Директор ЦДНТА України
Балишев Марат Артурович
e-mail: [email protected]
Тел.: (057) 731-25-67

Здійснює керівництво діяльністю ЦДНТА України. Забезпечує виконання закріплених за архівом напрямів роботи щодо реалізації державної політики у сфері формування НАФ; використання інформації та користування документами, додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;  забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду; створення та оцифрування довідкового апарату; створення страхового фонду та фонду користування; ремонту та реставрації документів.

Біографічна довідка:

Спеціальність: історія – «історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін» (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна);

державне управління – «керівник державних інституцій» (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України);

кандидат історичних наук – «07.00.07 – історія науки і техніки» (Центр дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України).

В ЦДНТА України працює з березня 2001 р. (науковий співробітник, старший науковий співробітник, начальник відділу використання інформації документів, заступник директора, директор).

Автор понад 130 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій у галузі археографії та архівної евристики, історії астрономії, історії науки і техніки, в т.ч. семи науково-довідкових видань та двох монографій.

Член Спілки архівістів України.
Член Української астрономічної асоціації.
Член Міжнародного астрономічного союзу (комісія № 41 – історія астрономії).
Член Ради Асоціації випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Coogle Sсholar

ORCID

Researchgate


Заступниця директора - головна зберігачка фондів ЦДНТА України
Коваль Юлія Юріївна
Тел.: (057) 731-25-67 
 
Здійснює організаційно-методичне керівництво відділом забезпечення збереженості документів, відділом формування НАФ та діловодства.
 

Заступниця директора ЦДНТА України
Алєксєєнко Анна Олександрівна
Тел.: (057) 731-25-67

 

Здійснює організаційно-методичне керівництво відділом використання інформації документів, сектором інформаційних технологій.

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2023