• English
 • Центральний державний науково-технічний архів України

  Портал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції
  надсилати на [email protected]
  Внесок Українського Центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування (АТ “УКРЦНДІТМАШ”)  у машинобудівну галузь

  Машинобудування – одна з найважливіших галузей промисловості, основним призначенням якої є проєктування, виробництво й експлуатацію транспортних засобів, інструментів, верстатів, устаткування тощо.

  У 1963 р на базі Харківського відділу Центрального конструкторського бюро було створено Спеціальне конструкторське бюро обладнання (СКБО) Держплану УРСР, м. Харків. Протягом 60 років установа багато разів змінювала назву та підпорядкованість:

  – 1965-1966 рр. – СКБО було передано до складу Спеціального конструкторського бюро науково-дослідного інституту надтвердих матеріалів Держплану УРСР, м. Харків;

  – 1966-1971 рр. – Спеціальне конструкторське бюро науково-дослідного інституту надтвердих матеріалів управління металургії Міністерства важкого, енергетичного та транспортного машинобудуванні СРСР, м. Харків;

  – з 1971-1973 рр. – Філія Центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування управління металургії Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, м. Харків;

  – у 1973 р. – Харківська філія Центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування «ЦНДІТмаш» Міністерства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР, м. Харків.

  – з 1991 р. філію перейменовано на Державне підприємство «Українська філія Державного центрального науково-дослідного інституту технології машинобудування»;

  – у 1994 р. перетворено в Український Центральний науково-дослідний інститут технології машинобудування «УкрЦНДІТмаш»;

  – з 18.10.1994 р. перейменовано на Акціонерне товариство закритого типу «Український Центральний науково-дослідний інститут технології машинобудування «УкрЦНДІТмаш».

  Інститут займався розробкою засобів механізації та спеціального технологічного обладнання, комплексних механізованих та автоматизованих ліній, розробкою перспективних технологій для проєктів технічного переоснащення ковальських, ливарних та термічних цехів;  спеціальних технологій та нестандартизованого обладнання для металургійних, ливарних, зварювальних та термічних виробництв холодної обробки металів, для неруйнівних методів контролю тощо.

  Основні задачі установи були: наукові дослідження в області енергетичного машинобудування: розробка та виготовлення дослідних зразків лабораторного та експериментального обладнання та пристроїв, випробування та впровадження їх на підприємствах Міністерства важкого, енергетичного та транспортного машинобудування СРСР, розробка нестандартного технологічного обладнання для енергетичного та атомного машинобудування.

  Вперше в Україні інститутом був розроблений проєкт комплексної системи механізації дозування, набору і завантаження шихти у вагранки на базі спеціальних штовхаючих конвеєрів великої вантажопідйомності, який був впроваджений на Херсонському комбайновому заводі ім. Петровського. Вперше в СРСР був розроблений проєкт механізованого очищення плоских деталей від грату після кисневого різання листів товщиною від 6 до 60 мм, шириною від 100 до 1000, мінімальною довжиною 420 мм. Ефект установки був досягнутий за рахунок плаваючих і здатних переміщатися по висоті фрезерних головок. Проєкт напівавтоматичної багатопозиційної імпульсної, формовочної машини розроблявся для виготовлення форм в опоках із звичайних формовочних сумішей. Машина призначалася для великих стале- та чавуноливарних цехів та експлуатувалася на Новокраматорському машинобудівному заводі. Вона давала можливість значно підвищити культуру ливарного виробництва, механізувати ряд технологічних операцій, здійснювала посилання для вирішення питань комплексної механізації та автоматизації усього ливарного виробництва.

  Конструкторська документація фонду Р-226 «УкрЦНДІТмаш» у ЦДНТА України зосереджена у 13 комплексах:

  К. 2-326 «Технологічне обладнання для спеціальних способів лиття»;

  К. 2-327 «Технологічне обладнання для термічної обробки»;

  К. 2-328 «Стенд-кантователь для великих деталей типу валів Q max = 200 т»;

  К. 2-335 «Технологічне обладнання для зварювального виробництва»;

  К. 2-341 «Технологічне обладнання для механічної обробки»;

  К. 2-345 «Технологічне обладнання для контролю якості»;

  К. 2-350 «Установка для визначення перенесення вуглецю в гелієвій атмосфері»;

  К. 2-351 «Високотемпературна установка для випробування матеріалів на тривалу міцність і повзучість в гелієвому середовищі»;

  К. 2-352 «Установка для випробування металевих матеріалів у гелієвій атмосфері на тривалу міцність і повзучість»;

  К. 2-353 «Високотемпературна гелієва ампула для дослідження механічних властивостей і самозварюваності сталі»;

  К. 2-354 «Установка для аналізу газів у металах»;

  К. 2-364 «Технологічне обладнання для нагріву»;

  К. 2-368 «Лабораторне обладнання».

