Функції, повноваження, завдання та права ЦДНТА України зафіксовані у "Положенні про Центральний державний науково-технічний архів України", затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 21.05.2012 р. № 758/5, із змінами відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2016 р. № 3914/5. 

З Положенням можна ознайомитися на веб-порталі "Архіви України" за посиланням:

http://www.archives.gov.ua/Law-base/Minjust/cdnta_2016.pdf

 

Історія

 • з 1969 року - Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР Архівного управління при Раді Міністерства УРСР, м. Харків;
 • з 1974 року - Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР, м. Харків;
 • з 31 липня 1992 року - Центральний державний науково-технічний архів України Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, м. Харків;
 • з березня 1999 року - Центральний державний науково-технічний архів України Головного архівного управління України, м. Харків;
 • з грудня 1999 року - Центральний державний науково-технічний архів України Державного комітету архівів України, м. Харків;
 • з грудня 2010 року - Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби України, м. Харків.

Фонди (станом на 01.07.2019)

 • 256 архівних фонди, з них 24 фонди особового походження.
 • 1074 комплексів науково-технічної документації.
 • 605 688 одиниць зберігання за 1891–2016 рр.

Архів зберігає документацію об'єктів капітального будівництва і промислового виробництва, технологічних процесів, наукових розробок організацій та підприємств провідних галузей народного господарства України: енергетики, металургії, вугільної, газової, нафтової, хімічної промисловості, автомобільного, тракторного, сільськогосподарського, важкого і транспортного машинобудування, архітектури. Серед них: гідроелектростанції Дніпровського каскаду (Дніпровська, Каховська, Кременчуцька ГЕС), теплові електростанції (Миронівська, Придніпровська, Запорізька ГРЕС); проекти "Запоріжсталі", Дніпропетровського, Донецького, Жданівського, Ново-Краматорського та інших металургійних заводів, Рачинського гірничо-металургійного і Лисичанського хімічного комбінатів, Київського метрополітену і шахт Донбасу, Одеського морського і Київського річкового портів, проект забудови Хрещатика в м. Києві і будівництво мікрорайонів житлових масивів у м. Ташкенті після землетрусу 1966 р., проекти будівництва доменних мартенівських печей, ліній електропередач, газопроводів тощо.

Значна частина комплексів документів містить конструкторсько-технологічну документацію: проекти паровозів і тепловозів Луганського тепловозобудівного заводу, тракторів Харківського тракторного заводу, автомобілів і автобусів Кременчуцького і Львівського автозаводів, зернових і вугільних комбайнів, дорожніх машин, верстатів та ін.

В архіві зберігаються, зокрема, такі фонди особового походження: академіка архітектури О. М. Бекетова, інженера В. П. Тихомирова, члена-кореспондента Академії наук, народного архітектора України А. І. Заварова, астрометриста і картографа, доктора фізико-математичних наук Б. П. Остащенка-Кудрявцева, конструктора і винахідника в галузі будівництва енергетичних об’єктів Я. Л. Кранцфельда , професора, вченого в галузі прокатного виробництва І. С. Тришевського та ін.

Джерелами комплектування є науково-технічні архіви 235 установ. Документи прийнято на зберігання від 248 фондоутворювачів.


Довідковий апарат

Описи

 • 1253

Каталоги

 • об'єктний
 • систематичний

Картотеки

 • комплексів;
 • галузей;
 • проектів;
 • фондів

Огляди

Довідники по регіонах України

 • Научно-производственный г. Харьков в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): справочник-путеводитель / ЦГНТА Украины. Харьков, 1997.
 • Научно-производственный г. Киев и Киевская область в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): справочник-путеводитель / ЦГНТА Украины. Харьков, 1998.
 • Производственно-экономический Донбасс в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель / ЦГНТА Украины. Харьков, 1999.
 • Производственно-экономический Крым в фондах ЦГНТАУ (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель / ЦГНТА Украины. Харьков, 2001.
 • Київський Хрещатик у фондах ЦДНТА України та їх автори: довідник / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова. Харків, 2013.

Галузеві огляди

 • Станкостроение Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1994.
 • Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1996.
 • Транспорт Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1997.
 • Угольная промышленность Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1998.
 • Энергетика Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1999.
 • Чорна металургія : міжфондовий галузевий тематичний огляд документів ЦДНТА України / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко (керівник); А. А. Агішева, Г. С. Голубкіна (відп. вик-ці). Харків, 2013. 
 • Розвиток ливарного виробництва на вітчизняних металургійних комбінатах у XX ст.: міжфондовий огляд / ЦДНТА України; А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов (відп. вик-ць). Харків, 2016.

 Міжархівні довідники

 • Межархивный справочник по документам ЦГНТА Украины и РГАНТД, г. Самара.
  Раздел: Черная металлургия (проектная документация). Вып. 1 / ЦГНТА Украины. Харьков, 1995.
 • Химическое производство Украины (проектная и конструкторско-технологическая документация) по материалам РГАНТД, г. Самара и ЦГНТА Украины: межархивный справочник. Вып. 2 / ЦГНТА Украины. Харьков, 1996.

Тематичні огляди

 • Тематическая подборка по документам ГАФ ЦГНТА: Объекты России
  Раздел: Черная металлургия (проектная документация) / ЦГНТА Украины. Харьков, 1994.
 • Книга памяти. Трудовая Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1996.
 • До історії енергетики в Україні: 50-річчя будівництва Каховської ГЕС: тематичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 2006.
 • До історії розвитку Донецького економічного району: тематичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 2007.
 • Розвиток проектування об’єктів атомної енергетики в Україні: за документами ЦДНТА України : тематичний огляд / ЦДНТА України; уклад. О. Є. Дождьова. Харків, 2011.
 • Території, затоплені в результаті будівництва гідроелектростанцій (за проектною документацією комплексу 1-4 фонду Р-3 ЦДНТА України): тематичний огляд / ЦДНТА України; уклад. Г. С. Голубкіна. Харків, 2011.
 • Розвиток доменного виробництва у XX столітті за документами ЦДНТА України (1930–1980 рр.) : тематичний огляд / ЦДНТА України; уклад. А. А. Агішева. Харків, 2013.
 • До історії облаштування, впорядкування і використання ресурсів штучних водоймищ України у ХХ ст.: огляд документів ЦДНТА України / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко (керівник), О. Є. Дождьова (відпов. вик-ць). Харків, 2014.
 • Розвиток виробництва транспортного металу за документами фонду Р-13 Український науково-дослідний інститут металів : тематичний огляд / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Ю. Ю. Коваль (відп. вик-ць). Харків, 2015. 
 • Проекти мостів та мостових переходів у фондах ЦДНТА України : міжфондовий огляд документів    / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. І. Барикіна (відп. вик-ць).  Харків, 2015. 
 • Науково-дослідні роботи з контролю якості металевої продукції за документами фонду Р-13 Український науково-дослідний інститут металів»: тематичний огляд / ЦДНТА України, уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов (відп. вик-ць). Харків, 2017.

