Звіт щодо організації роботи із запитами та зверненнями громадян у ЦДНТА України у 2019 році

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 проведено аналіз організації цієї роботи в ЦДНТА України за І півріччя 2019 року:

 1. «Графік особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України» оновлено наказом ЦДНТА України від 03.01.2019 р. № 02. Наказом ЦДНТА України від 28.04.2012 р. № 16 оновлено положення «Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному науково-технічному архіві України».

Відповідно до графіку, директор ЦДНТА України проводить прийом громадян три рази на тиждень. Виїзні прийоми громадян у ЦДНТА України не проводяться.

 1. З 2010 року у ЦДНТА України діє телефон «Гаряча лінія», затверджено графік його роботи (останній четвер місяця); наказом ЦДНТА України від 05.09.2018 р. № 77 оновлено склад відповідальних за його функціонування. Заведено журнал ведення обліку повідомлень громадян. На телефон «Гаряча лінія» за період його функціонування звернень не надходило.
 2. Навчальних семінарів та курсів підвищення кваліфікації з питань організації роботи із зверненнями громадян не проводилось через відсутність у цьому потреби.
 3. У ЦДНТА України аналітична робота проводиться при підготовці квартальних, піврічних та річних звітів, при розробці річних планів роботи, доповідей на колегію архіву.

На засіданнях колегії ЦДНТА України два рази на рік розглядаються питання про стан роботи із зверненнями громадян в Центральному державному науково-технічному архіві України. Піврічний звіт розглядався – 25.06.2019 р., річний – 24.12.2019 р.).

Звіт про організацію роботи із зверненнями громадян у ЦДНТА України за 2018 рік розміщено на вебсайті ЦДНТА України у розділі «Звернення громадян» за посиланнями: https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/citizens-appeals-uk/zvit-pro-robotu-zi-zvernenniamy-hromadian.

 1. ЦДНТА України висвітлює результати відповідної роботи із зверненнями громадян на вебсайті архіву у розділі «Звернення громадян».

Відповіді на найчастіші запитання громадян розміщено на вебсайті ЦДНТА України у рубриці «Інформуємо громадськість»: https://cdnta.archives.gov.ua/index.php/uk/inform-public-uk/vidpovidi-na-zapytannia-hromadian.

На офіційному вебсайті ЦДНТА України інформація розділів «Новини», «Анонси», «Виставки онлайн», «Розсекречені документи», «Послуги архiву», «Інформуємо громадськість», «Звернення громадян», «Доступ до публічної інформації» містять відомості з найактуальніших питань діяльності ЦДНТА України, що найбільш цікавлять громадськість.

У газеті «Слобідський край» (№ 95 за 03.12.2019 р.) опубліковано статтю головної наукової співробітниці відділу використання інформації документів Олени Мащенко «Ювілей першого та єдиного», у якій висвітлюються деякі факти з історії та діяльності архіву, приділено увагу запитам, які виконують його працівники.

 1. Загальна кількість запитів, що виконана у період з 1 січня по 31 грудня 2019 р. ЦДНТА України 52 (з них: соціально правового характеру – 13, тематичних – 36, персональних – 3, майнових – 0). З них виконано: вирішено позитивно –  20, надано роз’яснень – 32.

Від іноземних громадян надійшло 9 запитів: 7 з РФ (4 з них переслані Пенсійним фондом України), 1 – англомовний з Ізраїлю або США, 1 з США.

 1. Основна тематика соціально-правових та тематичних запитів, їх кількісний показник за тематикою: пошук проєктної документації зрошувальних систем (радгоспу “Есхар” Чугуївського району Харківської області та Кам’янської у Софіївському районі Дніпропетровської області); на об’єкти капітального будівництва житлового, громадського, культурного призначення (будівлі у м. Дніпро, Запоріжжя, Київ; розробок Харківського та Дніпропетровського відділень інституту УкрДІПРОУЗ та Харківського відділення інституту Міськбудпроект), промислові об’єкти (льонозавод у м. Калуш, Житомирський льонокомбінат, завод “Арсенал” у м. Київ); на об’єкти енергетики (Чигиринська АЕС, Канівська ГЕС); на об’єкти інфраструктури (залізнична колія Рудно-Підбірці Львівської залізниці); на картографічні матеріали Шишацького району та осушувальної системи в заплаві річки Псел тощо. Попитом користувалися документи стосовно об'єктів Донецької та Луганської областей (шахта “Південнодонбаська № 1”, Комунарський металургійний завод), об’єктів водної інфраструктури (канал Дніпро – Донбас, гідровузол на р. Сіверський Донець); інформації щодо затоплених населених пунктів (при будівництві Кременчуцького водосховища); за конструкторською документацією устаткування для збагачення вугілля (установка ОУ-1 розробки ДонВугІ).

Відсотковий склад соціально-правових запитів: трудовий стаж і заробітна плата – 100 %.

Надійшло 2 запити на публічну інформацію щодо роботи читального залу; про представників громадських організацій у складі дорадчих органів архіву.

 1. Кількість запитів, поданих громадянами на особистому прийомі керівництву та працівникам столів довідок: 5.

Поштою надійшло 25 запитів, засобами електронного зв’язку – 28.

 1. Повторне звернення надійшло від районного відділу обслуговування громадян у м. Харкові (сервісного центру) Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області щодо запиту про трудовий стаж та заробітну плату. Було надано роз’яснення, що такі запити є непрофільними для ЦДНТА України.
 2. Скарг не надходило.
 3. Строки розгляду звернень громадян не порушувалися.
 4. Звернень від жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки не надходило.
 5. З метою поліпшення пошуку витребуваних документів у 2019 р. проводилося поповнення каталогів в електронному вигляді; здійснювалося наповнення бази даних «Елфа»; оцифровано 100 % описів, усі описи викладено у спеціальний розділ «Описи в електронному виді» на офіційному вебсайті ЦДНТА України.

Працівниками ЦДНТА України проводиться ініціативне інформування щодо документів визначеної тематики, що зберігаються в архіві; роз’яснювальна робота щодо запобігання надходженню до архіву непрофільних запитів.

 1. У роботу ЦДНТА України впроваджено:

інструкцію «Організація роботи із зверненнями громадян (схвал. протоколом НМР ЦДНТА України від 18.04.2012 р. № 04; затв. наказом ЦДНТА України від 28.04.2012 р. № 16);

інструкцію «Організація надання архівної інформації особам з обмеженими фізичними можливостями у ЦДНТА України» (схвал. протоколом НМР ЦДНТА України від 30.11.2012 р. № 11), наразі триває робота з її оновлення відповідно до сучасних вимог.

 1. Відповідно до посадових обов’язків запити громадян виконують працівники відділу використання інформації документів – 2 працівника.

 

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2020