  На виставці представлені документи декількох проєктів, розроблених інститутом «УкрЦНДІТмаш».

  Розділ 1. «Лінія набору дозування, транспортування, підігріву та завантаження шихти у

  плавильні індукційні печі ІЧТ-10»

  Особливі вимоги до металургійних процесів плавки (низький угар окремих елементів, висока якість метала, що виплавляється) визначають необхідність застосування тигельних індукційних печей. Застосування тигельних індукційних печей замість вагранок (вертикальна паливна піч шахтного типу, що служить для переплавлення чавуну) дозволяє розширити номенклатуру виплавляємих чавунів, дозволяє виплавляти чавун з високими фізико-хімічними властивостями з дешевих шихтових матеріалів. Однак процес плавки металу в індукційних печах характеризується великими питомими витратами електроенергії, вартість якої досягає 35-40% собівартості тони рідкого металу (станом на час розробки проєкту – 1972 р.). Тому широке впровадження індукційних печей стало можливо лише при умові розробки раціональних режимів та інтенсифікації процесів плавки.

  В інституті проблем лиття АН УРСР (тепер – Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України) розроблено технологічний процес плавки металів в індукційних печах з попереднім підігрівом шихти поза плавильних печей. Попередній підігрів шихти покращує ефективність роботи індукційних печей, але також впливає на технологічні та експлуатаційні показники їх роботи та дозволяє: підвищити продуктивність печі; зменшити експлуатаційні витрати; висушити та знежирити шихту; зменшити газонасиченість металу; підвищити стійкість футерівки. Лінія призначена для дозування, транспортування, підігріву та завантаження шихти у плавильні індукційні печі ІЧТ-10, що складається з 2х блоків печей (один блок – з 3-х печей, другий – з 2-х печей). Лінія може бути застосована у чавуноливарних цехах для індивідуального, дрібносерійного та масового виробництва.  

  З документів можна дізнатися про детальний технологічний процес: металева шихта подається мостовим краном у видатковий бункер, зважується, вивантажується у візок та транспортується до підйомника, яким шихта подається до зони завантаження та вивантажує шихту у піч попереднього нагрівання, де нагрівається до температури 650 – 700°С, відсипається у візок для підігрітої шихти та транспортується до плавильної печі. На одну плавку здійснюють 3 завалки. Попередньо відмірений графітизатор та феросплави за допомогою електроталі подається до місця вивантаження до візка для нагрітої шихти. Графітизатор подається після кожної завалки, а феросплави – після третьої.

  До кожного блоку печей входить: блок бункерів металевої шихти, візок набору металевої шихти, вагові дозатори, підйомники цебра, муфельні печі для підігріву металевої шихти, візки для завантаження металевої шихти. Для подачі та завантаження графітизатора та феросплавів у печі установлені: блок бункерів для феросплавів та графітизатора, дві електричні талі. Подача та завантаження графітизатора і феросплавів здійснюється в цебрах передаточним візком та підвісною електричною балкою. Дроблення та підготовка феросплавів та графітизатора виконується на устаткуванні для дроблення.

  1. Схема блоку плавильних печей лінії набору дозування, транспортування, підігріву та завантаження шихти у плавильні індукційні печі ІЧТ-10. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 12)

  2. Паспорт лінії набору дозування, транспортування, підігріву та завантаження шихти у плавильні індукційні печі ІЧТ-10. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 12-13)

  3. Стислий опис роботи лінії набору дозування, транспортування, підігріву та завантаження шихти у плавильні індукційні печі ІЧТ-10. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 21-22)

  4. Лінія дозування транспортування, підігріву та завантаження шихти в індукційні печі ІЧТ-10. 1975-1979 рр. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 1)

  5. Лінія дозування транспортування та завантаження шихти в індукційні печі ІЧТ-10. Монтажний кресленик. 1975-1979 рр. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 1. Од. зб. 8. Арк. 1)

  6. Лінія дозування транспортування та завантаження шихти в індукційні печі ІЧТ-10. Монтажний кресленик. 1975-1979 рр. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 1. Од. зб. 8. Арк. 3)

  Розділ 2. «Вертикальна установка для охолодження великих

  циліндричних деталей у процесі їх термообробки»

  Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки призначалася для розміщення в обдирно-термічному корпусі заводу «Енергомашспецсталь» у м. Краматорськ.