 Фондові огляди

 • Личный фонд академика архитектуры, проф. А. Н. Бекетова: реферативно-аналитический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1995.
 • Личный фонд проф. ХГУ, д.б.н. А. М. Матвиенко (1910–1994): реферативно-аналитический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1997.
 • Особовий фонд проф. ХДУ, д.б.н. Ю. М. Прокудіна (1911–1992): реферативно-аналітичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 1999.
 • Украинский научно-исследовательский углехимический институт («УХИН»): реферативно-аналитический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 2000.
 • Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров (УкрНИИО) и Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов (УкрНИИСМИ): реферативно-аналитический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 2002.
 • Особовий фонд астрометриста-картографа, проф. Б. П. Остащенко-Кудрявцева: реферативно-аналітичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 2005.
 • Особовий фонд архітектора В. Г. Маєвської (1929 р.н.): реферативно-аналітичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 2006.
 • Український науково-дослідний інститут металів (УкрНДІмет) : реферативно-аналітичний огляд архівних документів ЦДНТА України / ЦДНТА України; А. А. Агішева, А. О. Алєксєєнко (кер-к роботи, відп. вик-ць), М. А. Балишев (наук. кер-к теми), Г. С. Голубкіна. Харків, 2012.
 • Фонд Р-241. Олександр Миколайович Істомін (1933–2005): реферативно-аналітичний огляд архівних документів / ЦДНТА України; А. О. Алєксєєнко (відп. вик-ць), М. А. Балишев (наук. кер-к теми). Харків, 2013.

Бібліотечний та довідково-інформаційний фонди

 • 3312 книг і брошур (станом на 01.01.2018)

У бібліотеці зосереджена література з історії науки і техніки, галузеві журнали, річні підшивки газет, є довідкові та бібліографічні видання.
Довідковий апарат бібліотеки - систематичний каталог.


Література

 

