• English
 • Центральний державний науково-технічний архів України

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Історія архіву

  Функції, повноваження, завдання та права ЦДНТА України зафіксовані у “Положенні про Центральний державний науково-технічний архів України“, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 21.05.2012 № 758/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 16.11.2020 № 3967/5). 

  Історія

  • з 1969 року – Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР Архівного управління при Раді Міністерства УРСР, м. Харків;
  • з 1974 року – Центральний державний архів науково-технічної документації УРСР Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР, м. Харків;
  • з 31 липня 1992 року – Центральний державний науково-технічний архів України Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, м. Харків;
  • з березня 1999 року – Центральний державний науково-технічний архів України Головного архівного управління України, м. Харків;
  • з грудня 1999 року – Центральний державний науково-технічний архів України Державного комітету архівів України, м. Харків;
  • з грудня 2010 року – Центральний державний науково-технічний архів України Державної архівної служби України, м. Харків.

  Фонди (станом на 01.01.2023)

  • 259 архівних фондів, з них 25 фондів особового походження.
  • 1222 комплексів науково-технічної документації.
  • 636 820 одиниць зберігання за 1891–2016 рр.

  Архів зберігає документацію об’єктів капітального будівництва і промислового виробництва, технологічних процесів, наукових розробок організацій та підприємств провідних галузей народного господарства України: енергетики, металургії, вугільної, газової, нафтової, хімічної промисловості, автомобільного, тракторного, сільськогосподарського, важкого і транспортного машинобудування, архітектури. Серед них: гідроелектростанції Дніпровського каскаду (Дніпровська, Каховська, Кременчуцька ГЕС), теплові електростанції (Миронівська, Придніпровська, Запорізька ГРЕС); проекти “Запоріжсталі”, Дніпропетровського, Донецького, Жданівського, Ново-Краматорського та інших металургійних заводів, Рачинського гірничо-металургійного і Лисичанського хімічного комбінатів, Київського метрополітену і шахт Донбасу, Одеського морського і Київського річкового портів, проект забудови Хрещатика в м. Києві і будівництво мікрорайонів житлових масивів у м. Ташкенті після землетрусу 1966 р., проекти будівництва доменних мартенівських печей, ліній електропередач, газопроводів тощо.

  Значна частина комплексів документів містить конструкторсько-технологічну документацію: проекти паровозів і тепловозів Луганського тепловозобудівного заводу, тракторів Харківського тракторного заводу, автомобілів і автобусів Кременчуцького і Львівського автозаводів, зернових і вугільних комбайнів, дорожніх машин, верстатів та ін.

  В архіві зберігаються, зокрема, такі фонди особового походження: академіка архітектури О. М. Бекетова, інженера В. П. Тихомирова, члена-кореспондента Академії наук, народного архітектора України А. І. Заварова, астрометриста і картографа, доктора фізико-математичних наук Б. П. Остащенка-Кудрявцева, конструктора і винахідника в галузі будівництва енергетичних об’єктів Я. Л. Кранцфельда , професора, вченого в галузі прокатного виробництва І. С. Тришевського та ін.

  Джерелами комплектування є науково-технічні архіви 235 установ. Документи прийнято на зберігання від 248 фондоутворювачів.


  Довідковий апарат

  Описи

  • 1435

  Каталоги

  • об’єктний
  • систематичний

  Картотеки

  • комплексів;
  • галузей;
  • проектів;
  • фондів

  Огляди

  Довідники по регіонах України

  • Научно-производственный г. Харьков в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): справочник-путеводитель / ЦГНТА Украины. Харьков, 1997.
  • Научно-производственный г. Киев и Киевская область в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): справочник-путеводитель / ЦГНТА Украины. Харьков, 1998.
  • Производственно-экономический Донбасс в фондах ЦГНТА Украины (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель / ЦГНТА Украины. Харьков, 1999.
  • Производственно-экономический Крым в фондах ЦГНТАУ (проектная, научная документация): Справочник-путеводитель / ЦГНТА Украины. Харьков, 2001.
  • Київський Хрещатик у фондах ЦДНТА України та їх автори: довідник / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова. Харків, 2013.

  Галузеві огляди

  • Станкостроение Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1994.
  • Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1996.
  • Транспорт Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1997.
  • Угольная промышленность Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1998.
  • Энергетика Украины: отраслевой тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1999.
  • Чорна металургія : міжфондовий галузевий тематичний огляд документів ЦДНТА України / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко (керівник); А. А. Агішева, Г. С. Голубкіна (відп. вик-ці). Харків, 2013. 
  • Розвиток ливарного виробництва на вітчизняних металургійних комбінатах у XX ст.: міжфондовий огляд / ЦДНТА України; А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов (відп. вик-ць). Харків, 2016.