  Вертикальна установка відноситься до нестандартизованого виду термічного обладнання  та призначена для охолодження повільно-обертальних великих циліндричних деталей в процесі їх термообробки у вертикальному положенні шляхом регульованого процесу відбору тепла від швидкостей, що відповідають охолодженню у водяному баку до помірних швидкостей, що забезпечують охолодження у масляному баку.

  Установка призначена для охолодження великих виробів типу валів розміром Ø 2700 мм та довжиною до 24 м з максимальною вагою 250 тон, матеріал виробу – сталь марки 25ХНЗМФА.

  Установка заглиблена на відмітці 35 м та встановлюється в кесоні, а вентилятори монтуються в окремому приміщенні. Установка являє собою вертикальну циліндричну камеру з каркасом з товстолистової сталі та водозабірником, розташованим в основі камери. У горловині камери встановлюється опорна платформа з механізмом обертання підвіски. Всередині камери наявні напрямні, якими ковзає каретка для охолодження виробів, а також по периметру камери розташовані водяні та водоповітряні стоянки, що подають суміші на виріб, що охолоджується.

  Особливістю експлуатації установки є робота з нагрітим до температури 1000°С великогабаритним виробом. Значне випромінювання тепла та пароутворення у первинний період охолодження створюють підвищену зону небезпеки. До роботи на вертикальній установці допускаються тільки особи, які ознайомилися з інструкцією з безпеки.

  7. Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки. Технічний опис. 1981 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-327. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 1)

  8. Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки. Влаштування та робота виробу. 1981 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-327. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 9-10)

  9. Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки. Вказівки мір безпеки. 1981 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-327. Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 5-6)

  10. Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки. Завдання на будівництво. 1981 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-327. Оп. 1. Од. зб. 5. Арк. 1)

  11. Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки. Сантехнічне завдання. 1981 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-327. Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 1)

  12. Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки. Завдання на освітлення. 1981 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-327. Оп. 1. Од. зб. 7. Арк. 1)

  13. Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки. Завдання на освітлення. 1981 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-327. Оп. 1. Од. зб. 7. Арк. 3)

  14. Вертикальна установка для охолодження великих циліндричних деталей у процесі їх термообробки. 1981 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-327. Оп. 1. Од. зб. 12. Арк. 4)

  Розділ 3. Установка для дробіння та підготовки феросплавів і графітизатора

  У 1975 рр. у проєктах механізації завантаження печей типу ИЧТ, дозування шихти та феросплавів запроваджувався автоматичний режим або режим з максимальною механізацією усіх процесів з дистанційним управлінням. Розроблена установка призначалася для дроблення феросплавів (феромарганець, ферофосфор, феросиліцій) і графітизатора. Установка може бути застосована в чавуноливарних цехах індивідуального дрібносерійного та масового виробництва.

  Феросплави та бій вугільних електродів від духових печей мостовим краном за допомогою грейфера або іншими підйомно-транспортними засобами подаються до установки та вивантажуються поряд з елеватором. Робочий установки розбиває великі шматки до розміру менше 210 мм та скидає їх до прийомного бункеру і запускає установку. На пульті управління є дві кнопки пуску установки, перша – феросплави, друга – графітизатор. Попередньо роздроблений матеріал, що знаходиться в бункері, захоплюється ківшами елеватора та подається у щокову дробарку, в якій дрібниться до 30 мм. Роторний елеватор подає матеріал на сито, через яке просіюються шматки менше 10 мм та подаються в баддю, а більш велика фракція подається через прийомний бункер у валкову дробарку, де подрібнюється до 10 мм.