 • Агішева А. А.  Взаємодія ЦДНТА України зі ЗМІ як ефективний засіб поширення документів НАФ // Тези доповідей VIII Науково-технічної конференції НДІ мікрографії "Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду докуметації, перспективи розвитку та взаємодії" (21-22 травня 2015 р., м. Харків). - С. 64-65. 
 • Агішева А. А. Как это было:эпоха кинескопных телевизоров // Харьковские известия. - 2014. - 25.11. - № 142 (2894).
 • Агишева А. А. Концертний зал імені Глінки в архівних документах // Запорізька правда. – 2012. – 4 жовтня.
 • Агишева А. А. Наши инновации в пищевой промышленности // Харьковские известия. - 2014. - 18 жовтня. - № 126 (2878).
 • Агишева А. А. Парфюмерное искусство в творчестве Нины Зейской // Харьковские известия. - 2015. - 28.05. - № 62 (2971).
 • Агишева А. А. Развитие туризма на примере трудовой деятельности народного архитектора Украины Тамары Федотовны Панченко // Традиційна культура в умовах глобалізації: регіональні особливості та розвиток туризму: матер іали науково-практичної конференції 24-25 травня 2013 р. – Х., 2013. – С. 3–5 .
 • Агішева А. Чорний Мочар: як воно було і що з того маємо // Новини Закарпаття. - 2015. - 03.03.
 • Alekseenko A. Oral history of science and technology in the archives: Design of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine  //  International Conference Oral History In Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges And Specificity (17th -18th September 2015 ). – University of Lodz, Poland, 2015. – p. 15.
 • Alekseenko A. The History of the Central State Scientific and Technical Archives of Ukraine (CSSTA of Ukraine) // Atlanti. – Vol. 23(2013). – N. 1. – P. 265–268.
 • Алексеенко А. А. Впервые в Европе // Слобода. – 2004. – 5 листопада.
 • Алексеенко А. Гордость Харькова, безопасность страны [К юбилею Украинского научно-исследовательского института огнеупоров имени А. С. Бережного] // Харьковские известия. – 2017. – 4 ноября.
 • Алексеенко А. А. Документы по истории науки, техники и архитектуры Республики Беларусь в фондах Центрального государственного научно-технического архива Украины: перспективы и возможности их изучения // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение . – Ч . 2 . –Минск : БелНИИДАД, 2013. – С. 7 –10
 • Алексеенко А. Жизнь архива на пороге веков (как встречает 100-летие архивной системы Украины ЦГНТА Украины) // Харьковские известия. – 2017. – 02 декабря.
 • Алексеенко А. А. Жилье для белых медведей // Вечерний Харьков. – 2005. – 2 октября.
 • Алексеенко А. А. Использование документной информации НТД при изучении истории шахтного строительства в Донбассе // Матеріали 11-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки". – К., 2012. – С. 112–115
   Алексеенко А. А. К истории деятельности Института монокристаллов (по документам Центрального государственного научно-технического архива Украины //  UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2015. – № 1. – С. 38–51.
 •  Алексеенко А. А. На ниве архивного дела. К 45-летию ЦГНТА Украины // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2014. – № 4. – С. 32.
 • Алексеенко А. А. На страже водных ресурсов Харькова и страны // Харьковские известия. – 2016. – 19 апреля.
 • Алексеенко А. А. Наши АТС были первыми // Вечерний Харьков. – 2004. – 2 ноября.
 • Алексеенко А. А. Ответы на запросы времени. // Харьковские известия.  – 2015. – 13 января.
 • Алексеенко А. Промышленные кристаллы: место рождения – Харьков // Харьковские известия. –  2015. –  10 февраля.
 • Алексеенко А. Творцы науки о металле // Харьковские известия. – 2013. – 7 ноября.
 • Алексеенко А. А. Харьков – колыбель отечественного тракторостроения: по документам Центрального государственного научно-технического архива Украины // Темп. – 2014. – 19 мая.
 • Алексеенко А. А. Харьков – первая столица Украины: решение жилищной проблемы // Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Матеріали науково-практичної конференції (20 квітня 2004 р.). – Ч.1. – Х.: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2004. – С. 42–48.
 • Алексеенко А. А. Что нам стоит Снежков построить // Главное. – 2011. – 22 января.
 • Алєксєєнко А. О. Архівна науково-технічна документація для студентів ХДТУБА // Будівельник. – 2009. – травень.
 • Алєксєєнко А. О. Архівно-вузівське партнерство: співпраця ЦДНТА України та НАУ ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" // За авиакадры. – 2010. – июнь-июль (к 80-летию ХАИ)
 • Алєксєєнко А. О. Вивчення минулого задля розвитку майбутнього // Харьковские известия. – 2015. – 17 грудня.
 • Алєксєєнко А. О. День архівної інформації для студентів сантехнічного факультете ХДТУБА // Будівельник. – 2009. – грудень.
 •  Алєксєєнко А. О. Джерела до вивчення історії науки, промисловості та архітектури Одеси у фондах Центрального державного науково-технічного архіву України // Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2 . Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. – Одеса, 2016. – С. 25–29.
 • Алєксєєнко А. Джерелознавчий аналіз архівного фонду особового походження Я. Л. Кранцфельда в аспекті вивчення біографії фондоутворювача (за документами ЦДНТА України) // Спадщина Григорія Квітки-Основяненка в оцінках сучасників. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики» (до 240-річчя від дня народження Г. Ф. Квітки-Основ’яненка) (29 листопада 2018 р., м. Харків). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. С. 65–75.
 • Алєксєєнко А. О. Діяльність читального залу Центрального державного науково-технічного архіву України у контексті змін інформаційного попиту: узагальнений портрет сучасного користувача // Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2017. – С. 56–61.
 • Алєксєєнко А. О. До історії Харківського телебачення // Харківський університет. – 2012. – № 6. – 27 квітня.
 • Алєксєєнко А. О. Документальні комплекси ЦДНТА України як джерело для вивчення подій історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 р. // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодх вчених (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 29 квітня 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 19–20.
 • Алєксєєнко А. О. Документи до історії Запорізького титаномагнієвого комбінату в Центральному державному науково-технічному архіві України // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2016 р.). – К., 2016. – С. 3–6. 
  Алєксєєнко А. О. Дякуємо за неоцінні дарунки // Харківський університет. – 2012. – № 14. – 30 жовтня.
 • Алєксєєнко А. О. Екскурсія в архівній установі: особливості та методика проведення (досвід екскурсійної діяльності Центрального державного науково-технічного архіву України) // VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми. Матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року / Укл. О. Г. Павлова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 51–59.