   Міжархівні довідники

  • Межархивный справочник по документам ЦГНТА Украины и РГАНТД, г. Самара.
   Раздел: Черная металлургия (проектная документация). Вып. 1 / ЦГНТА Украины. Харьков, 1995.
  • Химическое производство Украины (проектная и конструкторско-технологическая документация) по материалам РГАНТД, г. Самара и ЦГНТА Украины: межархивный справочник. Вып. 2 / ЦГНТА Украины. Харьков, 1996.

  Тематичні огляди

  • Тематическая подборка по документам ГАФ ЦГНТА: Объекты России
   Раздел: Черная металлургия (проектная документация) / ЦГНТА Украины. Харьков, 1994.
  • Книга памяти. Трудовая Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: тематический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1996.
  • До історії енергетики в Україні: 50-річчя будівництва Каховської ГЕС: тематичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 2006.
  • До історії розвитку Донецького економічного району: тематичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 2007.
  • Розвиток проектування об’єктів атомної енергетики в Україні: за документами ЦДНТА України : тематичний огляд / ЦДНТА України; уклад. О. Є. Дождьова. Харків, 2011.
  • Території, затоплені в результаті будівництва гідроелектростанцій (за проектною документацією комплексу 1-4 фонду Р-3 ЦДНТА України): тематичний огляд / ЦДНТА України; уклад. Г. С. Голубкіна. Харків, 2011.
  • Розвиток доменного виробництва у XX столітті за документами ЦДНТА України (1930–1980 рр.) : тематичний огляд / ЦДНТА України; уклад. А. А. Агішева. Харків, 2013.
  • До історії облаштування, впорядкування і використання ресурсів штучних водоймищ України у ХХ ст.: огляд документів ЦДНТА України / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко (керівник), О. Є. Дождьова (відпов. вик-ць). Харків, 2014.
  • Розвиток виробництва транспортного металу за документами фонду Р-13 Український науково-дослідний інститут металів : тематичний огляд / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Ю. Ю. Коваль (відп. вик-ць). Харків, 2015. 
  • Проекти мостів та мостових переходів у фондах ЦДНТА України : міжфондовий огляд документів    / ЦДНТА України; уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. І. Барикіна (відп. вик-ць).  Харків, 2015. 
  • Науково-дослідні роботи з контролю якості металевої продукції за документами фонду Р-13 Український науково-дослідний інститут металів»: тематичний огляд / ЦДНТА України, уклад. А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов (відп. вик-ць). Харків, 2017.

   Фондові огляди

  • Личный фонд академика архитектуры, проф. А. Н. Бекетова: реферативно-аналитический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1995.
  • Личный фонд проф. ХГУ, д.б.н. А. М. Матвиенко (1910–1994): реферативно-аналитический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 1997.
  • Особовий фонд проф. ХДУ, д.б.н. Ю. М. Прокудіна (1911–1992): реферативно-аналітичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 1999.
  • Украинский научно-исследовательский углехимический институт («УХИН»): реферативно-аналитический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 2000.
  • Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров (УкрНИИО) и Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов (УкрНИИСМИ): реферативно-аналитический обзор / ЦГНТА Украины. Харьков, 2002.
  • Особовий фонд астрометриста-картографа, проф. Б. П. Остащенко-Кудрявцева: реферативно-аналітичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 2005.
  • Особовий фонд архітектора В. Г. Маєвської (1929 р.н.): реферативно-аналітичний огляд / ЦДНТА України. Харків, 2006.
  • Український науково-дослідний інститут металів (УкрНДІмет) : реферативно-аналітичний огляд архівних документів ЦДНТА України / ЦДНТА України; А. А. Агішева, А. О. Алєксєєнко (кер-к роботи, відп. вик-ць), М. А. Балишев (наук. кер-к теми), Г. С. Голубкіна. Харків, 2012.
  • Фонд Р-241. Олександр Миколайович Істомін (1933–2005): реферативно-аналітичний огляд архівних документів / ЦДНТА України; А. О. Алєксєєнко (відп. вик-ць), М. А. Балишев (наук. кер-к теми). Харків, 2013.

  Бібліотечний та довідково-інформаційний фонди

  • 3312 книг і брошур (станом на 01.01.2018)

  У бібліотеці зосереджена література з історії науки і техніки, галузеві журнали, річні підшивки газет, є довідкові та бібліографічні видання.
  Довідковий апарат бібліотеки – систематичний каталог.


  Література