботи із зверненнями громадян враховуються показники бюджету робочого часу, планові показники обсягів та видів робіт.

ЦДНТА України подає аналітичну інформацію Укрдержархіву України відповідно до вимог абзацу 2 пункту 2 наказу Держкомархіву України від 26.02.2008 р. № 37 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права та звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

На офіційному веб-сайті ЦДНТА України розділи: «Інформуємо громадськість» (з рубриками: відповіді на запитання громадян, план заходів на 2018 рік, звіт про роботу за 2017 рік); «Звернення громадян» (з рубриками: нормативна база з виконання звернень громадян, графік прийому громадян,  телефон гарячої лінії, «Приязна адміністрація», звіт про роботу зі зверненнями громадян у 2017 році); «Доступ до публічної інформації» (з рубриками: нормативна база доступу до публічної інформації, Порядок складення та подання запитів на інформацію, форма запиту на інформацію, Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації, оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності, звіти про розгляд запитів на отримання інформації, використання публічних коштів); «Інтернет-приймальня».

Наприкінці року ЦДНТА України висвітлює результати відповідної роботи із зверненнями громадян на веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян».

Кількість запитів, що надійшли до ЦДНТА України з 1 січня по 31 грудня 2018 року – 58 (з них: соціально-правового-характеру – 5, тематичних – 50, персональних – 3, майнових – 0). З них виконано: із позитивним результатом – 19 з рекомендацією звернутися за місцем знаходження документів – 39.

Від іноземних громадян надійшло 5 запитів (з РФ, Ізраїлю, Німеччини).

Кількість осіб прийнятих на особистому прийомі керівництвом архіву – 0.

Звернень від пільгових категорій громадян не було.

Депутатські запити не надходили.

Відсотковий склад запитів соціально-правового характеру: про трудовий стаж та заробітну плату – 100 %.

Основні питання, що порушувалися у тематичних запитах: пошук відомостей про діяльність інженера О. І. Неровецького, астрометриста-картографа Б. П. Остащенко-Кудрявцева; пошук проектної документації на об’єкти капітального будівництва житлового та громадського призначення, генпланів Харкова, документів з проекту газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород; пошук конструкторської документації до проектів ЗАЗ-965 «Запорожець», автобусів ЛАЗ, луганських локомотивів, велосипедів та причепів, мас-спектрометра, залізничних кранів тощо; інформація щодо авторського права на предмети декорування станцій Київського метрополітену.

Скарг немає.

Відповідно до посадових обов’язків запити громадян виконують працівники відділу використання інформації документів. Згідно з наказом ЦДНТА України «Про затвердження безпосередніх виконавців, що виконують запити в ЦДНТА України» від 20.01.2017 р. № 7 за підготовку тематичних запитів юридичних та фізичних осіб, які потребують оформлення архівних довідок (копій, витягів) відповідає науковий співробітник Ожиганов Д. І.

У ЦДНТА України впроваджено комп’ютерну систему обліку звернень громадян та електронну реєстрацію запитів, а також контролю за вирішенням порушених у них питань.

Відповідно до наказу ЦДНТА України від 18.07.2011 р. № 69/ОД відповідальною особою з питань запитів на інформацію, що надходять до ЦДНТА України, у частині контролю виконання запитів на інформацію призначено начальника відділу використання інформації документів; заведено журнал обліку запитів на інформацію; розроблено Регламент виконання запитів на інформацію у ЦДНТА України; на підставі примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подання запитів на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 583 затверджено «Форму запиту на інформацію ЦДНТА України» та «Порядок складення та подання запитів на інформацію ЦДНТА України». На веб-сайті архіву створено спеціальну рубрику «Доступ до інформації», де розміщено порядок та форму запиту. Аналіз роботи із запитами на інформацію проводиться щоквартально.

У 2018 р. до ЦДНТА України надійшло 6 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від Голови Правління ГО «Центр генеалогічних досліджень, м. Київ» Новікова О. С.: щодо копій планів роботи архіву на 2018 рік за формами №№ 102, 103, 104; щодо копій планів розвитку архівної справи на 2018 рік за формою № 101; щодо організації протипожежної безпеки в ЦДНТА України; про організацію доступу до документів НАФ осіб з обмеженими фізичними можливостями (калясочників); про оцифрування документів (з переліками); про дотримання норм права, встановлених Порядком користування документами НАФ, що належать державі, територіальним громадам. Усі запити задоволено, запитувані копії та інформацію надано. Щодо відповіді на запит про оцифрування документів маємо схвальний відгук у соціальній мережі Facebook, у групі ГО «Центр генеалогічних досліджень, м. Київ» такого змісту: «На перших двох фото (додаються фото відповіді ЦДНТА України) відповідь директора архіву, який відповідально ставиться до виконання своїх обов’язків і зміг організувати облік і контроль у ввіреному йому архіві».

Під час виконання звернень та запитів громадян питань та труднощів стосовно Закону України «Про захист персональних даних» не виникало. У ЦДНТА України зареєстровано базу персональних даних «Звернення громадян».

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017