 • Алєксєєнко А. О. Інтеграція архівних ресурсів у світову цифрову мережу: напрацювання ЦДНТА України щодо публікації електронних образів архівних документів // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі: матеріали   XV всеукр. наук.-практ. конф. 11 жовтня 2012 р. – Х.: Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 258–264.
 • Алєксєєнко А. О. Інтеграція науково-дослідної документації з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України у світовий інформаційний простір: напрацювання та перспективи // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.). – К., 2016. – С. 464–466.
 • Алєксєєнко А. О. Інтернетизація документної сфери: впровадження електронних комунікацій у діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.  – Х., 2011. – С. 331–335
 • Алєксєєнко А. О. Історичні аспекти розвитку вітчизняного тракторобудування за конструкторськю документацією Центрального державного науково-технічного архіву // Матеріали 13-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Коростень, 16–18 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 4–7.
 • Алєксєєнко А. О.  Комп'ютеризація читального залу ЦДНТА України: надання користувачам інформації в електронному вигляді // Тези доповідей VIII Науково-технічної конференції НДІ мікрографії "Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду докуметації, перспективи розвитку та взаємодії" (21-22 травня 2015 р., м. Харків). - С. 65-66.
 • Алєксєєнко А. О. Краєзнавча інформація у звітах про науково-дослідні роботи Всесоюзного науково-дослідного інституту з охорони вод (з фонду Центрального державного науково-технічного архіву України) // Культурна спадщина Слобожанщини. – Число 32. – Х., 2016. – С. 30–34.
 • Алєксєєнко А. О. Наукові досягнення Українського НДІ вогнетривів імені А. С. Бережного (аналіз документів фонду Р-15 Центрального державного науково-технічного архіву України) // Матеріали 16-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Київ, 5 – 7 жовтня 2017 р.). – К., 2017. – С. 16–20.
 • Алєксєєнко А. О. Національний архівний фонд України на непідконтрольних територіях: проблеми збереження науково-технічної документації історико-культурного значення // VIII Луньовські читання. Проблеми збереження музейних колекцій. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 58–65.  
 • Алєксєєнко А. Особливості експонування науково-технічної документації під час проведення виставкових заходів // Пам’ятки : археографічний щорічник. – К., 2011. – Т. 12. – С. 60–69.
 • Алєксєєнко А. Пам’ять про архітектуру авангарду, збережена у документах Центрального державного науково-технічного архіву України // Регіональний вимір архітектури авангарду: Україна і Європа: тези міжнародн. конференції 18–20 квіт. 2018 р., м. Харків. С. 69–70.
 • Алєксєєнко, А. О. Перетворення традиційних архівних послуг на інтернет-сервіси: стан та перспективи впровадження (досвід Центрального державного науково-технічного архіву України) / А. О. Алєксєєнко // Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї:  інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – С. 105–110.
 • Алєксєєнко А. О. Праці Українського науково-дослідного вуглехімічного інституту як джерело до вивчення розвитку вітчизняної коксохімії // Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Львів, 08–10 жовтня 2015 р.). – К.; .Льв ів , 201 5 . – С. 3–6 .
 • Алєксєєнко А. О. Проектування Нової Каховки:аналіз інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву України // Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції з міжнародною участю (14 – 15 вересня 2017 р.). – Каховка – Херсон: Гілея, 2017. – С.  14–16.
 • Алєксєєнко А. Публікація електронних образів архівних документів: основні принципи (з досвіду роботи ЦДНТА України) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2012. – Т. 20. – С. 132–136.
 • Алєксєєнко А. О. Робота з науково-технічною документацією в державних архівних установах України // Харківський архівіст. – 2009 – № 1. – С. 32–35.
 • Алєксєєнко А. О. Розв’язання актуальних питань при роботі з НТД в умовах сучасного державного архіву: спільний проект обговорення співробітниками Центрального державного науково-технічного архіву України та Державного архіву Харківської області // Харківський архівіст. – 2009. – № 2. – С. 30–33.
 • Алексеенко А. С «Украиной» в сердце Харькова (документы о проектировании киноконцертного зала «Украина» из фонда ЦГНТА Украины) // Харьковские известия. – 2018. – 02.08.
 • Алєксєєнко А. О. Сніжків у архівних документах // Сільські новини. – 2011. – 15 березня.
 • Алєксєєнко А. О. Співпраця ЦДНТА України та НДІмікрографії у сфері інформатизації архівної справи // XI Науково-технічна конференція НДІмікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії»: тез доповідей (м. Харків, 17–18 травня 2018 року). Харків, 2018. С. 49–50.
 • Алєксєєнко А. О. Сучасні вимоги до оформлення експозиції науково-технічної документації при проведенні архівних заходів // VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості (до 60-річчя заснування Пархомівського музею імені А. Ф. Луньова) : Матеріали науково-практичного семінару 27 березня 2015 р. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 8–16.
 • Алєксєєнко А. О. Фонди Центрального державного науково-технічного архіву України з науково-дослідною документацією: особливості формування та інформаційна наповненість // Бібліотека. Наука. Комунікація. : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. Ч. 2. – К., 2015. – С. 59–61.
 • Алєксєєнко А. ОФонд Р-32 Всеукраїнський державний трест проектування цивільного будівництва «Укрцивільбудпроект» (м. Харків: історія створення та склад документів // Культурна спадщина Слобожанщини : зб. наук. статей. Число 35. – Харків, 2017. – С. 75–78.
 • Алєксєєнко А. Центральний архів у Харкові: територіальний фактор у створенні та діяльності ЦДНТА України // Харківський архівіст 2017 р.: Науково-інформаційний вісник / Державний архів Харківської області. – Харків, 2018. – С. 48–51.
 • Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Архіви – зберігачі історії науки і техніки: інституціоналізація в Україні архівного зберігання науково-технічної документації // Архіви України. – 2017. – Вип. 5–6 (310–311). – С. 151–161.
 • Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Використання науково-технічної документації при дослідженні історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. // Архіви України. – 2010. – Вип. 2 (268). – С. 89–99.
 • Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Комплексний науково-святковий івент на тему: "Архівна справа сьогодні: з вічності у майбуття" // Архіви України. – 2017. – Вип. 5–6 (310–311). – С. 84–89.
 • Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Міжнародний круглий стіл “Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика) // Архіви України. – 2018. – Вип. 2–3 (313–314). – С. 248–260.
 • Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Науково-технічна документація про господарське становище Кримської області у складі УРСР (1954–1991) (огляд джерел із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України) // Архіви України. – 2017. – Вип. 2 (307). – С. 103–113.
 • Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Праці харківських науковців в евакуації (із фондів Центрального державного науково-технічного архіву України) // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2015. – № 2. – С. 66–75.
 • Алєксєєнко А. О., Балишев М. А., Коваль Ю. Ю. Першому мікроавтомобілю України – 55 років (архівні кресленики з проекту ЗАЗ-965 «Запорожець» // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2015. – № 4. – С. 32–37.
 • Алєксєєнко А. О., Балишев М. А., Ларін А. О. До історії тепловозобудування в Україні (за документами ЦДНТА України // Матеріали 16-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Київ, 5 – 7 жовтня 2017 р.). – К., 2017. – С. 12–15.
 • Алєксєєнко А. О., Білостоцький М. О. День архівної інформації для студентів сантехнічного факультету ХДТУБА // Будівельник. – 2009. – Грудень.
 • Алєксєєнко А. О., Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. С., Чижова О. В. Відкрита дискусія «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів» (6 грудня 2018 р., м. Київ) // Архіви України. – 2018. – Вип. 5–6 (316–317). – С. 210–219.
 • Алєксєєнко А., Дождьова О. Культурно-видовищні споруди 1920-1930-х // Пам'ятки України: історія та культура. - 2014. - № 12 (грудень). - С. 58-65.
 • Алєксєєнко А., Дождьова О. Повоєнний Хрещатик: маловідомі факти з архівів // Пам'ятки України: історія та культура. - 2014. - № 5 (травень). - С. 36-41. 
 • Алєксєєнко А. О., Миргород Н. В. Роки війни і відбудови: Історичні нариси за документами ЦДНТА України. – Х.: Колорит, 2006. – 117 с.
 • Алексеенко А. А., Ожиганов Д. И. Информационное письмо как способ популяризации документов ЦГНТА Украины // XI Науково-технічна конференція НДІмікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії»: тез доповідей (м. Харків, 17–18 травня 2018 року). Харків, 2018. С. 51–52.
 • Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О. І. Алтухова, С. І. Андросов, Л. С. Анохіна та ін.; ред. кол. О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг, Л. А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України.– К., 2000. – С. 41–42.
 • Балишев М. А. 90-річчя від дня створення архівної системи України // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2007. – № 3. – С. 57.
 • Балишев М. А.  Архівіст - архівісту. До ювілею Євгена Семенова // Архіви України. – 2018. – Вип. 1 (312). – С. 223–225.
 • Балишев М. А. Архівній системі України – 90 років // Харьковские известия. – 2007. – № 91. – 4 вересня.
 • Балишев М. А. Виставкова діяльність ЦДНТА України у першому піврічі 2008 р. // Харківський архівіст. – 2008. – № 1. – С. 31–34.
 • Балишев М. А., Голубкіна Г. С. Фонд особового походження О. М. Бекетова у Центральному державному науково-технічному архіві України (до 155-річчя від дня народження зодчого) // Архіви України. – 2017. – Вип. 3–4 (308–309). – С. 130–139.
 • Балишев М. А. «Звіти про НДР» періоду 1941–1945 рр. з фондів Центрального державного науково-технічного архіву України як фактологічна база з історії війни // Архіви України. – 2005. – № 1-3. – С. 90–100.
 • Балишев М. А. Науково-технічна документація ЦДНТА України як джерело до вивчення історії Китаю // Студії з архівної справи та документознавства. – 2008. – Т. 16. – С. 61–64.
 • Балишев М. А.   Ще раз про архіви: небайдужим серцем // UNIVERSITATES . Наука и Просвещение. – 2010. –   № 4 . – С. 23 .
 • Балишев М. А., Алєксєєнко А. О. Репрезентативність фонду "Український науково-дослідний інститут металів" у Центральному державному науково-технічному архіві України для дослідження розвитку металургії в Україні  // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 80–86.  
 • Балишев М. А., Балишева О. В. Звіт про науково-дослідну роботу (НДР) як вид документа та об'єкт архівного опрацювання // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 8. – 2006. – С. 126–132.
 • Балишев М. А., Балишева О. В., Алєксєєнко О. А. До історії міста Харкова: будівництво, промисловість, наука / Науково-довідкове видання. – Х.: СПДФО Яковлєва, 2004. – 96 с.: іл.
 • Балишев М. А., Барикіна О. І. Галузеві промисловості Російської Федерації в документах ЦДНТА України. 1934-1945 рр. Історико-технічний огляд // Переяславская рада и гармонизация украинско-российских отношений на современном этапе: Сборник научных трудов. – Х.: НТУ "ХПИ", 2007. – С. 340–345.
 • Балишев М. А., Мащенко О. М. Харківський університет: історичний екскурс за архівними документами. – Х.: СПДФО Яковлева Г. Г., 2004. – 202 с.
 • Балишева О. В. Академік архітектури О. М. Бекетов і Крим (за документами особового фонду Центрального державного науково-технічного архіву України) // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – Т. 3. – С. 124–126.
 • Балишева О. В. Життєве кредо славетного харків'янина // Культура і життя. – 2007. – № 36. – 5 вересня.
 • Балишева О. В. Інформація про виставку документів особового фонду О. М. Бекетова в Харківському художньому музеї // Архіви України. – 1994. – № 1–6. – С. 91.
 • Балишева О. В. Наукове та творче спілкування ЦДНТА України з музейним комплексом ХНАМГ // AKADEMIA. – 2007. – 29 квітня.
 • Балишева О. В. О. М. Бекетов і судове відомство // Vivat lex! – 2006. – 5 квітня.
 • Балишева О. В. Підготовка галузевих тематичних оглядів науково-технічної документації // Архіви України. – 1995. – №4-6. – С. 88–91.
 • Балишева О. В. У ЦДНТА України // Вісник Державного комітету архівів України. – 2001. – Вип. 1 (5). – С. 56.
 • Балышев М. А. А война была завтра… // Слобода. – 2003. – № 67. – 22 серпня.
 • Балышев М. А. А. Н. Бекетов в истории города Харькова // Объектив-Но. – 2003. – № 22. – 29 травня – 10 червня.
 • Балышев М. А. Автор проектов для дороги // Южная магистраль. – 2003. – № 24. – 13 червня.
 • Балышев М. А. Алексей Николаевич Бекетов // Слобода. – 2005. – № 14. – 18 лютого.
 • Балышев М. А. В бой шли не только железнодорожники // Слобода. – 2003. – № 74. – 16 вересня.
 • Балышев М. А. Звездочет харьковской долготы (к 130-летию со дня рождения Б. П. Остащенко-Кудрявцева) // Харьковские известия. – 2007. – № 42. – 15 травня.
 • Балышев М. А. История Харьковского университета в архивных документах // Проблеми історії та археології України. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з'їзду в м. Харкові 25–26 жовтня 2002 року. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – С. 187–189.
 • Балышев М. А. Как в нашем городе начиналась электроэнергетика // Слобода. – 2003. – № 46.
 • Балышев М.А., Ларин А.А., Горелова С.А. Устные источники как фактографическая база для проведения историко-научных исследований // Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Львыв, 08–10 жовтня 2015 р.). – К.; Львів , 201 5 . – С. 27 – 29 .