  15. Установка для дробіння та підготовки феросплавів та графітизатора. Технологічний процес. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 2. Од. зб. 438. Арк. 6-7)

  16. Розрахунок валкової дробарки установки для дробіння та підготовки феросплавів та графітизатора. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 2. Од. зб. 438. Арк. 21)

  17. Установка для дробіння та підготовки феросплавів та графітизатора. Монтажний кресленик. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 2. Од. зб. 440. Арк. 1)

  18. Установка для дробіння та підготовки феросплавів та графітизатора. Паспорт. Технічна характеристика 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 2. Од. зб. 443. Арк. 11-12)

  19. Схема змащення механізмів установки для дробіння та підготовки феросплавів та графітизатора. Технологічний процес. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 2. Од. зб. 443. Арк. 30)

  Розділ 4. Поточна лінія для виробництва бронзових відливок

  по газифікованим моделям у магнітному полі

  Лінія призначалася для виробництва бронзових відливок по газифікованим моделям у магнітному полі з найбільшою вагою відливки 80 кг.

  Лінія розроблена «УкрЦНДІТмаш» у 1975 р. для ливарного цеху для виробництва кольорового або стального лиття аналогічної номенклатури. Процес отримання бронзових відливок складається з трьох операцій. Спочатку формуються 20 форм, вони заливаються металом та після застигання відливки проводиться їх вибивання.

  20. Поточна лінія для виробництва бронзових відливок по газифікованим моделям у магнітному полі. Інструкція з експлуатації. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 3. Од. зб. 1789. Арк. 1)

  21. Поточна лінія для виробництва бронзових відливок по газифікованим моделям у магнітному полі. Завдання на будівництво. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 3. Од. зб. 1790. Арк. 1)

  22. Поточна лінія для виробництва бронзових відливок по газифікованим моделям у магнітному полі. Монтажний кресленик. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 3. Од. зб. 1796. Арк. 1)

  23. Поточна лінія для виробництва бронзових відливок по газифікованим моделям у магнітному полі. Монтажний кресленик. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 3. Од. зб. 1796. Арк. 4)

  24. Поточна лінія для виробництва бронзових відливок по газифікованим моделям у магнітному полі. Схема функціональна кінематична. 1975 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-326. Оп. 3. Од. зб. 1797. Арк. 1)

   

  Розділ 5. Установка «Зварювальний центр».

  Установка «Зварювальний центр» призначена для механічної обробки розділок під зварювання обичайок корпусів парогенераторів, ПГВ-1000 та ПГВ-440, автоматичного електродугового зварювання під шаром флюсу (або в середовищі захисних газів), зачищення зварних швів у процесі зварювання, механічної обробки зварних швів з внутрішньої та зовнішньої сторін корпусу парогенератора (зняття посилення шва та залишків від приварних скоб), а також видалення дефектів зварних швів. Зварювання здійснюється з попереднім та супутнім електронагріванням навколошовної зони одночасно трьох кільцевих швів виробу.

  У зв’язку з новою технологією виготовлення корпусів парогенераторів ПГВ-440 та ПГВ-1000 у 1979 р. установка «Зварювальний центр» була модернізована.

  25. Установка «Зварювальний центр». Інструкція з експлуатації. 1978 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 1)

  26. Установка «Зварювальний центр». Розташування органів управління і сигналізації на пульті управління. 1978 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 18)

  27. Установка «Зварювальний центр». Схема приводу регулювання електроапаратури. 1978 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 51)

  28. Установка «Зварювальний центр». Збиральний кресленик. 1979 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 1. Од. зб. 5. Арк. 1)

  Розділ 6. Установка для автоматичного зварювання

  діафрагм парових турбін

  Установка для автоматичного зварювання діафрагм парових турбін розроблена для Харківського турбінного заводу у 1979 р. Призначена для закріплення, попереднього та супутнього нагріву, обертання та кантування зварних заготовок діафрагм парових турбін при автоматичному зварюванні кільцевих швів.

  29. Установка для автоматичного зварювання діафрагм парових турбін. Інструкція з експлуатації. 1979 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 2. Од. зб. 261. Арк. 1)

  30. Установка для автоматичного зварювання діафрагм парових турбін. Основні технічні дані та характеристики. 1979 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 2. Од. зб. 261. Арк. 7)

  31. Установка для автоматичного зварювання діафрагм парових турбін. Завдання на будівництво. 1979 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 2. Од. зб. 264. Арк. 1)

  32. Установка для автоматичного зварювання діафрагм парових турбін. Інструкція з експлуатації. 1979 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 2. Од. зб. 266. Арк. 1)

  33. Установка для автоматичного зварювання діафрагм парових турбін. Схема гідравлічна принципіальна. 1979 р. (ЦДНТА України. Ф. Р-226. К. 2-335. Оп. 2. Од. зб. 267. Арк. 1)