Інформація

щодо приведення у відповідність до параметрів, зазначених у Анкеті

учасника Всеукраїнського конкурсу “Приязна адміністрація”

 

 

1. Перелік послуг, які надаються ЦДНТА України,

з детально описаною процедурою їх надання.

 

1.1. Надання у користування документів до читального залу:

- реєстрація замовлення (листа) у секретаря директора;

- одержання резолюції директора архіву;

- виявлення необхідної інформації згідно довідкового апарату архіву;

- заповнення анкети дослідника;

- підготовка замовлення;

- виконання замовлення;

- видача документів у читзал;

- у разі необхідності виготовлення копій документів.

 

1.2. Видавання документів у тимчасове користування:

- реєстрація листа юридичної особи;

- одержання резолюції директора архіву;

- підбір документів згідно НДА;

- написання замовлення;

- оформлення акту видавання у тимчасове користування;

- фіксація виданих документів у книзі обліку.

 

1.3. Надання документів для копіювання, експонування на виставках, у телепередачах та інших засобах використання за межами архівної установи:

- резолюція директора архіву на замовлені;

- підбір документів;

- копіювання документів;

- внесення записів у книгу обліку видачі документів;

- у разі необхідності транспортування документів (у супроводі співробітника архіву).

 

1.4. Виготовлення копій документів з паперовими носіями:

- підготовка замовлення;

- передача документів у лабораторію архіву;

- виготовлення копій;

- засвідчування копій мокрою печаткою;

- реєстрація копій документів;

- у разі необхідності оформлення платних послуг юридичним та фізичним особам.

 

1.5. Надання юридичним та фізичним особам методичної та практичної допомоги з питань організації роботи з НТД:

- реєстрація листа;

- одержання резолюції директора архіву;

 

- детальне ознайомлення по суті питання;

- надання усної інформації;

- підбір нормативно-методичної літератури;

- роз’яснення по заданих питаннях;

- у разі необхідності підготовка довідки.

 

1.6. Підготовка довідок (фактографічних, біографічних, тематичних) по запитах юридичних та фізичних осіб:

- реєстрація запиту;

- одержання резолюції директора архіву;

- вивчення науково-довідкового апарату до документів архіву; літератури з бібліотечного фонду;

- підготовка замовлення;

- підбір документів;

- узагальнення інформації, підготовка довідки.

 

1.7. Погодження актів про вилучення до знищення документів Національного архівного фонду:

- реєстрація актів;

- вивчення наглядової справи;

- перегляд акту з метою перевірки правильності складання акту, посилань на статті “Переліку...”;

- підготовка висновку на ЕПК;

- протокольне оформлення;

- відправка рішення ЕПК юридичній особі;

- у разі погодження з юридичною особою застосовуються платні послуги.

 

1.8. Консультування з питань ведення обліку документів, забезпечення їх збереження та інших:

- реєстрація у книзі відвідувачів;

- усне консультування;

- у разі необхідності ознайомлення з науково-довідковим апаратом архіву.

 

 

2. Зразки документів та заяв, які необхідно заповнити

для отримання послуг у ЦДНТА України.

 

- листи юридичної особи на видачу документів у тимчасове користування;

- заява фізичної особи для роботи у читзалі;

- замовлення на видавання документів для користування;

- заява-анкета користувача;

- договір про надання платних послуг;

- акт видавання документів у тимчасове користування.

 

 

 

 

3. Відповіді на найбільш поширені питання щодо діяльності ЦДНТА України,

які ним надаються, зокрема, вартість платних послуг.

 

Питання: Як раціонально, найбільш швидше найти інформацію по темах, що цікавлять користувача.

Відповідь: Усне консультування найбільш досвідчених спеціалістів архіву, ознайомлення за науково-довідковим апаратом архіву, бібліотечним фондами зі складом і змістом документів, що зберігаються в архіві. Інформування користувача про можливість пошуку документів у фондах Держархівів областей.

 

Питання: В якій організації чи на якому підприємстві зберігається той чи інший документ профільний ЦДНТА України.

Відповідь: Необхідно вивчити історичні довідки юридичних осіб, “Переліки НТД, що підлягають передачі на державне зберігання”. При необхідності зателефонувати в організацію.

 

Питання: Дії юридичних осіб, незалежно від форм власності, при ліквідації?

Відповідь: Провести експертизу цінності документів з метою віднесення її до складу НАФ з подальшою передачею до ЦДНТА України.

 

Питання: Як організувати роботу структурного підрозділу, що відповідає за роботу з науково-технічною документацією.

Відповідь: Необхідно вивчити законодавчу та нормативну базу з цього питання.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023