 • Балышев М. А. Неизвестный А. Н. Бекетов (Заметки к историко-биографическому очерку) // Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Матеріали науково-практичної конференції (20 квітня 2004 р.). – Ч. 2. – Х.: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2004. – С. 42–48.
 • Балышев М. А. Новая жизнь архива // Слобода. – 2005. – № 48. – 17 червня.
 • Балышев М. А. Отложен на неопределенное время // Слобода. – 2003. – № 44. – 3 червня.
 • Балышев М. А. Харьков – Курск. Далее везде // Слобода. – 2004. – № 42. – 25 травня.
 • Балышев М. А. Час еще не пробил // Слобода. – 2001. – № 69. – 31 серпня.
 • Балышев М. А., Балышева Е. В. Храм и вера Алексея Бекетова // Слобода. – 2003. – 8 квітня.
 • Балышев М. А., Белостоцкий Н. А. Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев. Документально-биографический очерк // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2005. – № 3. – С. 46–57.
 • Балышев М. А., Псарев В. А., Шкуратов Ю. Г. Николай Николаевич Евдокимов. Документально-биографический очерк // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2006. – № 1. – С. 44–54.
 • Балышева Е. В.   Архитектор Алексей Бекетов и Кр ым // Южная столица. – 2010. – 05 ноября.
 • Балышева Е. В. А. Н. Бекетов и Крым (в период с 1915 г. по 1922 г.) // UNIVERSITATES. Архив. – 2011. – № 3. – С. 22–35
 • Балышева Е. В. «...Дать человеку больше телесного и душевного покоя»: Заметки архивиста // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2009. – № 4. – С. 68–82.
 • Балышева Е. В. Для девиц из духовного звания // Белогодские известия. – 2008. – 19 апреля.
 • Балышева Е. В. Заваров Алексей Иванович // Люди пытливой мысли (по архивным документам). – Самара: Российский государственный научно-технический архив, 1994. – С. 80–88.
 • Балышева Е. В. История строительства здания Судебных установлений в г. Харькове // Правосудие – это мы / Юридический альманах. – Х.: Информационно-правовой центр "Ксилон", 2000. – С. 16–20.
 • Балышева Е.   В. Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры
 • А. Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бекетовых (1885–1941 гг.) – Харьков: Терра, 2002. – (Труды ЦДНТА Украины).
 • Балышева Е. В. К истории создания электротехнического факультета // Політехнік. – 2006. – 21 червня.
 • Балышева Е. В. Коммерческий институт в Харькове. К истории создания и строительства здания: 1911–1915 гг. // Дайджест-Е. Шаг в историю. – № 5. – С. 2.
 • Балышева Е. В. Неизвестные страницы об известном человеке. В канун 150-летия академика А. Н. Бекетова // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2010. – № 4. – С. 57.
 • Балышева Е. В. Проекты А. Н. Бекетова // Городская газета. – 2001. – № 1. – 4 января.
 • Балышева Е. В., Казначевская Л. М., Балышев М. А. Справочник-путеводитель «Архитектурный, научно-производственный город Днепропетровск и Днепропетровская область (города Днепродзержинск, Кривой Рог, Новомосковск, Никополь, Марганец, Орджоникидзе, Павлоград) в фондах ЦГАНТД Украины» (проектная, научная документация за период: 1934–1983 гг.). – Х.: ЦЭПП Райдер, 2001. – 112 с.
 • Барикіна О. І. Бережемо скарби наукової думки // Кримська світлиця. – 2013. – 13 грудня.
 • Барикіна О. І. День архівної інформації (в НАУ ім. М. Є. Жуковського "ХАІ") // За авиакадры. – № 2–3 (февраль – март).
 • Барикіна О. І. Інформаційні технології в архівній справі: електронна презентаційна версія виставки документів. Із досвіду роботи ЦДНТА України // Каразінські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 27–28.
 • Барикіна О. І.  Камишловський віадук: міст у минуле // Кримська світлиця. – 2014. – 28 березня.
 • Барикіна О. І. Між водою і суходолом: українські порти у фондах ЦДНТА України //  UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2015. – № 2. – С. 32–47.
 • Барикіна О. І.  Локомотиви, народжені у Харкові // Южная магистраль. – 2015. – 17 липня.
 • Барикіна О. І. Паперовий слід епохи парових велетнів // Магістраль. - 2014. – 05 липня.
 • Барикіна О. І. Ревіталізація інформації архівної науково-технічної документації як вид її використання // Тези доповідей VIII Науково-технічної конференції НДІ мікрографії "Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду докуметації, перспективи розвитку та взаємодії" (21-22 травня 2015 р., м. Харків). - С. 66-67.
 • Барикіна О. І. Розробка паровозу серії ФДМ (за документами Центрального державного науково-технічного архіву України) // Матеріали 13-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Коростень, 16–18 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 19–22.
 • Барикіна О. І. Фонди ДАХО як інформаційне джерело при популяризації документів, що зберігаються у ЦДНТА України // Харківський архівіст. – 2007. – № 3. – С. 28–31.
 • Барыкина Е. И. Больница столичного уровня // Харьковские известия. – 2007. – № 96. – 15 вересня.
 • Барыкина Е. И. День архивной информации (в ХАИ) // За авиакадры. – 2009. – февраль–март.
 • Барыкина Е. И.  Дом Рабочих // Слобода. – 2006. – № 96. – 1 грудня.
 • Барыкина Е. И. История в архивах: Мариупольский порт // Приазовский рабочий. – 2008. – 8 апреля.
 • Барыкина Е. И. Надежда двух берегов (о послевоенном восстановлении Днепропетровского моста) // Вести Приднепровья. – 2009. – 3 марта.
 • Барыкина Е. И. Отечественное паровозостроение: техническое наследие ХХ века // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2014. – № 4. – С. 33–41.
 • Барыкина Е. И. Строительство комплекса студенческих общежитий ХАИ (архивные материалы) // За авиакадры. – 2007. – № 5–6 (травень-червень).
 • Більше уваги підготовці методичних посібників // Архіви України. – 1979. – № 3. – С. 3–7.
 • Бобрицький С. М., Захарчук А. В. Концептуальні підходи та проблемні питання у побудові NGN-мереж в архівній справі (на прикладі забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів НАФ Центрального державного науково-технічного архіву України) // Архіви України. – 2017. – Вип. 2 (307). – С. 79–87.
 • Боднар В. П. Про нагородження Всесоюзними знаками «Ударник 9-ої п'ятирічки» і «Переможець соціалістичного змагання 1975 р.» // Архіви України. – 1975. – № 2. – С. 86–87.
 • Бунькова О. М. ЦДАНТД УРСР // Архіви України. – 1973. – № 2. – С. 82.
 • Ваганів Ф. М. Актуальні питання архівного будівництва у світлі рішень XXVI з'їзду партії та наступних пленумів ЦК КПРС // Архіви України. – 1984. – № 2. – С. 6–26.
 • Вангесова И. Историю сберегли ветераны // Харьковские известия. – 2010. – 8 мая.
 • Ильич Л. Архивы нужны тогда, когда они начинают говорить // Вечерний Харьков. – 2009. – 19 декабря.
 • Вдосконалення форм і методів наукових досліджень – важливе завдання архівних установ // Архіви України. – 1977. – № 4. – С. 3–10.
 • Верлока Л. Г. Визначення джерел комплектування ЦДАНТД УРСР // Архіви України. – 1978. – № 1. – С. 37–40.
 • Верлока Л. Г. Виставка в ЦДАНТД України з історії розвитку науки і техніки. Якою їй бути? // Архіви України. – 1991. – № 5–6. – С. 87.
 • Голубкина А. С. Небесный картограф [о Б. П. Остащенко-Кудрявцеве] // Южная правда. – 2018. – 12.02.
 • Голубкина А. С. Нереализованный проект (из документов ЦГНТА Украины) // Харьковские известия. – 2012. – 25 сентября
 • Голубкина А. С. Проект социалистической реконструкции Харькова // Харьковские известия. – 2012. – 12 июня.
 • Голубкина А. С. Сладкая история первой столицы // Харьковские известия. – 2016. – 18 октября.
 • Голубкина А. С. Харьковские достопримечательности — особняки Алчевских (По документам из фонда А. Н. Бекетова ЦГНТА Украины) // Харьковские известия. – 2017. –01.04.
 • Голубкіна Г. С. Академік архітектури О. М. Бекетов (до 155-річчя від дня народження // Матеріали 16-ї Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні питання історії науки і техніки" (м. Київ, 5 – 7 жовтня 2017 р.). – К., 2017. – С. 70–76.
 • Голубкіна Г. АТ «Турбоатом» – гарант енергобезпеки // АТ «Турбоатом» (газета трудового колективу флагмана вітчизняного енергомашинобудування. – 2019. – 21.03.
 • Голубкіна Г. Столичний архітектор // Дзеркало тижня. – 2019. №16. – С. 15.
  Голубкіна Г. Столичний архітектор. До 100-річного ювілею Вадима Євстахійовича Ладного (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя. – 2019. №5-8. – С. 6.
 • Голубкіна Г. Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя. – 07.12.2018. – С. 6.
 • Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 461–464.
 • Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – Киев, 1988. – С. 95–99.
 • Губин Д. Бекетовское наследие // Время. – 2012. – 16 марта (интервью с директором ЦГНТА Украины Семеновым Е. В., начальником отдела использования информации документов Алексеенко А. А.)
 • Губин Д. Город, которого нет // Время. – 2012. – 27 июня (здание гуманитарных наук ХГУ)
 • Губин Д. Загадки старых чертежей // Время. – 2012. – 25 февраля (интервью с директором ЦГНТА Украины Семеновым Е. В.)
 • Гук Н. И. Лики прогресса // Рабочая газета. – 2012. – № 202. – 16 ноября (интервью с директором ЦГНТА Украины Семеновым Е. В. и начальником отдела использования информации документов Алексеенко А. А.)
 • Діяльність науково-методичних рад центральних державних архівів УРСР // Архіви України. – 1983. – № 5. – С.80.
 • Діяльність науково-методичної ради ЦДАНТД УРСР у 1984 р. // Архіви України. – 1985. – № 1. – С. 80.
 • Діяльність науково-методичної ради Центральних державних архівів УРСР у ІІ півріччі 1986 р. // Архіви України. – 1987. – № 1. – С. 79.
 • Державні архіви Української РСР: Короткий довідн. – К., 1972. – С. 74–75.
 • Дождева О. Е. Два музея одной колонии // Харьковские известия. – 2007 – № 40. – 10 мая.
 • Дождева О. Е. Главная водная артерия Донбасса // Харьковские известия. – 2014 – № 93. – 5 августа.
 • Дождева О. Е. Из истории Славянского курорта // Вести. – 2012. – № 44. – 1 ноября
 • Дождева О. Е. К истории Харьковских рабочих клубов // Слобода. – 2005. – 12 августа .
 • Дождева О. Е. Киевский вокзал. История создания // Еженедельник –2000. – 2011. – 4 февраля.
 • Дождева О. Е. К проекту переноса памятника // Слово Ветерана. – 2011. – 28 мая
  Дождева О. Е. Лучший архитектурный проект СССР 1991 года // 2000. – 2010. – 23 апреля.
 • Дождева О. Е. Памятник нерукотворный // Харьковские известия. – 2007. – № 52. – 7 червня.
 • Дождева О. Е. Плакаты военных лет в фондах ЦДНТА Украины // Слово Ветерана. – 2011. – 13 серпня.
 • Дождева О. Е. Приднепровская ТЭС на страницах архивных документов // Зоря. – 2014. – 5 грудня.
 • Дождева О. Е. Свидетели истории // Вечірній Харків. – 2006. – № 63. – 15 червня.
 • Дождева О. Е. Судьба национального достояния (о лаборатории искусственного климата "Фитотрон" // Харьковские известия – 2009. – 19 февраля.
 • Дождева О. Е. Харьковская АТЭЦ // Слобода. – 2006. – 22 грудня.
 • Дождьова О. Є. «Генеральна схема газифікації Української РСР на 1960–1980 рр.» як джерело вивчення історії науки і техніки: за документами ЦДНТА України // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 квітня 2010 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 388 с.
 • Дождьова О. Є. До історії м. Харкова: впорядкування міських річок у другій половині ХХ ст. (за документами ЦДНТА України) // Каразінські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 96–97.
 • Дождьова О. Є. До історії харківських науково-дослідних установ у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р. // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 29 квітня 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 105–106.
 • Дождьова О. Є. Документальні виставки on-line як форма використання документальної інформації: досвід діяльності Центрального державного науково-технічного архіву України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.  – Х., 2011. – С. 328–330
 • Дождьова О. Є. Льодовий каток у м. Харкові // Харьковские известия. – 2008. – № 53. – 11 вересня.
 • Дождьова О. Є. Сучасна архівна виставка: варіанти рішень (з досвіду роботи ЦДНТА України) // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі: матеріали   XV всеукр. наук.-практ. конф. 11 жовтня 2012 р. – Х.: Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 264–269.
 • Дождьова О. Є. Теребле-Ріцька ГЕС // Новини Закарпаття. – 2009. – 20 червня.
 • Документально-биографический очерк // UNIVERSITATES. Наука и Просвещение. – 2005. – № 3. – С. 46–57.
 • Дробіна Л. І. Центральний державний архів НТД УРСР // Архіви України. – 1979. – № 2. – С. 65–66.
 • Завдання архівних установ по роботі з НТД // Архіви України. – 1980. – № 3. – С. 3–5.
 • Засідання колегії Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР // Архіви України. – 1973. – № 2. – С. 3–8.
 • Ильич Л. Архивы важны тогда, когда они начинают говорить // Вечерний Харьков. – 2009. – 19 декабря.
 • Інститут титану – 60 років титанічної праці (про що розповідають документи Центрального державного науково-технічного архіву України) [Електронний ресурс ] / [А. О. Алєксєєнко ] // Веб-сайт газети Запорізької обласної ради «Запорізька правда». – Режим доступу : http://www.zp-pravda.info/tekhnologiji/2004-institut-titanu-60-rokiv-titanichnoji-pratsi-pro-shcho-rozpovidayut-dokumenti-tsentralnogo-derzhavnogo-naukovo-tekhnichnogo-arkhivu-ukrajini.html. – Станом на 19.08.2016 р.
 • Коваль Ю. Будівництво на селі в часи Голодомору 1932–1933 років: погляд крізь призму матеріалів ЦДНТА України // Вечірня Полтава. – 2018. – 31.05.
 • Коваль Ю. До 55-річчя першого легковика: історія «Запорожця» // Запорізька правда. – 2015. – 07.11.
 • Коваль Ю. Ю. Використання мережі Facebook у роботі архівних установ як одна із перспектив розвитку архівної справи // XI Науково-технічна конференція НДІмікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії»: тез доповідей (м. Харків, 17–18 травня 2018 року). Харків, 2018. С. 56–58.
 • Коваль Ю. Внесок Українського зонального науково-дослідного і проектного інституту цивільного будівництва у розвиток вітчизняної архітектури (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя. – 16.11.2018. – С. 9.
 • Коваль Ю. Драма будинку «Слово» // День. – 2017. – 17–18.03. – № 46–47. – С. 19.
 • Коваль Ю.   “ ЛАЗ ” створювали за зразком “ Мерседеса ” // Ратуша. – 2016. – 25.02.
 • Коваль Ю. Ю. Науково-технічні надбання українських вчених у машинобудуванні. За документами ЦДНТА України // Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти". – Львів, 2016. – С. 61 –66.
 • Коваль Ю. Нефтегазовая история Украины // Энергобизнес. – 2018. – № 34 (1076). – С. 4–5.
 • Коваль Ю. Погляд на історію харківського будинку «Радянський книгар» крізь призму архівних креслеників ЦДНТА України // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 71-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 27 квітня 2018 р.). – С. 133–134.
 • Коваль Ю. Погляд на історію будинку «Слово» крізь призму архівних креслеників ЦДНТА України // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 70-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 28 квітня 2017 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 137–138.
 • Коваль Ю. Ядерная энергетика Украины: необходимость или вынужденная мера? // Харьковские известия. – 2016. – 26.04.
 • Куликова А. С. Создание Олимпийского центра в Харькове (по документам ЦГНТА Украины) // Харьковские известия. – 2011. – 14 декабря
 • Лупай ТНова Каховка. Історія в документах // Час. – 2018. – 10.01.
 • Лупай Т. С. Оцифровування довідкового апарату у ЦДНТА України: сучасний стан та перспективи розвитку // XI Науково-технічна конференція НДІмікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії»: тез доповідей (м. Харків, 17–18 травня 2018 року). Харків, 2018. С. 58–59.
 • Лупай Т. Фонд особового походження А. К. М’ялиці як джерело інформації для краєзнавця (за документами Центрального державного науково-технічного архіву України) // Матеріали XXXV-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки» (до 90-річчя з дня народження Б. П. Зайцева). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 40–42.
 • Матвиенко П. В. Архив стратегического значения // Время. – 2009. – 17 декабря
 • Матвиенко П. В. Что хранит наследие великого зодчего // Время. – 2009. – 24 декабря
 • Можейко І. У Харкові на Хрещатику // Слобідський край. – 2011. – 23 серпня (інтерв`ю Дождьової О. Є.)
 • Ожиганов Д. І. Відомості про будівельну техніку XX століття у документах ЦДНТА України [Текст] / Д. І. Ожиганов // «Перспективи розвитку сучасної науки». Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). – Херсон, 2016. – С. 159–163.
 • Ожиганов Д. Вклад Южного научно-исследовательского института промышленного строительства в послевоенное восстановление Харькова (по документам ЦГНТА Украины) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 70-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 28 квітня 2017 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 138–139.
 • Ожиганов Д. Документи ЦДНТА України як джерело для дослідження розвитку системи охорони праці у промисловості // Матеріали XXXV-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Краєзнавство у вимірах сучасної науки» (до 90-річчя з дня народження Б. П. Зайцева). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 45–47.
 • Ожиганов Д. І. Документи ЦДНТА України як джерело з вивчення історії Понінківської КПФ // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. –  2017. –  Вип. 10. –  С. 3742.
 • Ожиганов Д. Если бы задуманное удалось осуществить… // Харьковские известия. – 2015. – 22.10.
 • Ожиганов Д. И. НКМЗ: ответственный за старт ракеты // Академия. –  2016. – 30 сентября. – № 11(307). – С. 4.
 • Ожиганов Д. И. Объединенные «Энергосталью» (к 90‑летию фондообразователей ЦГНТА Украины) // Харьковские известия. – 2018. – 14.06.
 • Ожиганов Д. И. Особенности описания научно-исследовательской документации при составлении архивных справочных изданий // Тези доповідей Х Науково-технічної конференції НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії» (18–19 травня 201 7 р., м. Харків). – Х. : НДІ мікрографії, 2017. – С. 65–66.
 • Ожиганов Д. И. Подводя итог, информируем...(особенности запросов документов Центрального государственного научно-технического архива Украины) // Харьковские известия. – 2016. – 06.12.
 • Ожиганов Д. Строители будущего (к 85-летнему юбилею института "Харьковский ПромстройНИИпроект" по документам ЦГНТА Украины// Харьковские известия. – 2018. – 03.02.
 • Ожиганов Д. И. Транспортно-установочное оборудование советских баллистических ракет (по материалам ЦГНТА Украины) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 69-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 29 квітня 2016 р.). - Х., 2016. – С. 183–184.      
 • Ожиганов Д. И. Укротители водной стихии. К 90-летию института «Укргидропроект». По документам ЦГНТА Украины // Харьковские известия. – 2017. – 03.06.
 • Ожиганов Д. И.   Харьковская «шампанка» празднует 75-летие // Харьковские известия. – 2016. – 15 марта.
 • Проблемні питання забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів Національного архівного фонду, що зберігаються в Центральному державному науково-технічному архіві України, та довідкового апарату до них і напрями їх вирішення / Захарчук А. В. // СФД (Страховий фонд документації) ; наук.-вироб. журн. – 2016. – " 2(21). – С. 3–16.
 • Проектування українських атомних електростанцій: про що свідчать документи ЦДНТА України [ Електронний ресурс ] / [Ю. Ю. Коваль]  // Веб-сайт газети Запорізької обласної ради «Запорізька правда». - Режим доступу: http://www.zp-pravda.info/28-nauka/902-proektuvannya-ukrajinskikh-atomnikh-elektrostantsij-pro-shcho-svidchat-dokumenti-tsdnta-ukrajini.html. - Станом на 27.04.2016 р.
 • Семенов Е. В. Документы Центрального государственного научно-технического архива Украины как источник для изучения отдельных аспектов истории науки, техники и архитектуры Республики Беларусь //  Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве: материалы Междунар. конф. (г. Каменец, 29 мая 2013 г.). - Минск: БелНИИДАД, 2014. - С. 67-70.
 • Семенов Е. Центральный государственный научно-технический архив Украины – хранилище памяти о периоде войны // Слово ветерана. – 2017. – 28.04–11.05. – С. 5.
 • Хворост Л. Покликані зберігати і примножувати // Слобідський край. – 2009. – 23 грудня
 • Хворост Л. Університет. Евакуація. Як це було? // Харківський університет. – 2010. – 14 жовтня
 • Шляхи покращення збереженості архівних документів / Надточій І. І., Ткаченко В. П., Дубина О. М., Семенов Є. В. // СФД (Страховий фонд документації) ; наук.-вироб. журн. –2016. – " 2(21). – С. 17–23.
 • 17 апреля – день выпускника Харьковского университета // Час-Пик. – 2010. – 16 апреля.
Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017